Ferie og fridage

Publiceret 30.11.2021

Her får du overblik over reglerne for ferie og andre fridage. Som lønmodtager har du ret til at holde 5 ugers ferie om året. Du kan derudover have ret til yderligere ferie og frihed gennem en overenskomst, eller hvis det er blevet aftalt i din ansættelseskontrakt.

Hold ferie

Se hvad der gælder ift. at optjene og holde ferie. Få også overblik over dine muligheder for at flytte, overføre eller få udbetalt din ferie.

Få styr på feriereglerne

6. ferieuge og andre feriefridage

Du kan have ret til ferie udover ferielovens 5 uger. Det kan fx være den 6. ferieuge eller fri med løn den 24. december.

Ekstra ferieuger og -dage

Ferie og sygdom

Hvad gælder, hvis du bliver syg inden eller under din ferie – og kan du overhovedet holde ferie, når du er sygemeldt?

Hvis du bliver syg i ferien