Hjernerystelse med fokus på hjernen, symptomerne og behandling

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401570
 • Region Hovedstaden 
 • 17.3.2025 - 17.3.2025
 • 3.2.2025
 • 30
 • 1982 kr.
 • Tilmeld

Hjernerystelse med fokus på hjernen, symptomerne og behandling

Undervisere
Lektor Hana Malá Rytter, cand.psych, ph.d., leder af det nationale videnscenter Dansk Center for Hjernerystelse. Har beskæftiget sig med hjernerystelse siden 2010 og har skrevet adskillige indlæg og artikler om emnet. Har stærk neurofaglig baggrund, bred viden om hjernen og overblik over aktuel forskningsmæssig udvikling. Har stået i spidsen for forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding” og senest for den Nationale kliniske retningslinje vedr. non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Ud over forskning og formidling arbejder hun også klinisk, aktuelt primært med commotio-ramte i hospitalsregi og NN

Formål
Formålet med kurset er, at du tilegner dig opdateret teoretisk og praktisk viden om hjernerystelse og længerevarende følger efter hjernerystelse samt får input vedr. behandlingen af længerevarende følger efter hjernerystelse. Kurset retter sig primært mod voksenområdet.

Læringsmål
Dette kursus giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om hjernerystelse og langvarige følger heraf, samt præsenterer redskaber til psykoterapeutisk intervention.

Dette vil gøre dig i stand til:

 • At identificere symptombilledet som følge af en hjernerystelse
 • At lægge en strategi for behandlingen af længerevarende følger efter hjernerystelse
 • At identificere faktorer der kan påvirke bedringsprocessen
 • At målrette behandlingen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt drage konklusioner ift. yderligere intervention

Målgruppe
Psykologer, der møder hjernerystelsesramte i sit virke, men ikke har hjernerystelse som sit specialeområde (fx privatpraktiserende psykologer, kommunalansatte psykologer, psykologer ved forsikringsselskaber)

Undervisningsform
Kombination af oplæg, case-præsentationerne, og diskussioner af hhv. cases og praksis i plenum. 

Temaer i kurset

 • Strukturelle (neurale) og funktionelle forandringer i hjernen i forbindelse med en hjernerystelse
 • Diagnosekriterier og symptombillede
 • Den bio-psyko-sociale forståelsesmodel
 • Adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier
 • Redskaber til psykoterapeutisk intervention (blandt andet brug af redskaber fra K.A.T, metakognitiv terapi og ACT)
 • Tilbagevenden til aktivitet samt arbejde/uddannelse

Du kan ca. 3 uger før kurset i mit DP downloade et detaljeret undervisningsprogram for kurset.

Litteratur/forberedelse
Kursusdeltagere skal inden kursets start læse litteraturen under obligatorisk, som findes i mitDP ca. 3 uger før start.

Obligatorisk

 1. Rytter 2021
 2. Silverberg et al. 2020

Supplerende litteratur, til inspiration, også at finde i MitDP ca. 3 uger før start.

 1. Polinder et al. 2018
 2. Biagianti et al. 2020
 3. Van der Horn et al. 2020

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 6 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
17. marts 2025.
Begge dage 10.00-17.00
Varighed: 6 timer.