Demenssygdomme: Sygdomslære, udredning, behandling og psykologiske indsatser

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401494
 • Region Hovedstaden 
 • 25.8.2025 - 26.8.2025
 • 14.7.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Laila Øksnebjerg, Cand. Psych. Aut., Specialist i Klinisk Neuropsykologi.

Formål
Det anslås at ca. 96.000 danskere over 65 år har en demenssygdom, og antallet forventes at stige markant pga. det stigende antal ældre. Demens skyldes dog ikke alder, men forårsages af en række forskellige hjernesygdomme, og det antages, at godt 4.000 danskere under 65 år har en demenssygdom.

Kurset giver dig en grundlæggende og bred viden om demenssygdomme, herunder symptomer og sygdomsforløb ved forskellige demenssygdomme, psykologers bidrag til udredning af demenssygdomme, differentialdiagnostiske problemstillinger og behandling. Kurset giver desuden en introduktion til psykologiske og psykosociale indsatser, som psykologer kan tilbyde personer med demens, enten individuelt eller i grupper, fx støttende samtaleforløb, rehabiliterende indsatser og kognitiv stimuliationsterapi. Kurset giver dig også indblik i, hvordan psykologen kan supervisere og rådgive andre faggrupper, der arbejder indenfor demensområdet.

Ét af to kurser: Demenssygdomme har store konsekvenser for de berørte og deres pårørende, og det er samlet set et stort og bredt fagligt arbejdsfelt for psykologer. Dette kursus (kursus 1) er derfor planlagt i sammenhæng med kurset ”Psykologiske indsatser indenfor demensområdet til pårørende og fagpersoner” (kursus 2). De to kurser giver tilsammen en grundig indføring i hele demensområdet fra et psykologisk perspektiv. Dette første kursus har fokus på viden om demenssygdomme samt behandling og indsatser til personer med demens, mens det andet kursus har fokus på pårørende og fagpersoner.

Kursus 1 er ikke en forudsætning for at deltage på kursus 2, men det anbefales i høj grad.

Læringsmål 
Med afsæt i seneste nationale og internationale forskning vil du få viden om:

 • Symptomer og sygdomsforløb ved de hyppigste demenssygdomme.
 • Udredning af demens og differentialdiagnosiske problemstillinger.
 • Kognitive og neuropsykiatriske symptomer ved demenssygdommene – og hvilken indflydelse de har på hverdagslivet hos de berørte.
 • Psykologiske og psykosociale indsatser til personer med demens.

Dette vil gøre dig i stand til at anvende ovenstående viden i klinisk psykologisk praksis, herunder:

 • Vurdere og rådgive om behov for udredning ved klienter, hvor der rejses mistanke om demens.
 • Vurdere muligheder for psykologiske og psykosociale indsatser til personer med demens, herunder valg af metoder ud fra individuelle faktorer (fx specifik demenssygdom, sygdomsstadie, psykosociale og demografiske forhold).

Det vil give dig kompetencer til at anvende ovenstående viden i relation til:

 • Det kliniske psykologiske arbejde med personer med demens
 • Det kliniske psykologiske arbejde med pårørende til personer med demens (og vil dermedgive baggrundsviden for kursus 2).
 • Supervision og rådgivning af andre faggrupper, der arbejder med mennesker med demens (emnet udbygges yderligere på kursus 2)

Målgruppe 
Kurset er målrettet psykologer, der arbejder i klinisk praksis, særligt privatpraktiserende psykologer, men også psykologer der er under videreuddannelse og ansat fx indenfor det neuropsykologiske eller gerontopsykologiske arbejdsområde.

Undervisningsform 
Kurset består af oplæg, og i nogen grad af øvelser i grupper samt diskussioner i plenum. Der inddrages løbende videoeksempler og andet casemateriale til belysning af den viden der formidles og diskuteres.

Temaer i kurset

 • Symptomer og sygdomsforløb ved de hyppigste demenssygdomme.
 • Udredning af demens og differentialdiagnosiske problemstillinger.
 • Kognitive og neuropsykiatriske symptomer ved demenssygdommene – og hvilken indflydelse de har på hverdagslivet hos de berørte.
 • Psykologiske og psykosociale indsatser til personer med demens.
 • Supervision og rådgivning af andre faggrupper, der arbejder indenfor demensområdet

Forberedelse/mellem kursusdage
Der vil ikke være særlige krav til forberedelse, men nedenstående litteratur anbefales. Deltagere opfordres til at medbringe egne cases og faglige temaer/problemstillinger ved kurset.

Efter kurset
Kurset vil bidrage til at skabe netværk mellem psykologer, der har interesse for feltet, og der vil være mulighed for netværksdannelse, så der også efterfølgende kan udveksles viden og erfaringer. 

Litteratur
Øksnebjerg, L., Hasselbalch, S., Lolk, A., Vølund, B. (eds.) (2022): Forstå Demens, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag. Særligt kapitlerne: Demenssygdomme (kap 2.), Demensdiagnostik (kap. 7), Psykosociale indsatser (kap. 12), Rehabilitering (kap. 15), Kognitiv Stimulationsterapi (kap. 16).

Yderligere primær og sekundær litteratur vil desuden blive anbefalet ifm. de specifikke temaer og emner i løbet af kurset.

Godkendt til
Kurset er godkendt til tværgående modul 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviseren
Laila Øksnebjerg, Cand. Psych. Aut., Specialist i Klinisk Neuropsykologi, Ph.d.
Laila har i mange år arbejdet som klinisk psykolog og forsker indenfor demensområdet. Hun har bl.a. i en årrække været ansat ved Nationalt Videnscenter for Demens. Hun har nu selvstændig virksomhed, hvor hun dels arbejder med psykologiske og psykosociale tilbud til personer med demens og pårørende, undervisning og supervision af fagpersoner, samt innovation og forskning i metoder og teknologier til personer med demens eller andre hjernesygdomme. Hun er desuden tilknyttet Institut for Psykologi, Københavns Universitet som lektor.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Åboulevarden 31, 2. sal

8000 Aarhus C

Tid og varighed

25. - 26. august 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.