Psykotraumatologi – teori og praksis, København

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401476
 • Region Hovedstaden 
 • 29.9.2025 - 30.9.2025
 • 18.8.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Louise Schwartz, cand.psych.aut., specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Diplomeret gruppeanalytiker, Afdelingschef på Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Afdelingsledelsen. 

Formål
Hvad sker der med mennesket, når man udsættes for pludselige, voldsomme og potentielt livstruende hændelser? Spørgsmålet er centralt i dette introducerende kursus til det psykotraumatologiske felt. Kurset har til formål at udvikle dine færdigheder til udredning af afgrænsende traumetilstande samt vurdering og tilrettelæggelse af relevant intervention i den akutte såvel som senere fase. Kurset giver dig således den grundlæggende teoretiske og praktiske viden om det psykotraumatologiske fagområde til anvendelse i den kliniske praksis. Vi har dels fokus på de akutte reaktioner såvel som PTSD og kompleks PTSD. Kurset har også til formål at inspirere til yderligere teoretisk og faglig fordybelse med henblik på at forbedre egen praksis.

Læringsmål:
På kurset vil du:

 • tilegne dig grundlæggende viden om psykotraumatologi, herunder viden om traumetyper, diagnostik traumerespons samt mulige interventioner.
 • udvikle færdigheder i udredning af afgrænsede traumetilstande med fokus på diffentialdiagnostik på introducerende niveau.
 • udvikle færdigheder til at vurdere og tilrettelægge den rette intervention i den akutte såvel som senere fase på introducerende niveau.

Målgruppe Psykologer, der ønsker viden om det psykotraumatologiske felt. Kurset er af introducerende karakter og forudgående kendskab til feltet forudsættes derfor ikke. Undervisningen tilrettelægges efter deltagernes forudsætninger. Kurset kan tages på hvilket som helst tidspunkt undervejs i dit uddannelsesforløb som led i specialisering. Der forudsættes, at du deltager aktiv og er interesseret i at bidrage med refleksioner/egne erfaringer i undervisningen.

Undervisningsform
Vekselvirkning mellem oplæg, gruppedrøftelser og case-baseret gruppearbejde.

Temaer i kurset

 • Begrebsafgrænsning: traumer, belastninger, tilpasning, sorg
 • Akutte reaktioner, PTSD og kompleks PTSD – diagnose og kontroverser
 • Forklaringsmodeller – dynamiske og kognitive modeller
 • Differentialdiagnostiske overvejelser
 • Udredning, herunder brug af ratingscales og strukturede interviews.
 • Behandlingstilgange, herunder introduktion til behandling i den akutte fase såvel som senere

Dag 1: Generel introduktion til forståelsen af traumer og reaktioner herpå. Der vil være en generel præsentation af de akutte såvel som forsinkede reaktioner på belastninger, herunder PTSD som diagnose, udredning og differentialdiagnostik. Fokus på forskellige traumetyper og eksisterende forskningsbaseret viden om reaktioner herpå. Forståelsen af traumeresponsen er vigtig, fordi det danner grundlag for valg af interventioner og behandlingstilgang.

Dag 2: Fokus på behandlingsmetoder. Generel introduktion til behandling af forskellige traumetilstande, herunder forskellige metoder indenfor traumebehandling i den akutte fase såvel som senere. Indenfor moderne traumebehandling arbejder man ofte med en kombination af stabilisering (tilegnelse af strategier til regulering af indre spændingstilstande, følelser og tanker) og traumebearbejdning, fx ved brug af kendte eksponeringsmetoder (Fx prolonged Exposure (PE), EMDR og narrativ eksponeringsterapi (NET).

Forberedelse/mellem kursusdage
Deltagerne opfordres til at indsende en anonymiseret case eller problemstilling fra egen praksis senest 14 dage inden kursusstart til underviser på email. Case/problemstilling anvendes aktivt i undervisningen.

Litteratur 

Skal læses inde kursusstart og er at finde i MitDP ca 3 uger før star

Litteratur til inspiration (forudsættes ikke læst inden kursusstart) - skal du selv anskaffe:

 • Matthew J. Friedman, Terence M. Keane, and Patricia A. Resick (eds.) “Handbook of PTSD” 2.ed. Guilford Press. 2015
 • Buhman, C.B, Arendt, M. & Rosenberg, N. (eds.): Psykoterapeutiske tilgange til PTSD – symptomer, undersøgelse og behandling” Hans Reitzel. 2018
 • Buhmann, C. & Folke, S. (2021) "Traumer i Psykaitrien, Hans Reitzels Forlag 
 • Lars J. Sørensen;” Smertegrænsen; traumer, tilknytning og psykisk sygdom” Dansk Psykologisk Forlag 2005

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

29.september - 30. september 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.