Smertepsykologi og Psykologisk Smertebehandling

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 402059
 • Region Syddanmark 
 • 20.3.2025 - 21.3.2025
 • 18.2.2025
 • 30
 • 4250 kr.
 • Tilmeld

1. Kursusbeskrivelse

1. Kursets formål

Kroniske smerter er en folkesygdom, 15-20% af befolkningen har smerter, der har varet mere end seks måneder, 5-7 % er stærke, langvarige smerter. Alle klinisk arbejdende psykologer vil derfor jævnligt have patienter med en væsentlig smerteproblematik, og psykologiske behandling af kroniske smerter vil være en stadigt voksende psykologopgave.

Kursets formål er 1) at give en basal indføring i smertepsykologi: Smerteteori og terminologi, tværfaglighed. 2) At give et overblik over en række forskellige smertepsykologiske behandlingselementer og færdighedstræning i enkelte af dem.

2. Godkendt til

Kurset er godkendt med 12 timer til:

 • Det tværgående modul:
  • 12.3.99. Psykoterapi Øvrige
  • 13.3.99. Psykopatologi Øvrige
  • 14.3.99. Psykotraumatologi Øvrige
  • 15.3.99. Klinisk Neuropsykologi Øvrige
  • 16.3.99. Gerontopsykologi Øvrige
 • Specialiseringsmodulet:
  • 11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område (30 timer) (tidligere 60 timer)

3. Læringsmål

 • At opnå basal viden om smerteterminologi, smertetyper og smertemodeller
 • At opnå viden, overblik og handleevne omkring flere psykologiske behandlingsmodaliteter i et smerteforløb (information, støtte, mestringsstrategier, afklaring, ny-orientering).
 • At opnå basal viden om andre fags arbejde med smerter og tværfagligt samarbejde

4. Undervisningsform

Der vil på kurset være en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion, ide-udveksling og arbejde med cases/øvelser.

5. Målgrupper

Psykologer, der arbejder med et bredt voksenklientel og jævnligt støder på smerteproblematikker samt psykologer, der ønsker at arbejde med kroniske smerter, fx privatpraktiserende psykologer og psykologer i psykiatrien. 

Psykologer der arbejder direkte med smerteproblematikker, fx på smerteklinikker, i somatikken og indenfor rehabilitering.

6. Deltagerantal

Max 30 deltagere, minimum 12 deltagere

2. Litteraturliste

 • Smerter. Baggrund, evidens og behandling. Red M Werner, N Finnerup, L Arendt-Nielsen, 4. udgave, FADLs forlag 2019
 • Smertebogen. Red. Jensen, N. H., Høgh, M., & Pickering, A. P. (2015). Munksgaard.
 • Explain Pain (2nd edition). Butler, D. S. & Moseley, G. L. (2013). Noigroup Publications.
 • Hvad er vedvarende uforklarede symptomer. Peter la Cour (2021) FADLs Forlag
 • At leve et liv ikke vinde en krig. Anna Kåver (2011) Dansk Psykologisk Forlag

3. Kursusprogram

Dag 1

 • Kroniske smerter: definition, diagnoser, omfang i tal og statistik
 • Forståelsesmodellen og dens afspejling i eksisterende behandlingstilbud
 • Grundlæggende smertefysiologi ved overlæge fra Tværfagligt Smertecenter
 • Psykologens rolle og behandlingsmodaliteter
 • Psykologiske modeller i forståelse og behandling af kroniske smerter

Dag 2

 • Terapeutiske tilgange til den kroniske smertepatient: eksistentielt, kognitivt, mindfulnessbaseret
 • Kommunikation og smertepatienten i relationer
 • Copingstrategier 
 • Eksistentiel tilpasning 

4. CV for undervisere

Peter La Cour, Cand.psych. Ph.d., specialist i sundhedspsykologi, adjungeret professor ved MF, Oslo. Publikationer:

 • “Psykologisk smertebehandling”. Kapitel 6.12 i “Smerter. Baggrund, evidens og behandling” red. M Werner, N Finnerup og L Arendt-Nielsen, s 656-691. FADLs forlag 2019
 • “Comparison of patients diagnosed with “complex pain” and “somatoform pain””. Scandinavian journal of Pain. Volume 17, October 2017, Pages 49-5265
 • “Patienten med kroniske smerter”. Kapitel 38 i ”Grundbog i psykiatri”. 2 udgave. Ed: Erik Simonsen og Bo Møhl. Hans Reitzel 2017
 • “Effects of mindfulness meditation on chronic pain: A randomized controlled trail”. Peter la Cour og Marian C. Petersen. Pain Medicine 2015; 16: 641–652.

Lisbeth Stampe Frølich, Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi

Thomas Peter Enggaard, Cand.med., Ph.d., overlæge ved Rigshospitalet Tværfaglige Smertecenter

Praktiske informationer

Sted

Hotel Nyborg Strand

Såfremt en deltager ønsker overnatning på Hotel Nyborg Strand, står deltageren selv for at booke og betale dette direkte via Hotel Nyborg Strand, tlf. 65 31 31 31

Tid og varighed

Torsdag d. 20. marts 2025 kl. 10-15 og fredag d. 21 marts 2025 kl. 09-16

Til- og afmelding

Tilmeldingsfrist d. 18/2 2025

Hvis du er medlem af Dansk Psykolog Forening, kan du tilmelde dig kurset via kursuskalenderen.

Hvis du ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening, kan du tilmelde dig kurset ved at skrive en mail til netvaerk@dp.dk. I mailen bedes du angive navn, telefonnummer, samt oplysninger om hvorvidt betaling foregår personligt eller via virksomhed/EAN

Eventuelle afvigelser fra Dansk Psykolog Forenings generelle salgs- og leveringsbetingelser beskrives her: