Er du leder?

Har du brug for sparring, inspiration eller råd om ledelse? Vi hjælper dig i forhold til ansættelsesvilkår og lønforhandling.

Arbejdsgiverrådgivning

Er du selvstændig psykolog med en eller flere ansatte medarbejdere, kan du få ekstern hjælp i spørgsmål om arbejdsforhold eller tvister med medarbejderne.

Arbejdsgiverrådgivning

Lønforhandling for ledere

Drøft lønniveauet for din lederstilling eller en lederstilling, du er interesseret i med os. Vi hjælper dig med at forventningsafstemme og vurdere lønniveauet før og under selve forhandlingen.

Lønforhandling for ledere

Kontakt

Ring til os på telefon: 35 26 99 55 mandag - torsdag: 10-15 og fredag 10-13.
Du er også velkommen til at sende os en mail.

Skriv til os