Skam – fra værdifuldt socialt kompas til psykisk smerte

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400846
 • Region Hovedstaden 
 • 21.8.2024 - 21.8.2024
 • 31.7.2024
 • 30
 • 1982 kr.
 • Tilmeld

Underviser


Carsten René Jørgensen er professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, uddannet gruppeanalytisk psykoterapeut og (siden 2001) tilknyttet Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital Skejby.

Formål
Skamfølelser spiller en afgørende rolle i nogle af vor tids store temaer – i udviklingen af psykiske lidelser, i vores omgang med hinanden på sociale medier og i opblomstringen af populistiske bevægelser og radikalisering. Skam er dermed en helt central drivkraft i os selv og i vores senmoderne samfund. I det terapeutiske rum er skam en anti-terapeutisk emotion, der i udgangspunktet hæmmer kontakt med eget indre liv og med andre, hvorved den hæmmer klientens åbenhed og kontakt med terapeuten. Carsten René Jørgensen argumenterer med udgangspunkt i sin seneste bog ”Skam. I spændingsfeltet mellem moralsk kompas og psykisk lidelse” (Hans Reitzel 2023) for, at vi har brug for en langt mere nuanceret forståelse af skam. Skam kan være vanskelig at få øje på, både hos os selv og andre, og terapeuter overser ofte tegn på skam hos deres klienter. Men jo mindre vi er parate til at erkende og tale om vores skam, desto mere vil vi være plaget og styret af den. Formålet med dette kursus er at se på skam i en psykoterapeutisk og social/kulturel kontekst

Læringsmål

Kurset vil gøre dig i stand til (viden)

 • At indkredse og forstå skam som psykologisk fænomen
 • At adskille begrebet skam og begrebet skyld, og herunder skelne imellem konstruktiv og destruktiv skam

Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder)

 • At gøre dig relevante overvejelser om skam som en mulig central følelsesmæssig drivkraft ved en bred vifte af psykiske lidelser – og bag destruktive processer i samtidskulturen.
 • At gøre dig relevante overvejelser om destruktiv skam kan være forbundet med svære forstyrrelser i identiteten

At gøre dig relevante overvejelser om, hvordan du kan rumme, afkode og afgifte skam i det psykoterapeutiske rum

Målgruppe
Alle psykologer. Der forudsættes ingen forudgående viden om emnet.

Undervisningsform
Kurset er primært et oplæg med plads til fælles refleksion og diskussion.

Godkendt til
Kurset er godkendt med 6 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København

Tid og varighed

21.august, kl. 10-17.
Varighed: 6 timer.

Til- og afmeldingsfrist
10. juli 2024