Evidensbaseret psykologisk praksis

Publiceret 26.10.2023 Af Signe Groth-Brodersen

Dansk Psykolog Forening har udarbejdet en principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis. Principerklæringen tager udgangspunkt i en erklæring fra American Psychological Association (APA) fra 2005. Her kan du downloade erklæringen.

Principerklæringen bygger på psykologers anvendelse af empirisk underbyggede metoder i det psykologiske arbejde, men indeholder ikke nogen favorisering af bestemte metoder eller paradigmer. Den indeholder heller ikke nogen hensigt om at bremse for videreudvikling af nye metoder eller begrænse brugen af utilstrækkeligt udforskede metoder.

Evidensbaseret psykologisk praksis defineres hér som en praksis, der integrerer den bedste forskning med psykologisk ekspertise, set i sammenhæng med klientens individuelle træk, kultur og præferencer.  De nordiske landes psykologforeninger tilslutter sig denne overordnede definition.

Download som pdf

Principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis