Neuropsykologiske tilstande, børn

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401320
 • Region Hovedstaden 
 • 10.11.2025 - 11.11.2025
 • 29.9.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. Privatpraktiserende.
 • Lone Fjeldborg, cand.psych., specialist i klinisk børneneuropsykologi.

Formål
Som psykolog indenfor fx PPR eller med privatpraksis er grundlæggende viden om neurologiske lidelser og deres neuropsykologiske konsekvenser hos børn vigtig for, at du kan genkende neurologisk funderede problemstillinger i din børnepsykologiske praksis og identificere eventuelle behov for videre udredning.
Kursets formål er at give dig et basalt kendskab til de væsentligste børneneuropsykologiske tilstande, samt deres neurologiske baggrund. Herunder omgivelsernes betydning for tilstand og prognose. Bemærk at der på dette kursus desværre ikke er mulighed for at gå i dybden med interventionsmuligheder.

Læringsmål
På kurset tilegner du dig et basalt kendskab til de væsentligste børneneuropsykologiske tilstande, herunder kendskab til hjernens udvikling og plasticitet.  

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At forstå betydningen af hjernens påvirkelighed/plasticitet.
 • At kunne genkende neurologiske lidelser/tilstande og deres neuropsykologiske konsekvenser hos børn og unge på et introducerende niveau
 • At identificere behov for udredning, når du møder børn og unge med neurologiske skader/tilstande med henblik på, om det er relevant at viderehenvise en klient til udredning og/eller støtte/behandling. 

Du vil få kompetence i:

 • At reflektere over samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelserne og barnets adfærd.
 • At reflektere over hvordan du kan anvende en neuropsykologisk forståelsesramme i den almene børnepsykologiske praksis

Målgruppe 
Psykologer med interesse for børneneuropsykologi og psykologer som af og til møder børn med neurologiske skader/tilstande i hverdagen. Niveauet er på tværgående modul på Specialistuddannelsen og sigter mod, at du opnår et bredt kendskab til feltet. 

Undervisningsform 
Oplæg fra underviser, videoklip, cases, og diskussion i grupper og plenum. 

Temaer i kurset

 • Basal forståelse af hjernes udvikling og funktion.
 • Forståelse af hjernens plasticitet og påvirkelighed i barndommen
 • Erhvervet hjerneskade (hovedtraume, apopleksi, tumor).
 • De mest almindelige neurologiske lidelser hos børn: Medfødte tilstande, cerebral parese, epilepsi, hydrocephalus/rygmarvsbrok.
 • Børneneuropsykologiske følgevirkninger af omsorgssvigt.

Forberedelse
Der forudsættes et grundlæggende kendskab til udviklingspsykologi. 

Efter kurset
Du vil på kurset få litteraturreferencer mhp. yderligere fordybelse i de enkelte emner efter kurset. 

Litteratur  
Det forudsættes ikke at deltageren har gjort sig bekendt med litteratur forud for kurset. 

Har du behov for en opdatering inden for feltet, kan det anbefales, at du læser: 
Del 1 i "Den sårbare hjerne" (K From (2018) Dansk Psykologisk Forlag), Dansk Psykologisk Forlag 2018), der handler om hjernens udvikling og funktion (side 16-39). 

Som grundbog anbefales:

 1. Pediatric Neuropsychology. Yeates, Ris, Taylor (2010) eller
 2. Pediatric Neuropsychology. Medical Advances and Lifespan Outcome. Baron & Rey-Casserly (eds). (2013).  

Godkendt til 
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviserne

 • Käte From, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi. Privatpraktiserende.
 • Lone Fjeldborg, cand.psych., specialist i klinisk børneneuropsykologi.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

10. november - 11. november 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer