Klinisk sexologi med specielt fokus på kønsidentitet

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401504
 • Region Hovedstaden 
 • 20.10.2025 - 21.10.2025
 • 8.9.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Nina Lildal-Schrøder er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2007, autoriseret af Psykolognævnet og godkendt som Specialist i Klinisk Psykologi og Specialist i Psykopatologi af Dansk Psykologforening. Hun har gennem de sidste 16 år arbejdet med forskellige former for sexologi, med sårbare og socialt udsatte mennesker og i psykiatrien.
Nina er stifter og tidligere forperson af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi, forfatter til bøgerne Kort & Godt om LGBT+ og Kort og godt om seksualitet, tidligere VISO-specialist, tidligere bestyrelsesmedlem og Uddannelsesleder i DACS (Dansk Forening for Klinisk Sexologi) og ejer af Sexologisk UddannelsesCenter.

Formål
WHO anser seksualitet som en essentiel og integreret del af at være menneske. Alligevel er seksualitet noget, som de færreste af os er uddannet i eller øvet i at tale om på en professionel måde. Sex og seksualitet er en grundlæggende præmis for mange menneskers sundhed og trivsel og derfor også et væsentligt aspekt i hvilken som helst form for behandling. Derfor må vi som fagpersoner sørge for at have viden om og forståelse af emnet.
Formålet med kurset er at deltagerne skal tilegne sig evidensbaseret viden om sexologi som arbejdsområde, samt få mere specifikke kompetencer ift. hvordan man kan tale om, og evt. behandle sexologiske problemstillinger. Formålet er desuden, at kursusdeltagerne får en bredere viden om kønslig og seksuel mangfoldighed, om hvordan man kan anskue køn og om hvordan man som psykolog bedst kan hjælpe seksuelle og kønslige minoriteter.
Kurset har ét ben i teorien og ét ben i den kliniske praksis og vi vil således kontinuerligt koble den teoretiske viden til det praktiske arbejde.

Læringsmål
Med afsæt i den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om klinisk sexologi, herunder overordnet psyko-sexologiske teorier og modeller og hvordan vores seksualitet påvirker og påvirkes gennem livet, vil du udvikle dine færdigheder i forhold til:

 • at kunne identificere forskellige seksuelle dysfunktioner og behandlingen heraf
 • at kunne vurdere, hvordan psykiatriske diagnoser og psykofarmaka påvirker seksualiteten
 • at kunne integrere viden om seksuelle og kønslige minoriteter og kønsforståelsernes kompleksitet i dit psykologfaglige arbejde
 • at kunne planlægge og gennemføre samtalen om sex i psykologisk praksis

Du vil opnå kompetence i:

 • at reflektere over betydningen af, hvordan kønslige og seksuelle minoriteter bør mødes i professionelt øjemed

Målgruppe
Kurset er relevant for alle psykologer uanset specialistretning. Der kræves ingen forhåndskendskab til emnet og du kan med fordel deltage i kurset i begyndelsen af specialistuddannelsen.
Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg og mindre øvelser i grupper samt diskussioner i plenum og fordrer dermed aktiv involvering og deltagelse.

Temaer i kurset

 • Sexologi som fag
 • Sexologiske problemer og dysfunktioner
 • Sexologiske behandlingsmetoder
 • Psykiatri og seksualitet
 • Seksuel og kønslig mangfoldighed
 • Den professionelle samtale om seksualitet

Forberedelse/mellem kursusdage
Deltagerne forventes inden kurset at have reflekteret over egen praksis ift. seksualitet:

 • Hvor meget fylder emnet seksualitet i min praksis?
 • Hvor bliver jeg som psykolog særligt udfordret ift. at samtale om emnet køn og seksualitet?
 • Tænk over hvorvidt din egen erfaring, præferencer og historik påvirker dit syn på køn og seksualitet

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder og kompetencer hurtigt efter kurset mhp. Konsolidering.

Litteratur
Primær litteratur:

Du bedes læse følgende:

 • Graugaard, C., Giraldi, A. & Møhl, B. (2019). Sexologi – Faglige perspektiver på seksualitet. København: Munksgaard, Kap. 1, 3 og 4

Sekundær litteratur:
Som ikke forventes læst

 • Lins, K.K. (2018). Samtalen om sex; Karina Kehlet Lins. København: Hans Reitzels Forlag
 • Lildal-Schrøder, N. (2020). Kort og godt om LGBT+. København: Psykologisk Forlag
 • Lildal-Schrøder, N. (2021). Kort og godt om seksualitet. København: Psykologisk Forlag
 • Seksualitet og Sundhed; http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_seksualitet-sundhed_2015.pdf
 • Great sex begins with sexual self-awareness; Alexandra Solomon (https://www.psychologytoday.com/us/blog/loving-bravely/202001/great-sex-begins-sexual-self-awareness)

Der vises yderligere inspirationsmaterialer og forslag til videre læsning på kursusdagen.

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
20.-21. oktober 2025
Dag 1. kl. 10.00-17.00, dag 2. kl. 9.00-16.00
Varighed: 12 timer.