Er du leder?

Har du brug for sparring, inspiration eller råd om ledelse? Vi hjælper dig i forhold til ansættelsesvilkår og lønforhandling.

Lønforhandling for ledere

Drøft lønniveauet for din lederstilling eller en lederstilling, du er interesseret i med os. Vi hjælper dig med at forventningsafstemme og vurdere lønniveauet før og under selve forhandlingen.

Lønforhandling for ledere

Kontakt

Send os en mail, så kontakter vi dig.
Du er også velkommen til at sende os en mail.

Skriv til os