Nyt! Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) til behandling af depression

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401537
 • Region Midtjylland 
 • 26.11.2024 - 27.11.2024
 • 15.10.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Kursustitel: NYT Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) til behandling af depression


Undervisere:
Susanne Bruggisser, cand.psych., autoriseret, specialist i psykopatologi. Ekstern underviser ved Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og
er ansat som psykolog på Stressreduktionsklinikken, Arbejds-og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region H. Heidi Berg Nielsen, cand.psych., autoriseret. Underviser ved Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Formål
Kurset er en introduktion til Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT), som er et evidensbaseret 8-ugers meditations- og terapiprogram udviklet til mennesker med tilbagevendende depressioner. Udover at behandle og forbygge depression er der ligeledes påvist effekt af bl.a. færre symptomer på stress og angst samt øget glæde og energi.
Programmet reducerer tilbagefald af depression på niveau med medicin uden bivirkninger og er derfor et godt og effektivt alternativ eller supplement til medicinsk behandling. Terapiformen er baseret på de principper, der trænes i mindfulness: Accept, venlighed, åbenhed og compassion.
I MBKT er fokus på, hvordan vi foretager et radikalt skift i måden vi forholder os til tanker, følelser og kropsfornemmelser. Vi lærer at distancere os fra vores vanemæssige tankemønstre, opdager at tanker er tanker, at de ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden. Vi får derved øje på, at vi har flere valg og muligheder for indflydelse på vores mentale sundhed.
Det er kursets primære formål, at du tilegner sig viden om mindfulness-baseret kognitiv terapi og hvordan mindfulness kan bruges i en klinisk hverdag. Dette gælder både i mødet med klienter/patienter, men også som metode til egenomsorg. Dét at være i kontakt med personer, som lider af depression, kan til tider være en krævende og udmattende opgave. Mindfulness kan være et redskab til at kunne være med svære tilstande for os som behandlere.
Du tilegner dig både viden om MBKT programmet på et teoretisk niveau, men også på et erfaringsbaseret niveau, idet der på kurset indgår praktiske øvelser. Det er derfor vigtigt, at du, som deltager, er villig til at gå ind i træning med nysgerrighed og åbenhed.
Formålet med kurset er ikke at kunne undervise i MBKT programmet, da dette kræver et 2-årigt forløb for professionelle, men at blive bekendt med programmet på et overordnet og praksisplan.
Læringsmål
På kurset stifter du bekendtskab med, hvad Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er, og hvad programmet indeholder.

Du opnår viden om

 • MBKT teoretisk såvel som erfaringsbaseret og får et udsnit af den videnskabelige evidens og virkningsmekanismer i behandling af depression.

Du opnår færdigheder i

 • At kunne vurdere hvordan mindfulness kan anvendes som supplement til de metoder, du benytter dig af i forvejen
 • At anvende mindfulness til løbende vedligeholdelse og forbedring af din egen mentale sundhed

Målgruppe
Psykologer der arbejder med voksne med depression samt har interesse for eller kendskab til mindfulness og MBKT samt evt. er på vej mod specialistuddannelse.

Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet.

Du behøver ikke at have baggrund i mindfulness, meditation eller kognitiv terapi for at profitere af kurset. På kurset gennemgår vi, hvordan man kan anvende mindfulness som et selvstændigt behandlingselement. Har du allerede erfaring med og kendskab til mindfulness træning og kognitiv terapi, vil du her blive introduceret til, hvordan MBKT kan anvendes som et naturligt supplement til det, du i forvejen kender, og du vil kunne kombinere de to dele på en ny måde.

Undervisningsform
Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, eksempler, træning og fælles refleksion.
Du skal være forberedt på, at der er en del praksis undervejs i kurset, dvs. meditation og yoga.

Temaer i kurset

 • Mindfulness og kognitiv terapi
 • Introduktion til MBKT-programmet
 • Hvordan kan jeg drage fordel af mindfulness i forhold til egenomsorg?
 • Hvordan kan jeg anvende mindfulness i min kliniske praksis?

Forberedelse inden kursusdagene
Du kan forberede dig til kurset ved at lytte til
pusterum – kort på 4 minutter af Heidi eller kort meditation åndedræt og krop på 5 minutter af Susanne.

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp. konsolidering.
Lyt til flere af de meditationer som er gennemgået på kurset gratis her:
https://mindfulness.au.dk/kom-godt-i-gang/oevelser

Litteratur
Du kan med fordel orientere dig i nedenstående litteratur for at få et overblik over evidensen bag MBKT. Artiklerne skal blot skimmes.

 1. Maj van der Velden, Jacqueline Scholl, Else-Marie Elmholdt, Lone O. Fjorback, Catherine J. Harmer, Sara W. Lazar, Mia S. O’Toole, Jonathan Smallwood, Andreas Roepstorff, Willem Kuyken,
  Mindfulness Training Changes Brain Dynamics During Depressive Rumination: A Randomized Controlled Trial, Biological Psychiatry, Volume 93, Issue 3, 2023, Pages 233-242, ISSN 0006-3223,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322322014354à Dansk forskning viser effekt af MBKT, positiv effekt kan ses på hjernescanninger
 2. W, Warren FC, Taylor RS, et al. Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse: An Individual Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials. JAMA Psychiatry. 2016;73(6):565–574. https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2517515à Oversigtartikel viser højeste grad af videnskabelig dokumentation for MBKT
 3. Willem Kuyken, PhD , Rachel Hayes, PhD , Barbara Barrett, PhD , Richard Byng, PhD, Tim Dalgleish, PhD , David Kessler, PhD et al. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial, The Lancet, Volume 386, ISSUE 9988, P63-73, July 04, 2015https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62222-4/fulltextà MBKT samme effekt og pris som medicin i forebyggende behandling af depression

Godkendt til
Kurset er godkendt med 12 timer til:
12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) Kognitiv/adfærdsterapeutisk (voksen/børn-unge)
11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område (voksen/børn-unge)
Til tværgående modul for alle øvrige specialistuddannelserne.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviserneSusanne Bruggisser er cand.psych., autoriseret, specialist i psykopatologi og certificeret underviser i programmerne MBSR (mindfulness-baseret stress reduktion), MBKT (mindfulness-baseret kognitiv terapi) og TIC (træning i compassion) samt uddannet i Mindfulness at The Workplace samt programmet Living in a Frantic World, begge ved Oxford Mindfulness Centre, UK.

Susanne varetager løbende undervisning i alle tre træningsprogrammer. Hun har undervist i Dansk Center for Mindfulness’ store skoleprojekt ’’Stressfri hverdag for børn og unge’’ i programmerne: ’’Styr på det hele’’, ’’God start – mindfulness til sårbare gravide’’, ’’Mindfulness til unge’’ samt ’’Mindful soldat’’.

Heidi Berg Nielsen er cand.psych., autoriseret og certificeret MBSR-lærer og MBKT-lærer. Heidi har igennem flere år varetaget undervisning til fagprofessionelle i begge træningsprogrammer. Ydermere har Heidi været en af nøgleunderviserne på Dansk Center for Mindfulness’ store skoleprojekt ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor hun er godkendt til at ’Teach the teacher’ i det engelske undervisningsprogram ’.b’ for børn i grundskolen. Terapeutisk er Heidi uddannet i ACT og integrativ gestaltterapi.

Læs mere om Susanne og Heidi samt deres arbejde på https://www.mindfulness.au.dk/ 

  

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Åboulevarden 31
8000 Aarhus C

Tid og varighed

26.-27. november 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.