Psyke: Forstå fag, forskelle og titler

Psykolog, psykiater, psykoterapeut, psykiatrien. Det starter med psyk, men hvad dækker de forskellige titler og ansvarsområder over? Hvad kræver det at blive noget med psyk, og hvilken uddannelsesbaggrund har en person, der arbejder med psyken?

Her kan du se de faglige forudsætninger og uddannelsesbaggrund for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter. Overblikket viser dig, hvad det kræver at få en uddannelse, hvor psyken er omdrejningspunktet – og hvor stor forskel der er på uddannelsesforløbet.

Helt kort har en psykolog som minimum en 5-årig universitetsuddannelse i psykologi; en psykiater er en videreuddannet læge med speciale i kroppens og hjernens samspil med psyken, mens en psykoterapeut gennemgår en kortere uddannelse, der er privat udbudt.

 • Psykologer hjælper mennesker med akutte psykiske problemer. Det kan være mennesker, som har været udsat for langvarig personlig belastning, mennesker der befinder sig i en livskrise og/eller personer, der af den ene eller anden grund ønsker at udvikle sig.

  Psykologerne arbejder både med enkeltpersoner, grupper og organisationer. De hjælper klienter gennem rådgivning, vejledning, samtaler, udredning, udfærdigelse af erklæringer, gennemførelse af konkrete udviklingsforløb mv. Psykologen har viden om, hvordan mennesker bliver påvirkede af oplevelser og forhold, de lever under og
  bruger først og fremmest samtalen som terapi.

  Det kræver en psykologuddannelse at kalde sig psykolog. Psykolog er en beskyttet titel. Det følger af psykologloven. Psykologuddannelsen varer 5 år og giver derefter mulighed for forskellige former for videre- og efteruddannelser. Autorisation kræver en særskilt videreuddannelse.

  Uddannelsen til psykolog består af en grunduddannelse og en række efter- og specialistuddannelser.

  Grunduddannelsen
  Er en universitetsuddannelse, der består af et bachelor- og et kandidatforløb, der tilsammen varer 5 år.
  Uddannelsen er forskningsbaseret. De første tre år på bacheloruddannelsen lærer de studerende om den brede og almene del af psykologien, fx social- og personlighedspsykologi, filosofi og arbejdspsykologi.

  Den efterfølgende kandidatuddannelse er mere anvendelsesorienteret og med mulighed for at afsøge faglige retninger i valgfag og speciale. Sidst på uddannelsen indgår et praktikforløb. Det er kun muligt at tage grunduddannelsen som psykolog i et samlet femårigt uddannelsesforløb, hvor den studerende bliver kandidat i psykologi (cand.psyk.).

  Efter- og specialistuddannelser

  Autorisations-uddannelse
  Kandidater kan efter bestået eksamen gennemføre en praktisk uddannelse, der giver adgang til autorisation som psykolog.

  Autorisationsuddannelsen forudsætter, at man arbejder med psykologfaglige opgaver indenfor udredning og intervention, og at man modtager supervision på sit arbejde. Det er en praktisk uddannelse, der ofte tages i forbindelse med at man er fuldtidsansat som psykolog. Autorisationsuddannelsen varer cirka 2 år.
  Autoriserede psykologer kan varetage specielle opgaver for det offentlige. Som autoriseret psykolog er man underlagt den offentlige tilsynspligt.
  Uddannelsen og tilsyn varetages af psykolognævnet

  Uddannelse som specialpsykolog
  Autoriserede psykologer kan tage en specialpsykolog-uddannelse inden for voksenpsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Specialpsykolog-uddannelsen er en fuldtidsstilling, den består af en introduktionsuddannelse og en hoved-uddannelse, som sammenlagt varer 4 år.

  På uddannelsen får psykologen kompetencer, som er med til at styrke og understøtte den tværfaglige opgaveløsning i psykiatrien.

  Specialistuddannelser
  Autoriserede psykologer kan tage en specialistuddannelse inden for 10 forskellige specialer (link til spec. Udd). Det er efteruddannelser, som er funderet i både forskning og praksis. Specialistuddannelserne består af praksisarbejde, supervision, personligt udviklingsarbejde, teori og et forskningsmodul.
  Uddannelserne kan vare mellem 3-7 år

  Supervisoruddannelse
  Specialistuddannede psykologer kan tage en overbygning som supervisor. Supervisoruddannelsen er en efteruddannelse, som er funderet i praksis og består af fuldtids praksisarbejde, supervision, supervision af supervision, teori og metode. Uddannelsen varer cirka 2 år.

  Supervisoruddannelsen giver kompetencer til at supervisere psykologer inden for udredning, vurdering, intervention og evaluering.

 • Psykiatere kan udskrive medicin, skrive henvisninger og er især trænede i at stille diagnoser og behandle svære psykiske lidelser. Hvis man fejler flere ting på én gang som for eksempel fysiske sygdomme og psykiske problemer, møder klienten typisk psykiateren. Psykiatere kan kombinere en medicinsk behandling med samtaleterapi.

  En psykiater er en speciallæge. Det er en uddannet læge, som derefter har uddannet sig videre inden for psykiatri. Videreuddannelsen tager lægen 5-6 år og foregår samtidig med, at lægen arbejder på hospitalsafdelinger.

  Lægen kan søge optagelse i specialeretningen inden for 4 år efter den afsluttede kliniske basisuddannelse.

  Selve uddannelsen som psykiater består i obligatorisk teori, generelle kurser og specialespecifikke kurser. Uddannelsen består af 12 måneders introduktionsansættelse og hoveduddannelsesforløb på 4-5 år.

  Samlet set tager det 12 år at blive psykiater. Efter den gennemførte speciallægeuddannelse, skal psykiateren søge om speciallægeanerkendelse.

 • En psykoterapeut er ikke uddannet til at hjælpe personer med svære sindslideler og kan ikke stille diagnoser. En psykoterapeut hjælper personer, der er stødt på personlige eller psykiske kriser og kan hjælpe personer, der gerne vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten på et personligt eller professionelt plan.

  Psykoterapeutuddannelsen er bygget op af moduler, hvor den studerende gennemgår personlige temaer, arbejder med sig selv, får teoretiske perspektiver, oparbejde grundige terapeutiske færdigheder, går i egenterapi og får supervision – for til sidst at være eksamineret psykoterapeut.

  Psykoterapeutuddannelsen er en deltidsuddannelse, der afsluttes efter 4 år. Hvert år består af 9-10 moduler fordelt over 30 dage og typisk er placeret i forlængede weekender.

  Psykoterapeutuddannelsen er ikke en officiel uddannelse i Danmark. Uddannelse bygger på private kurser, hvor der ikke er nogen lovbestemte krav. Dog følger uddannelserne typisk evalueringskriterier og minimumspensum, der er udstukket af Social-, Undervisnings-, Indenrigs- og Sundhedsministerierne.

  Der er ikke tale om en officiel godkendelse eller blåstempling.

  Da der i modsætning til psykolog og psykiater ikke er nogle officielle krav til psykoterapeuter, har klienten ikke nogen klagemulighed og har heller ingen garanti for, hvad psykoterapeuten kan.

  Dog vælger nogle psykologer at videreuddanne sig til psykoterapeut og har dermed den officielt godkendte uddannelse med sig.