Nyt Skærp din terapeutiske praksis

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401642
 • Region Midtjylland 
 • 6.3.2025 - 7.3.2025
 • 23.1.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

Mette Thuesen, cand.psych., specialist i psykoterapi.

Kursets formål

Der er en udbredt enighed inden for psykoterapiforskningen omkring, at der er faktorer ved terapeuten og kvaliteter ved relationen mellem terapeut og patient, der er fælles for al god psykoterapi. F.eks. viser forskningen i psykoterapi, at terapeutens evne til at skabe kontakt og alliance- og evne til at reparere eventuelle brud i alliancen – er central for at opnå effekt af psykoterapeutisk behandling. Terapeutens evne til at være nærværende, autentisk og lydhør er ligeledes fællesfaktorer uanset, hvilke terapeutiske metoder terapeuten er oplært i og hvilken patient problematik, der er tale om.

På dette kursus vil fokus være på disse generelle faktorer både teoretisk og praktisk. Hvad består en god kontakt med patienten af? Hvad vil det sige at være autentisk og kan man f.eks. være autentisk til stede uanset, at patienten ikke er det? Hvad er empati og hvad er forskellen på spejling og emotionel smitte, og kan man leve sig ind i hvad som helst? Hvordan er man empatisk uden at ”miste sig selv” og blive belastet? Vi vil således gennemgående undersøge betydningen af terapeutens følelser og reaktioner i mødet med patienten. Og vi vil via øvelser og rollespil træne de generelle terapeutfærdigheder og udforske vores egne reaktioner i udfordrende og konfliktfyldte relationelle samspil.

Det teoretiske grundlag for forståelsen af de relationelle processer i den terapeutiske relation tager på dette kursus udgangspunkt i psykoterapiforskning i bred forstand og mere specifikt emotionspsykologi og psykodynamisk teori. Der lægges vægt på temaer, der er betydningsfulde for al terapi, og færdighederne der arbejdes med, kan derfor anvendes indenfor alle psykoterapeutiske retninger.

Læringsmål

Med afsæt i nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling og forskning i terapeutafhængige faktorer i psykoterapi, er kursets mål at udvikle dine færdigheder i:

 • At observere subtile og nonverbale reaktioner i det terapeutiske møde.
 • At styrke kontaktetableringen og allianceopbygningen i dit terapeutiske arbejde.
 • At arbejde med grundlæggende terapeutiske intervention i forbindelse med reparation af alliancen og konflikthåndtering.

Du udvikler dine kompetencer i:

 • At reflektere over egen psykoterapeutiske praksis og egen andel i den psykoterapeutiske proces.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem oplæg fra underviser, gruppearbejde, øvelser, rollespil, refleksion og diskussion i plenum.

Temaer i kurset

 • Hvad er empati og hvordan anvendes empati til styrkelse af kontakten og den terapeutiske alliance?
 • Hvordan styrker man sin empatiske formåen?
 • Hvordan er man følelsesmæssig tilgængelig og samtidig i stand til at passe på sig selv?
 • Hvilken betydning har rammen for relationen og hvordan skabes tillid og troværdighed?
 • Hvordan opfanger terapeuten mulige brud i alliancen og hvordan søges disse repareret?
 • Hvordan forholder vi os til udfordrende relationelle udspil fra patienten?

Målgruppe

Kurset er rettet mod psykologer, der arbejder med psykoterapeutisk behandling inden for voksenområdet. Du skal ønske at indgå i og engagere dig i rollespil, hvor fiktive terapeutiske situationer danner udgangspunkt for oplevelsesorienteret læring.

Forberedelse

Kursister opfordres til at læse 3 artikler inden kursusstart. De vil være at finde i mitdp 3 uger før kursusstart.

Litteratur

 • Nissen-Lie, H. A., Rønnestad, M. H., Høgland, P. A., Havik, O. E., Solbakken, O. A., Stiles, T. C. & Monsen, J. T. (2017). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist? Clinical Psychology and Psychotherapy, 24, 48-60.
 • Thuesen, M. (2015). Terapeutens behov for at hele. Matrix. 32(1), 4-26.
 • Thuesen, M. (2021). Er det hårdt at være psykoterapeut? – en diskussion af begrebet ”omsorgstræthed”. Psyke & Logos, 2021, 42, 232-249.

Godkendt til

Alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviser

Mette Thuesen, cand.psych., specialist i psykoterapi. Privatpraktiserende ydernummer psykolog og ekstern lektor ved psykologiuddannelsen Aalborg Universitet. Mette Thuesen har over 30 års erfaring som psykoterapeut i psykiatrien og i egen praksis og har bred supervisor- og undervisererfaring inden for området. Hun interesserer sig specielt for de relationelle processer i terapirummet og forsker i betydningen af terapeutens reaktioner overfor patienten. Mette Thuesens forskning samt hendes interesse for, hvordan terapeuter ser deres rolle i den terapeutiske proces, danner grundlag for hendes publicerede artikler.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed

6.-7. marts 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00
Varighed: 12 timer.