6. ferieuge og andre feriefridage

Sidst opdateret 03.05.2024 Af konsulent Helle Berit Jungersen

Feriefridage udover ferielovens 5 uger er ikke omfattet af ferieloven. I stedet følger det af overenskomst, din ansættelseskontrakt eller virksomhedens personalehåndbog.

6. ferieuge

Alle offentlige ansatte har ret til en ekstra uges ferie om året. Det er sikret gennem overenskomsten. Den ekstra uges ferie kaldes også ”den 6. ferieuge”. Du kan også som privatansat have ret til den 6. ferieuge, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt.

 • Er du ansat i kommunen eller regionen, optjener du ret til en 6. ferieuge med løn.

  Du optjener 6. ferieugetimer for hver måneds beskæftigelse. For en fuldtidsansat svarer det til 3,086 timer pr. måneds ansættelse. Det giver én uges ferie på et år (37 timer):

  • Du optjener 6. ferieugetimer i kalenderåret fra den 1. januar – 31. december
  • Du kan holde ferieugetimerne i året efter den 1. maj – 30. april

  Er du deltidsansat, optjener du ferietimer som en forholdsmæssig andel af optjente ferietimer for en fuldtidsbeskæftiget.

  Når du ikke at holde den 6. ferieuge i afholdelsesperioden, vil den 6. ferieuge automatisk blive overført til det efterfølgende ferieår.

  Hvis du ikke ønsker at holde den 6. ferieuge med løn, kan du i stedet få dagene udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb. Hvis du ønsker at få udbetalt din 6. ferieuge, skal du give din arbejdsgiver besked inden senest den 1. oktober.

  Fratræder du din stilling, uden at ferien er holdt, får du udbetalt den 6. ferieuge.

 • Er du ansat i staten, optjener du også ret til en 6. ferieuge med løn (”særlige feriedage”).

  Du optjener 0,42 særlig feriedag for hver måned, du er ansat. Det giver 1 uges ferie på et år (5 feriefridage):

  • Den 6. ferieuge optjenes i kalenderåret fra 1. januar – 31. december
  • Den kan holdes i året efter den 1. maj – 30. april
  • Hvis der ikke er aftalt afviklingstidspunkt for den 6. ferieuge senest den 1. januar, kan arbejdsgiver varsle, at du skal holde ferieugen efter 1. januar med 1 måneds varsel.

  Feriedagene vil blive kontant godtgjort med 2,5 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret, hvis du ikke holder dagene, og du ikke har aftalt at overføre dem til næste ferieår.

  Hvis du fratræder din stilling uden at have brugt hele din 6. ferieuge, vil du blive godtgjort for de tilgodehavende dage.

 • Den 6. ferieuge er ikke omfattet af ferieloven og du har derfor som udgangspunkt ikke ret til ekstra ferie udover ferielovens 5 uger. Det betyder, at du skal aftale det i din kontrakt, hvis du har ret til den 6. ferieuge.

  Det er meget forskelligt, hvordan den 6. ferieuge opgøres. I nogle kontrakter fremgår det, at du har ret til den 6. ferieuge fra ansættelsens start. Det kan også fremgå, at du optjener den løbende eller at du først har ret til den efter et vist antal måneders ansættelse. Det vil typisk fremgå, at den 6. ferieuge bortfalder, hvis du skifter job og den ikke er holdt.

Fri 24. og 31. december, 1. maj og Grundlovsdag?

Det afhænger af, hvor du er ansat, om du har ret til fri med løn fx den 24. og 31. december, den 1. maj og Grundlovsdag. Udgangspunktet er, at det er almindelige arbejdsdage og at du derfor skal bruge ferie, hvis du vil have fri med løn.

Særligt for offentligt ansat
Retten til at holde fri den 24. og 31. december, 1. maj og Grundlovsdag fremgår ikke af overenskomsten. Om du har ret til frihed med løn på disse dage, afhænger derfor i stedet af, hvad der lokalt er aftalt eller praksis for på arbejdsstedet.

De fleste offentligt ansatte akademikere har fx efter lokale aftaler eller kutyme fri med løn juleaftensdag og nytårsdag.