Systematisk efteruddannelse

Sidst opdateret 23.05.2023

Systematisk efteruddannelse er en del af overenskomstaftalen imellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Målet er at udvikle privatpraktiserende psykologers færdigheder og kompetencer til at kunne behandle alle målgrupper, som er omfattet af psykologordningen.

 • Hvor meget kan jeg få refunderet?

  I perioden fra den 1. oktober 2021 til den 30. juni 2023, kan du få refunderet max. 1300 kr. pr. kursusdag i op til 2 kursusdage pr. år.

  I perioden fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2026, kan du få refunderet max 1500 kr. pr. kursusdag i op til 2 kursusdage pr. år.

  Du kan modtage refusion for max. 2 kursusdage i hvert kalenderår. Det gælder også i 2023 og betyder, at hvis du allerede har modtaget refusion for 2 kursusdage i første halvdel af 2023, kan du ikke igen modtage refusion i anden halvdel af 2023

   

  Kursus godkendt til systematisk efteruddannelse
  afholdt i perioden 1. oktober 2021 – 30. juni 2023
  Max refusion
  1. oktober- 31. december 2021 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
  1. januar 2022  – 31. december 2022 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
  1. januar 2023 – 30. juni 2023 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
  Refusion i alt i overenskomstperioden 7800 kr.
  Kursus godkendt til systematisk efteruddannelse
  afholdt i perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2026
  Max refusion
  1. juli – 31. december 2023 (hvis refusion ikke allerede er modtaget i første halvdel af året) 2 x 1500 kr. = 3000 kr.
  1. januar  – 31. december 2024 2 x 1500 kr. = 3000 kr.
  1. januar – 31. december 2025 2 x 1500 kr. = 3000 kr.
  1. januar – 30. juni 2026 2 x 1500 kr. = 3000 kr.
  Refusion i alt i overenskomstperioden 12000 kr.

  Hvordan får jeg refusion?

  For at få refusion, skal du logge på www.zexpense.dk. Se vejledning til zexpense.

  Der kan være op til 1 måneds sagsbehandlingstid på din udbetaling af refusion.

 • Her ser du kommende godkendte kurser til systematisk efteruddannelse. Du kan som psykolog med ydernummer få tilskud til disse kurser. Vi opdaterer løbende oversigten.

  Kurser i Dansk Psykolog Forening Start
  NYT! Psykologsamtaler ved autisme unge og voksne 22.06.23
  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, København 17.08.23
  Introduktion til Intensiv Dynamisk Korttidsterapi 21.08.23
  Psykotraumatologi – teori og praksis, København 28.08.23
  NYT! Dobbeltdiagnoser – Psykiske lidelser og misbrug 07.09.23
  Seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge 18.09.23
  Mening i livet – introduktion til samtalemetoden ”Kilder til mening: Kortmetoden” 21.09.23
  Psykologisk udredning, Aarhus 21.09.23
  Psykoterapeutisk behandling, Aarhus 28.09.23
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde, voksenområdet, Aarhus 02.10.23
  Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne, Aarhus 09.10.23
  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, København 09.10.23
  Sorg og krise hos børn og unge, København 12.10.23
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde, børn og unge, Aarhus 24.10.23
  Familieterapi: teori og intervention 02.11.23
  Nyt! Selvskade hos børn og unge – Hvordan forstår og behandler vi det? 10.11.23
  Mere effektive psykologiske interventioner ud fra viden om hjernens plasticitet 13.11.23
  Neuropsykologiske tilstande, børn 13.11.23
  Psykofarmakologi, voksne 20.11.23
  VIRTUELT – Hjernerystelse med fokus på hjernen, symptomerne og behandling 20.11.23
  Psykologisk udredning, København 15.01.24
  VIRTUELT – Affektive lidelser i ICD-11 24.01.24
  VIRTUELT – PTSD og kompleks PTSD i ICD-11 31.01.24
  Valg af interventionsformer med fokus på eksekutive funktioner, børn og unge 01.02.24
  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, Aarhus 19.02.24
  VIRTUELT – Autisme og ICD-11 26.02.24
  VIRTUELT – Diagnosen for sorglidelser i ICD-11 29.02.24
  VIRTUELT – ICD-11 diagnostik af personlighedsforstyrrelser 04.03.24
  NYT! Klinisk sexologi med specielt fokus på kønsidentitet 06.03.24
  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus 06.03.24
  Behandling af røveri-, volds- og voldtægtsofre, København 11.03.24
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde, voksenområdet, København 18.03.24
  VIRTUELT – Risikovurdering og håndtering af suicidalitet 21.03.24
  Psykoterapeutisk behandling, København 04.04.24
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde, børn og unge 09.04.24
  Evidensbaseret psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner 22.04.24
  Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention, København 14.05.24
  Arbejdsrelateret stress – modeller, evidens og behandling, Aarhus 21.05.24
  Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved hos voksne 27.05.24
  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, København 13.08.24
  Psykotraumatologi – teori og praksis, København 02.09.24
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde, voksne, Aarhus 07.10.24
  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, København 07.10.24
  Neuropsykologiske tilstande, børn 22.10.24
  Sorg og krise hos børn og unge, Aarhus 22.10.24
  Psykoterapeutisk behandling, Aarhus 28.10.24
  Psykofarmakologi, voksne 30.10.24
  Familieterapi: teori og intervention, København 28.10.24
  Andre kursusudbydere end DP Start
  Grønlandskredsen Psykologisk behandling af problematisk vrede og agression 23.05.23
  5.4. Valg af interventionsformer, børn og unge v. Marie Tolstrup m.fl. 06.06.23
  ACT (Acceptance and Commitment Therapy) v. Monica Trærup m.fl. 06.06.23
  Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) til behandling af angst og depression v. Susanne Bruqisser m.fl. 15.06.23
  Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF) v. Anne Blom Cor 19.06.23
  Psykotraumatologisk teori hovedområde 42 timer. Udbyder: Louise Svendsen 10.08.23
  5.3. Den psykologiske undersøgelse ift. små- og skolebørn samt unge v. Marie Tolstrup 22.08.23
  Klinisk sexologi v. Sexologisk Center ved Aalborg Universitets Hospital 05.09.23
  Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik v/ AS3 Christian Møller Pedersen 06.09.23
  Kursus i emotionsfokuseret parterapi v. Lone Algot Jeppesen 28.09.23
  5.5 Lovgivning og etik indenfor børne- og ungeområdet v. Marie Tolstrup 10.10.23
  30-timers online kursus i kognitive terapier til børn og unge (KAT, MCT og CFT) v. Marie Tolstrup 15.01.24
  OCD – nyeste viden og behandling v. Malene Klindt Bohni 22.01.24
 • Du kan som kursusudbyder få et kursus godkendt til systematisk efteruddannelse, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • Kurset afholdes i perioden 1. oktober 2021-30. juni 2023 eller 1. juli 2023 – 30. juni 2026
  • Kurset opfylder kriterierne for godkendelse af kurser til Systematisk efteruddannelse
  • Ansøgningen om kursusgodkendelse opfylder krav til ansøgning
  • Kursusindholdet retter sig mod de udvalgte emner for Systematisk efteruddannelse (diagnose, behandling, jura) samt et eller flere henvisningskriterier

  En godkendelse til systematisk efteruddannelse gælder for den konkrete kursusafholdelse, som der er ansøgt om. Hvis du afholder kurset igen, skal du søge om kursusgodkendelse på ny.

  Det er gratis at søge om kursusgodkendelse til systematisk efteruddannelse.

  Særlige opmærksomhedspunkter:

  • Skriv i bemærkningsfeltet på formularen at kurset søges godkendt til systematisk efteruddannelse og angiv emne samt et eller flere henvisningskriterier..

  KLIK HER FOR AT ANSØGE OM KURSUSGODKENDELSE

   

  Kriterier for godkendelse af kurser

  En kursusgodkendelse til systematisk efteruddannelse forudsætter imødekommelse af følgende kriterier for kurser på specialistniveau:

  Undervisers kompetencer:

  • Psykolog med specialistgodkendelse, Psykolog med Ph.d. eller anden relevant akademisk faggruppe ifølge en faglig vurdering.
  • Psykiater med specialist og supervisorgodkendelse af DPS.
  • Andre med relevante spidskompetencer efter en faglig vurdering af CV.

  Deltagerforudsætninger: Holdet skal sammensættes, så det lever op til deltagerforudsætningerne:

  • Mindst 75 procent psykologer samt læger og andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.
  • Maksimalt 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv.).

  Der er ikke nogen øvre grænse for antal deltagere udover dem, som de fysiske og pædagogiske rammer sætter.

  Indholdsmæssig relevans: Kursets indhold skal falde inden for temaer og emner for systematisk efteruddannelse, som er udvalgt af arbejdsgruppen for gældende overenskomstperiode.

  Kursusbevis: Kursusudbyder er forpligtet til at udstede et kursus- eller deltagerbevis til kursister for gennemført kursusdeltagelse. Af kursusbeviset bør følgende fremgå:

  • Kursistens navn
  • Kursustitel, dato og tidspunkt
  • Kursets varighed
  • Undervisers navn og uddannelse
  • Kursusbeskrivelse
  • Godkendelse til systematisk efteruddannelse
  • Kursusarrangør/undervisers underskrift

  I forbindelse med udstedelse af kursusbevis er det kursusudbyders ansvar at administrere fremmødereglerne herunder stillingtagen til imødekommelse af fremmødekravet.

  Fremmødekrav: Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Ved mere end 10 procents fravær skal kursusudbyder/underviser tage stilling til, om der kan udstedes et kursusbevis. Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan der i stedet udstedes et deltagerbevis med reduceret timetal. Tvivl og tvister afgøres lokalt.

  Virtuel undervisning: Det er en forudsætning ved virtuel undervisning, at deltagerne deltager med kameraet tændt, så underviser/kursusleder kan se deltagerne under hele undervisningsforløbet og administrere fremmødereglerne. Ved kurser, der indeholder metodetræning, skal der anvendes en virtuel undervisningsform og -platform, hvor deltagerne har mulighed for at træne metoden virtuelt, og underviser kan observere metodetræningen. Dette giver nogle naturlige grænser for deltagerantallet på kurser, der indeholder metodetræning. Deltagerantallet ved virtuel undervisning besluttes ud fra undervisers/kursusleders pædagogiske og læringsmæssige vurdering ift. kursets formål. Det er kursusudbyders ansvar både at sikre, at rammer, deltagerantal, m.m. udformes så den virtuelle undervisning lever op til kursets formål samt at sikre, at fremmødereglerne efterleves.

  Krav til ansøgning

  Vedlæg følgende obligatoriske bilag til din ansøgning:

  • Kursusbeskrivelse – heraf skal fremgå:
   • Dato og tidspunkt for kurset
   • Varighed: Antal effektive undervisningstimer (af 60 minutter) skal fremgå (fx pauser og tid til frokost medregnes ikke i effektive undervisningstimer).
   • Kursets formål og læringsmål skal fremgå. Læringsmål dækker over, hvad udbyttet af undervisningen på kurset er – herunder viden, færdigheder og kompetencer.
   • Underviser(e)s navne og kvalifikationer samt evt. specialviden inden for det underviste område skal fremgå.
   • Undervisningsform: Det skal fremgå, om kurset er tilrettelagt som fx forelæsning, katederundervisning, metodetræning, rollespil eller andre øvelser, samt om der er indlagt undervisning via elektroniske hjælpemidler.
   • Målgruppe: Det skal fremgå, hvem kurset er målrettet.
   • Deltagerantal: Det skal fremgå, hvor mange kursusdeltagere, der maksimalt tillades på kurset.
   • Supervision: Ved kurser hvor der indgår supervisionsforløb skal tilrettelæggelsen af supervision fremgå (fx mødedatoer, gruppestørrelser, supervisors navn).
  • Litteraturliste
  • Kursusprogram/kursusplan (med dato og tidspunkt samt underviser og emner for undervisningen)
  • Evt. CV for underviser

  Sagsbehandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger om godkendelse af kurser til systematisk efteruddannelse vurderes af sekretariatet i Dansk Psykolog Forening ud fra gældende retningslinjer for Systematisk efteruddannelse.

  Når du indsender din ansøgning, vurderer sekretariatet i Dansk Psykolog Forening samtidig, om dit kursus kan godkendes til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.

  Sekretariatet kontakter dig, når din ansøgning er behandlet. Der kan forekomme længere sagsbehandling på op til 3 måneder.

  Du kan anke afgørelser om godkendelse af konkrete kurser til fondsbestyrelsen. Det gør du ved at sende en mail til se-klage@dp.dk med en udførlig beskrivelse af begrundelsen for din klage. Klagen skal indeholde en konkret beskrivelse af, hvordan kurset lever op til samtlige kriterier for godkendelse af kurser til systematisk efteruddannelse. Samt en vedhæftning af den afgørelse der klages over. Fondsbestyrelsens afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

 • Følgende temaer og emner er gældende for systematisk efteruddannelse i indeværende overenskomstperiode.

  Tema 1: Psykopatologi, diagnostik, udredning og behandlingstilrettelæggelse

  Diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til overenskomstens henvisningskategorier.

  Somatiske tilstande:

  • Somatiske indikatorer på behandlingskrævende somatiske lidelser.
  • Somatiske årsager til psykiske symptomer.
  • Psykologiske problemers somatiske udtryk.
  • Psykologiske følgevirkninger af somatiske sygdomme og behandling.

  Casebaseret psykologisk udredning og behandlingstilrettelæggelse

  • Case-baseret psykologisk udredning, herunder kortlægning af klientens psykosociale forhold, personlighedskarakteristika og psykologiske formuleringer.
  • Individorienteret behandlingstilrettelæggelse på baggrund af en integration af den bedste forskningsbaserede viden og klientens problemstilling (herunder komorbiditet), personlighed, kulturbaggrund og præferencer.

  Tema 2: Behandling af psykologordningens henvisningskategorier

  • Behandling af traumer og vedvarende sorglidelse, herunder akutindsats (inklusive viden om problemstillingernes ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af depression (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af angst (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af personer der har været udsat for seksuelle overgreb (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af personer der har forsøgt selvmord (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi). Herunder vurdering af selvmordsrisiko.

  Inddragelse af pårørende i behandlingen og rammer for behandling af grupper og par. Der skal henledes opmærksomhed på, at et kortere kursus på eksempelvis 2 dage kun kan give meget overordnede retningslinjer for inddragelse af pårørende og rammer for par- og gruppeterapi.

  Tema 3: Jura og overenskomst ift. samarbejde, udveksling og dialog med andre faggrupper

  Hvordan relevant lovgivning håndteres etisk og psykologfagligt i relation til opgaverne indenfor praksisoverenskomsten, fx psykologloven og bekendtgørelser (journalføring og opbevaring heraf, tavshedspligt, samtykke, udlevering af oplysninger m.v.) og persondataforordning samt viden om tilbud i den øvrige sundhedssektor.