Nyt! Psykologiske indsatser indenfor demensområdet til pårørende og fagpersoner

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401143
 • Region Hovedstaden 
 • 18.11.2024 - 19.11.2024
 • 7.10.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Anna Aamand, cand.psych., aut., specialist og supervisor i gerontopsykologi og specialpsykolog.
Susanne Bollerup Overgaard, cand. psych., aut., specialist i gerontopsykologi.

Formål

Demenssygdommen kan for pårørende være en svær belastning og kan føre til depression, stress og isolation. Ifølge Alzheimerforeningen er der i DK mere end 400.000 pårørende til mennesker med demens.

At være pårørende til en person med demens kan være forbundet med en betydelig og langvarig belastning og afføde mange svære følelser. For mange begynder det allerede, før diagnosen stilles og varer ofte i mange år. Den pårørende oplever i starten af forløbet egen tvivl og forvirring omkring ændringer i kognition og følelsesliv hos den berørte. Og efter udredning og konstatering af demenstilstand må pårørende indstille sig på mange ændringer i relation, i parforhold, familie- og arbejdsliv mm. Ændringer der har vidtrækkende konsekvenser for fremtiden i forhold til den måde, man hidtil har levet sit familieliv. Psykologer må have blik for de etiske fordringer, der opstår når den ene part i en relation “taber mere og mere terræn” og den anden part løbende skal finde sine nye roller og træffe afgørende beslutninger, både for sig selv og for den berørte part.

Formålet med kurset er at give psykologen grundlæggende og bred viden om de generelle og specifikke vilkår, der gør sig gældende for at kunne modtage pårørende til mennesker med demens til psykologisk behandling. Kurset giver et overblik over typer af forløb med pårørende til mennesker med demens, fx gennem psykoterapi, støttende forløb såvel gruppe- som individuelle tilbud. Såvel pårørende, der er ægtefæller, søskende og børn/unge til demensramte. Endvidere vil kurset give indblik i, hvordan psykologen kan supervisere andre faggrupper, der arbejder med mennesker med demens og deres pårørende.

Ét af to kurser: Demenssygdomme har store konsekvenser for de berørte og deres pårørende, og det er samlet set et stort og bredt fagligt arbejdsfelt for psykologer. Dette kursus (kursus 2) er derfor planlagt i sammenhæng med kurset ”Demenssygdomme: Sygdomslære, udredning og psykologiske indsatser” (kursus 1). Kurserne giver tilsammen en grundig indføring i hele demensområdet fra et psykologisk perspektiv. Dette kursus har fokus på indsatser indenfor demensområdet til pårørende og fagpersoner, mens kursus 1 har fokus på viden om demenssygdomme samt behandling og indsatser overfor personer med demens.

Kursus 1 er ikke en forudsætning for at deltage på dette kursus, men det anbefales i høj grad.

Læringsmål

Viden, færdigheder og kompetencer
Med baggrund i nyeste forskning og klinisk praksis vil du:

 • Få et solidt vidensgrundlag om psykologisk intervention overfor mennesker med demens og deres pårørende i forhold til de særlige og individuelle vilkår, der gør sig gældende her.
 • Få et solidt vidensgrundlag om psykologiske indsatser målrettet fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens og pårørende
 • Få målrettede metoder og redskaber til at arbejde klinisk indenfor disse vilkårs rammer - herunder også at arbejde med de etiske fordringer, der stilles til os som psykologer i dette komplekse felt.
 • Få velegnede psykoterapeutiske metoder i forhold til arbejdet med pårørende som ægtefæller eller voksne børn.
 • Få velegnede psykologiske metoder til mødet med barnet eller den unge som pårørende.
 • I forhold til supervision af andre faggrupper får du indblik i metoder og færdigheder til at intervenere og arbejde med komplekse cases.

Målgruppe

Kurset veksler mellem teori, anvendte interventionsmetoder, modeller og cases. Deltagerne vil blive involveret i diskussioner og refleksioner omkring forskellige metoder til intervention, belyst gennem cases.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, anvendte interventionsmetoder, modeller og cases. Deltagerne vil blive involveret i diskussioner og refleksioner omkring forskellige metoder til intervention, belyst gennem cases.

Temaer i kurset

 • Støttende foranstaltninger for pårørende til mennesker med demens
 • Gruppe- og individuelle forløb
 • Pårørendes forståelse af og reaktioner på demenssymptomer
 • Intervention over for børn og unge, der har forældre med demens
 • Den kontinuerlige sorg/oplevelse af tab
 • Hvordan psykologisk intervention kan være forskellig fra almindelig krisebehandling i forhold til målgruppen
 • Kompenserende strategier i relation mellem de berørte parter
 • Kommunikation og samarbejde i et potentielt minefelt
 • Relation og intimitet med et menneske, der forandres gennem demenssygdommen
 • Gamle ægtefællemønstres betydning under nye vilkår med demens i familien
 • Interventionsmetoder til pårørende til mennesker med demens, herunder STARTmetoden
 • Supervision af andre faggrupper, der arbejder med mennesker med demens eller pårørende

Forberedelse/mellem kursusdage

Denne tekst forventes læst inden kurset og vil være tilgængelig i mitdp 3 uger før kursusstart:

 • Ingebretsen, R. & Solem, P.E. (2009). Spouses of persons with dementia: Attachment, loss and coping. Norwegian Journal of Epidemiology. 8 (2). 149-156

Litteratur

Kurset vil også tage udgangspunkt i nedenstående litteratur:
Det er supplerende litteratur og forventes ikke læst inden kurset og skal selv anskaffes:

 • Livingston, G., et al. (2014). START study: a pragmatic randomised controlled trial to determine the clinical effectiveness and cost-effectiveness of manual-based coping strategy programme in promoting the mental health of carers of people with dementia. Health Technology Assessment. No 18 61.
 • Tampi R.R. et al: (2020) Psychotherapy in later life. Cambridge University Press.
 • Yalom, I. (2008). Som at se på solen – at leve med døden. Hans Reitzels forlag

Godkendt til

Kurset er godkendt til tværgående modul 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviseren

Anna Aamand er cand.psych. og specialist og supervisor i gerontopsykologi og specialpsykolog. Hun har arbejdet på hospitalsområdet i 25 år indenfor gerontopsykiatri med udredning, diagnostik og psykologisk behandling af psykiske lidelser hos ældre mennesker. Såvel patienter som deres pårørende. Gennem de sidste år været tilknyttet Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune med eksistentielle samtaler til ældre. Sideløbende har hun drevet sin egen klinik, Ældrepsykologisk Klinik i Ebeltoft. Gennem årene løbende givet supervision til fagkolleger og supervision på mange plejehjem i komplekse borgersager.


Susanne Bollerup Overgaard er cand.psych. og specialist i gerontopsykologi. Hun har arbejdet på ældreområdet siden 2006 i kommuner, gerontopsykiatri og med forskning indenfor demensområdet. Har siden 2014 haft egen deltidspraksis på området og arbejder aktuelt i et kommunalt demensteam med undervisning, supervision og samtaler til borgere med demens og pårørende.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

18. - 19. november 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.