Psykologfaglig testning – regler for administration af tests

Sidst opdateret 07.06.2024 Af Amanda Aaboe Bell

Kommuner og andre offentlige myndigheder, herunder PPR, udfører en række psykologfaglige tests af børn, unge og voksne. For en del af disse test gælder det, at de skal administreres af en psykolog for at være gyldige. Det er helt centralt, at du som psykolog efterlever reglerne, som er til for at sikre borgernes patientsikkerhed.

Hvornår er en test gyldig?

En test er kun gyldig og forsvarlig, hvis den udføres af en fagprofessionel med de rette kompetencer. Det er oftest psykologer – enkelte tests må udføres af andre faggrupper med certificering.

Her kan du se, hvilke aktører der oplyser om reglerne, og som har til opgave at sikre overholdelse af reglerne for testning:

  • Testudbyderne, f.eks. Pearson og Hogrefe informerer på deres hjemmesider, i telefonrådgivning og ved bestilling af tests om, at det er en betingelse for at købe tests, at der er psykologer ansat i den givne kommune, hvor den skal anvendes. Derudover at man som rekvirent er indforstået med, at en psykolog skal administrere testen. Testudbyderne forsøger dermed at sikre overholdelse af reglerne ved alene at give testlicenser til personer, som kan dokumentere, at deres titel er psykolog.
  • Uddannelsesstederne, fx. KU og AU sikrer gennem undervisning på grunduddannelserne, at psykologer har kompetence til at teste. AU uddanner også andre faggrupper, som arbejder i PPR, herunder studerende, der opnår en cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Universitetet har udarbejdet en guide til, hvilke test disse kandidater må administrere. Se listen: Test godkendt til cand.pæd.pæd
  • Dansk Psykolog Forening arbejder for at sikre oplysning om børn, unge og voksnes rettigheder, når de bliver testet. Bl.a. har testpersoner krav på, at testen udføres af en psykolog, så resultatet er gyldigt. Samtidig må psykologer ikke oplære eller supervisere andre faggrupper i tests, som kun psykologer må udføre.

DP mener

Det er Dansk Psykolog Forenings opfattelse, at en psykolog ikke kan stå inde for kvaliteten af en test, som ikke er udført i overensstemmelse med forskrifterne fra testudbyderne, universiteterne og Dansk Psykolog Forening.

Det skyldes, at psykologer i deres virke er underlagt ”De etiske principper for nordiske psykologer”, hvilket betyder, at en psykolog ikke kan godkende en test, som vedkommende ikke selv har udført.

Særligt princippet om Ansvar, hvor psykologen skal tage ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af sit arbejde, er en udfordring, hvis der er praksis for, at vedkommende skal stå inde for en test, som vedkommende ikke selv har udført.

Spørgsmål om psykologfaglige tests

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Amanda Bell, som er psykologfaglig konsulent i Dansk Psykolog Forening: aab@dp.dk, tlf. 22 44 61 63.

Hvis du har spørgsmål til reglerne for specifikke tests eller hvilke kompetencer som kræves, kontakt da Pearson på tlf.: 78 72 35 50 eller Hogrefe på tlf.: 35 38 16 55.

Overblik over kompetencekrav til at udføre tests

For at sikre at kommunale ledere har kendskab til, hvilke tests psykologer kan udføre, kan du her se en oversigt over tests fra Pearsons og Hogrefe med anførte kompetencekrav:

 

Testnavn  Kompetencekrav 
Q-interactive  Autoriseret psykolog 
WMS-III  Psykolog 
BAI  Psykolog eller læge 
BASC-3  Psykolog eller læge 
Benton Visual Retention Test   Psykolog 
BESS (BASC-3 BESS)  Psykolog eller læge 
BDI-2  Psykolog eller læge 
Brown EF/A  Autoriseret psykolog eller psykolog 
CAT  Psykolog 
D-KEFS  Psykolog 
D-REF  Psykolog 
Hare Psychopathy checklist PCL-YV  Psykolog eller læge 
IST 2000R  Psykolog, læge eller specialcertificeret 
Kropsdukkefamilie  Psykolog eller læge 
MCMI-III  Psykolog eller speciallæge i psykiatri 
Raven’s 2  Psykolog  
RBANS  Psykolog eller læge 
RIAS  Psykolog eller læge 
Rorschach/RIAP  Psykolog 
SON-R  Psykolog eller læge 
SCL-90-R  Psykolog, læge eller Speciallæge i psykiatri 
TAT  Psykolog 
WAIS-IV  Psykolog 
WISC-IV, WISC-V  Psykolog 
WPPSI-IV  Psykolog 
WMS-III  Psykolog