Er du leder?

Har du brug for sparring, inspiration eller råd om ledelse? Vi hjælper dig i forhold til ansættelsesvilkår og lønforhandling.

Arbejdsgiverrådgivning

Er du selvstændig psykolog med en eller flere ansatte medarbejdere, kan du få ekstern hjælp i spørgsmål om arbejdsforhold eller tvister med medarbejderne.

Arbejdsgiverrådgivning

Lønforhandling for ledere

Drøft lønniveauet for din lederstilling eller en lederstilling, du er interesseret i med os. Vi hjælper dig med at forventningsafstemme og vurdere lønniveauet før og under selve forhandlingen.

Lønforhandling for ledere

Kontakt

Send os en mail, så kontakter vi dig.
Du er også velkommen til at sende os en mail.

Skriv til os