Psykologsamtaler ved autisme unge og voksne

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401514
 • Region Hovedstaden 
 • 16.9.2025 - 17.9.2025
 • 5.8.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

 


Underviser
Catrine Madsin, cand.psyk. og specialist i børneneuropsykologi. Selvstændig psykolog med speciale i autisme og medforfatter til psykoedukationsmaterialet ”Let’s Visualize – Min Autisme” målrettet unge og voksne. For mere information: www.madsin.dk

Formål
Psykologer møder oftere og oftere mennesker med autisme i deres samtaler fx i privat praksis, i jobcenterregi, i psykiatrien, i familiebehandling, på uddannelsesinstitutioner, osv. Formålet med dette kursus er derfor at give dig som psykolog viden om autismediagnosen og de konkrete tilgange, der er hjælpsomme i psykologsamtaler.

Hovedfokus på kurset er på autisme, men da op mod 45 % af mennesker med autisme har en komorbid ADHD/ADD, vil du blive introduceret til materialer og redskaber, du kan bruge til begge diagnosegrupper.

Læringsmål
Kurset giver dig viden om autismediagnosen, dens mulige udtryksformer i hverdagen, hjælpsomme indsatser i både hverdag og i psykologsamtaler samt, hvordan autismediagnosen medfører øget stress-sårbarhed og dermed også kobling mellem belastningsreaktioner og den grundlæggende autisme.

På denne baggrund opnår du færdigheder til at:

 • Tilrettelægge psykologsamtaler svarende til den unge/voksne med autismes støttebehov, herunder hvordan du kan tage ansvar for rummet, samtalen og visualiseringen i samtalen.
 • Gennemføre psykoedukation for unge og voksne med autisme samt deres netværk.
 • At inddrage den grundlæggende autisme i dine samtaler, således at det primære fokus flyttes til længerevarende effekt fremfor momentan symptombehandling
 • At identificere hvilke øvrige støttemuligheder, der bl.a. bør overvejes (hhv. psykiatri, kommune og på studie/job).

Du opnår kompetencer til at:

 • Reflektere over egen stil som psykolog i mødet med unge og voksne med autisme.

Målgruppe
Kurset er målrettet psykologer, der er nye eller med op til et flere års erfaring ift. at tilrettelægge samtaler med unge og voksne med autisme. Det vigtigste er, at du er interesseret i ny forskningsbaseret viden og inspiration til egen praksis, samt at omsætte til din egen hverdag under og efter kurset.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem faglige oplæg, talrige konkrete eksempler og modeller, summeøvelser i små grupper samt plenumdiskussioner. Der er forventning om, at du deltager aktivt, har lyst til at blive ”forstyrret” i dine vanlige samtalestrategier for at tilpasse dig målgruppen, samt at du har lyst til at dele erfaringer og aha-oplevelser undervejs i kurset. Fokus på hele kursusdagen er at give dig helt konkret viden, modeller og redskaber, du kan gå direkte ud og bruge i din hverdage lige efter kurset.

Temaer i kurset

 • De særlige karakteristika ved autisme: Kort introduktion til diagnoserne, og hvordan de autismerelaterede træk kan komme til udtryk på funktionsniveau i hverdagen.
 • Autisme, stress og belastning: Viden om mulige sammenhænge mellem autisme og typiske belastningsreaktioner (fx angst, depression, isolation, selvskade og selvmordstanker) samt hjælpsomme indsatser.
 • Psykoedukation: Overblik over, hvilke emner psykoedukation kan indeholde.
 • Rammesætning af samtaler: Herunder overvejelser om bl.a. dagsorden, samtaleteknik, brug af visuel understøtning, rummets indretning, psykologens fremtoning, og inddragelse af støttepersoner/netværk.
 • Vigtige indsatser uden for terapirummet: Fokus på hvordan psykologer kan hjælpe med at viderehenvise og understøtte andre indsatser (fx støtte i hjem og uddannelse/job).

Forberedelse/mellem kursusdage
Deltagerne forventes inden kursusdagen at have reflekteret over egen praksis ift. dagens emne:

 • Hvad er særligt virksomt i mine psykologsamtaler med unge og voksne med autisme?
 • Hvor bliver jeg som psykolog særligt udfordret ift. at afholde samtaler med unge og voksne med autisme?

På kursusdagen vil der blive vist bøger og materialer, som du efterfølgende selv kan orientere dig i, afhængig af, hvor du har behov for at søge inspiration.

Efter kurset
Kursusdagen afsluttes med, at du selv udvælger, hvilke konkrete tiltag, du har lyst til at tilpasse eller indføre i dine psykologsamtaler med målgruppen.

Litteratur
Anbefalet litteratur:

God gratis praksisrettet e-bog:

 • National Autistic Society: Good practice guide For professionals delivering talking therapies for autistic adults and children, https://www.mind.org.uk/media/11912/nas-good-practice-guide-a4.pdf

Der vises yderligere inspirationsmaterialer og forslag til videre læsning på kursusdagen.

Godkendelse
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på tværgående modul med 12 timer

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.


Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
16.-17. september 2025
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.