Spiseforstyrrelser i teori og praksis

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 402103
 • Region Hovedstaden 
 • 6.2.2025 - 7.2.2025
 • 26.12.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere Thea Balling, cand.psych.aut. Afdelingsleder på Askovhus, ambulant behandling af spiseforstyrrelser.Katrine Pelle Hermannsen, cand.psych.aut, specialist i psykoterapi for voksne. Forstander på det socialpsykiatriske botilbud Måløvgård.

Formål
Spiseforstyrrelser er et stigende problem blandt unge og voksne. Derfor er der i højere grad behov for viden om, hvordan du som psykolog udreder for og behandler spiseforstyrrelser, og hvordan du kan forholde dig til spiseproblematikker som en komorbid lidelse til andre psykiske lidelser. Senest er diagnosen Binge Eating Disorder (på dansk tvangsoverspisning) tilføjet som en ny diagnose i ICD-11, hvilket har øget behovet for mere viden på spiseforstyrrelsesområdet hos behandlende psykologer.
Kursets formål er, at du tilegner dig kendskab til de forskellige typer af spiseforstyrrelser, herunder hvordan du udreder for en spiseforstyrrelse, og hvordan en behandling kan tilrettelægges.
Kurset vil være praksisorienteret, og derfor vil du løbende få en indføring i konkrete metoder til behandling af de forskellige spiseforstyrrelser. Du vil blive introduceret til brugen af udredningsværktøjerne Eating Disorder Examination og Eating Disorder Examination Questionaire.

Læringsmål
Du vil opnå færdigheder i at:

 • Diagnosticere mulig tilstedeværelse af en spiseforstyrrelse på et introducerende niveau
 • Differentiere diagnoserne inden for spiseforstyrrelsesfeltet, herunder anoreksi, bulimi, BED og atypiske spiseforstyrrelser
 • Identificere de dynamikker der gør sig gældende hos personer med spiseforstyrrelser
 • Tilrettelægge og gennemføre behandlingsforløb for spiseforstyrrelser på et introducerende niveau

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle psykologer, der ønsker mere viden om at arbejde med spiseforstyrrelser. På kurset arbejder vi med specialiseret viden inden for spiseforstyrrelser, men det kræves ikke, at du har forudgående kendskab til feltet

Undervisningsform
Kurset er tilrettelagt, så det består af faglige oplæg, plenumdiskussioner og case-baseret gruppearbejde med fokus på at træne konkrete færdigheder.

Temaer i kurset

 • Grundlæggende kendskab til de forskellige spiseforstyrrelser
 • Udredning og differentiering mellem de forskellige spiseforstyrrelser, samt skelnen mellem normale og patologiske tilstande. Herunder vurdering af sværhedsgraden af en spiseforstyrrelse
 • Tilrettelæggelse af behandling af spiseforstyrrelser både når spiseforstyrrelsen er den primære problematik, og når en spiseforstyrrelse optræder komorbidt til andre lidelser.
 • Spiseforstyrrelser i ICD-11

Forberedelse/mellem kursusdage
Det anbefales at du læser litteratur 1 og 2 igennem inden kurset. Den øvrige litteratur er supplerende valgfri læsning, og forudsættes ikke at man har læst inden kurset. Litteraturen vil ligge tilgængelig på MITDP ca. 3-4 uger inden kursusstart.

Efter kurset
Kurset vil være meget praksisorienteret, så for at sikre at de færdigheder der opnås konsolideres, er det vigtigt, at de anvendes i praksis umiddelbart efter kurset.

Litteratur
Skal læses inden kursusstart, er at finde i mitDP ca 3 uger før kursusstart.

 1. Blaabjerg, A, Holm, T (2011). Kapitel 2. Spiseforstyrrelser. I: Kognitiv terapi. Spiseforstyrrelser. (1. udgave, side 12-30). Hans Reitzels Forlag
 2. Schousboe, B.H, Clausen, L., Støving, R.K. (2021). Kapitel 1. Diagnose og Karakteristika. I: BED En lærebog om Binge Eating Disorder. (1. udgave, side 13-27). Hans Reitzels Forlag.

Supplerende litteratur (skal ikke nødvendigvis læses inden kursusstart. Kursisten skal selv opsøge denne litteratur)

 1. Blaabjerg, A., Holm, T. (2011). Kognitiv terapi. Spiseforstyrrelser. (1. udgave). Hans Reitzels Forlag
 2. Bols, I. (2021). Intuitiv Spisning. Vejen til vægtneutral sundhed. (1. udgave). Turbine
 3. Fairburn, C.G. (2008) Cognitive Behaviour Therapy and Eating Disorders. The Guildford Press.
 4. Geller, J., & Srikameswaran, S.(2006). Treatment non-negotiables: Why we need them and how to make them work. European Eating Disorders Review, 14, side 212-217.
 5. Jeppesen P, Obel C, Lund L, Madsen KB, Nielsen L, Nordentoft M. Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år – forekomst, fordeling og forebyggelsesmuligheder. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2020: 1-359.
 6. Kellner, A.W. (2021). Motivationsproblemer og motiverende interventioner. I: Rosenberg, N. G., & Arendt, M. (2021). Kognitiv adfærdsterapi på tværs: Transdiagnostiske problemer og metoder. Hans Reitzels Forlag.
 7. Linehan, M.M. (2018). DAT - Dialektisk adfærdsterapi. Færdighedstræning – Manual. (2. udgave). Dansk Psykologisk Forlag
 8. Meyer, L. (2019). Understanding problems and solutions in binge-eating disorders (BED). A multimethod study of a two-phased treatment program for patients with BED and overweight. Odense: Syddansk Universitet. Ph.d.-afhandling.
 9. Qian, J., Wu, Y., Liu, F., Zhu, Y., Jin, H., Zhang, H. & Yu, D. (2021). An update on the prevalence of eating disorders in the general population: a systematic review and meta-analysis. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 1-14.
 10. Schousboe, B.H., Clausen, L., Støving, R.K. (2021). BED. En lærebog om Binge Eating Disorder. (1. udgave). Hans Reitzels Forlag
 11. Skårderud, F., Sommerfeld, B., Robinson, P. (2020). Sult. Mentaliseringsbaserede tilgange til spiseforstyrrelser. (1. udgave). Hans Reitzels Forlag.

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere
her.

Om underviserneThea Balling, cand.psych.aut. Afdelingsleder på Askovhus. VISO-leverandør på spiseforstyrrelsesområdet. Tidligere erfaring med spiseforstyrrelsesbehandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk Center Ballerup.
Katrine Pelle Hermannsen, cand.psych.aut, specialist i psykoterapi for voksne. Forstander på det socialpsykiatriske botilbud Måløvgård. Erfaring med spiseforstyrrelsesbehandling fra privat praksis og i socialpsykiatrien.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

6.-7. februar 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.