Er du leder?

Har du brug for sparring, inspiration eller råd om ledelse? Vi hjælper dig i forhold til ansættelsesvilkår og lønforhandling.

Arbejdsgiverrådgivning

Er du selvstændig psykolog med en eller flere ansatte medarbejdere, kan du få ekstern hjælp i spørgsmål om arbejdsforhold eller tvister med medarbejderne.

Arbejdsgiverrådgivning

Lønforhandling for ledere

Drøft lønniveauet for din lederstilling eller en lederstilling, du er interesseret i med os. Vi hjælper dig med at forventningsafstemme og vurdere lønniveauet før og under selve forhandlingen.

Lønforhandling for ledere

Bliv mentor i DP's mentorprogram

Som mentor skal du have lyst til at give dine erfaringer videre og være en neutral og nysgerrig sparringspartner, der fokuserer på mentees udfordringer og ambitioner.

Mentorprogram

Kontakt

Ring til os på telefon: 35 26 99 55 mandag - torsdag: 10-15 og fredag 10-13.
Du er også velkommen til at sende os en mail.

Skriv til os