Ferie og sygdom

Sidst opdateret 13.07.2023 Af konsulent Helle Berit Jungersen

Du kan have ret til såkaldt erstatningsfrihed, hvis du er syg inden din ferie er begyndt, eller hvis du bliver syg under ferien.

Hvis du bliver syg inden ferien (feriehindring)

Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, er du ikke forpligtet til at holde den planlagte ferie. Du har derimod ret til at udskyde ferien, så du holder ferien på et senere tidspunkt.

Det er en forudsætning for at få erstatningsferie, at du har sygemeldt dig senest den dag, hvor ferien skulle begynde og inden arbejdstidens begynder. Du skal i øvrigt følge arbejdspladsens gældende retningslinjer for sygemelding.

Du skal raskmelde dig, når du igen er rask. Hvis du fortsat har ferie tilbage, skal du meddele, om du ønsker at holde resten af den planlagte ferie eller om du vil møde på arbejde og holde ferien på et senere tidspunkt.

Hvis du bliver syg i ferien (erstatningsferie)

Bliver du syg efter, at du har påbegyndt ferien, har du ret til erstatningsferie, når du har været syg i 5 dage.

  1. Meld dig syg på første sygedag
    Kravet om 5 sygedage tæller fra den dag, du melder dig syg hos arbejdsgiver. Du vil derfor først få erstattet dine feriedage fra og med den sjette feriedag. Det kan derudover være en god idé at sikre dig skriftlig dokumentation på, at du har meldt dig syg (fx på mail).
  2. Kontakt din læge
    Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom (lægeerklæring/friattest), som du selv betaler.
  3. Hvis du bliver rask
    Bliver du rask i løbet af din ferie, kan du holde den resterende del af ferien. Du skal i så fald raskmelde dig til din arbejdsgiver.

Kan jeg holde ferie, hvis jeg er sygemeldt?

Sygdom betragtes som en feriehindring. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke må tage på ferie, mens du er sygemeldt. Hvis du ønsker at holde ferie under din sygemelding, er det dog muligt at aftale en såkaldt ”teknisk raskmelding” med din arbejdsgiver og bopælskommune.

Teknisk raskmelding
Den ”tekniske raskmelding” sikrer din arbejdsgiver mod, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvis du fortsat er sygemeldt, når du kommer tilbage fra ferie.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du derfor kontakter din bopælskommune før ferien starter, for at aftale at du bliver teknisk raskmeldt.

Hvad er arbejdsgiverperiode?
De første 30 kalenderdage skal arbejdsgiver afholde alle udgifter i forbindelse med dit sygefravær. Efter 30 kalenderdage kan arbejdsgiver få refusion, i form af sygedagpenge, fra din kommune. Det påvirker ikke din ret til fuld løn under sygdom, men giver din arbejdsgiver mulighed for at få dækket en del af udgifterne.