Praktisk info om kurser

Her finder du praktisk information om Dansk Psykolog Forenings kurser.
Karriere og kompetence
 • Dansk Psykolog Forenings kurser udvikles og afholdes for vores kandidatmedlemmer.

  Psykologer, der ikke er medlemmer af DP, og andre akademikere med relevant uddannelse og beskæftigelse kan mod merbetaling blive optaget på kurser med ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb (ca. 6 uger før kursusstart). Andre akademikere kan udelukkende deltage på kurser, som ikke alene er forbeholdt psykologer. Merbetalingen for ikke-medlemmer er 50% af kursusprisen pr. kursusdag ekskl. moms. (gældende pr. 1. februar 2022).

  Hvis du ikke er medlem af DP og ønsker at tilmelde dig et af vores kurser, kan du kontakte sekretariatet på: kursuscenter@dp.dk.

 • Du tilmelder dig kurser via Dansk Psykolog Forenings kursuskalender og MitDP.

  Du vil med det samme kunne se, om du er blevet optaget eller kommet på venteliste. Hvis du kommer på venteliste, bliver du frem til 6 uger før start automatisk tilmeldt arrangementet, hvis der bliver en ledig plads. Du skal derfor selv melde dig fra, hvis du ikke længere er interesseret eller bliver forhindret i at deltage.

  Fra 6 uger før start kan du eventuelt få tilbudt en ledig plads via mail fra DP’s kursuscenter. Hvis der bliver en ledig plads, får du tilbudt pladsen samtidig med andre på ventelisten. Vi kan ikke garantere dig pladsen, og det er derfor vigtigt, at du melder tilbage så hurtigt som muligt.

  Når du er tilmeldt et kursus eller arrangement, modtager du ca. 6 uger før start en mail med orientering om, hvorvidt kurset iværksættes. Du får desuden automatisk besked, når der er materiale i arrangementets gruppe, som du finder under ”Mine grupper” i MitDP.

 • Du kan læse mere om vores regler for opkrævning af kursusgebyr, afbud på kurser og gratisarrangementer her.

  Elektronisk fakturering: Kursusgebyret faktureres elektronisk. Hvis du er offentligt ansat, og dit kursus betales af din arbejdsgiver, skal du oplyse et GLN/EAN-nummer (13 cifre), når du tilmelder dig et kursus.

  Følgende regler gælder for afbud på kurser og udeblivelse ved gratis arrangementer.

  I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at tilbyde kurser og arrangementer til så mange medlemmer som muligt og til den bedst mulige pris. Derfor gælder følgende regler for afbud på kurser og udeblivelse ved gratis arrangementer.

  Afbud på kurser

  Der gælder følgende regler for afbud på betalingskurser:

  • Hvis du melder afbud, når der er mere en 6 uger til kursusstart, vil kursusprisen ikke blive opkrævet
  • Hvis du melder afbud mellem 2-6 uger før kursusstart, bliver du opkrævet 50% af kursusprisen
  • Hvis du melder afbud, når der er 2 uger eller mindre til kursusstart, eller du ikke møder op på første kursusdag, vil du blive opkrævet den fulde kursuspris
  • Ovenstående afbudsregler frafalder, hvis du sender en lægeerklæring til kursuscentret: kursuscenter@dp.dk, og du vil ikke blive opkrævet kursusprisen. Udstedelse af lægeerklæring er for egen regning.

  Du melder afbud til et kursus i MitDP, hvis der er mere end 6 uger til kursusstart. Hvis der er mindre end 6 uger til kursusstart, kan du ikke melde afbud i MitDP, men skal sende en mail til kursuscenter@dp.dk.

  Ved afbud efter tidsfristen på de 6 uger, kan du overføre pladsen til anden psykolog. Hvis du har fundet en anden psykolog, som gerne vil deltage, og som opfylder eventuelle forudsætninger eller krav for deltagelse, kan du kontakte kursuscentret på kursuscenter@dp.dk.

  Gebyr for udeblivelse til gratis arrangementer

  Du vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. ved udeblivelse på gratis arrangementer i Dansk Psykolog Forening. Hvis vi har modtaget dit afbud umiddelbart inden arrangementets start i MitDP eller på kursuscenter@dp.dk, vil du ikke blive opkrævet gebyret.

 • Hvis du bliver syg under et kursusforløb, tilbyder DP erstatningsdag for den manglende kursusdag. Det forudsætter, at DP udbyder et identisk kursus med samme underviser/e enten i København eller Århus. Det forudsætter også, at DP i samråd med underviser(ne) finder ud af, hvilken kursusdag den manglende undervisning foregår, så du så vidt muligt modtager det, som du indholdsmæssigt er gået glip af ved sygdomsfravær.
  Din betaling for et kursus refunderes ikke, hvis du bliver syg en enkelt dag.

 • Hvis du ønsker at deltage i et kursus under barsel, bedes du aftales det med din arbejdsgiver og udbetaling Danmark. DP tager ikke stilling til, om det er juridisk korrekt i den enkelte sag.
  Hvis du deltager på et kursus og mod forventning nedkommer under et kursusforløb, gælder de samme regler som ved sygdom med hensyn til erstatningsdag og refusion.

 • Når du deltager på virtuelt kursus, er det vigtigt, at du deltager med kameraet tændt, så din underviser kan se, at du er tilstede under hele undervisningsforløbet.

  Du kan finde gode råd til dig som deltager på et virtuelt møde eller kursus her.

 • Vi forudsætter som udgangspunkt, at du deltager fuldt ud på kurset.

  Hvis dit kursus er godkendt til specialistuddannelserne, har det betydning for dine muligheder for at bruge kurset i din specialistuddannelse, hvis du har mere end 10% fravær på kurset.

  Hvis dit fravær ikke overstiger 10% af kursets godkendte timetal, får det ingen konsekvenser for udstedelse af kursusbevis.

  Hvis du har et større fravær end 10% af kursets timetal, kan DP ikke udstede et kursusbevis for din kursusdeltagelse – medmindre fraværet er begrundet i force majeure. I stedet udstedes et deltagerbevis med de faktiske antal fremmødte timer. Ved udstedelse af et deltagerbevis frafalder kursets godkendelse til specialistuddannelserne for dig. Du er altid velkommen til at indsende dit deltagerbevis med det reducerede antal fremmødte timer til vurdering i din specialistansøgning.

 • Dansk Psykolog Forening forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet samt at aflyse kurser.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Dansk Psykolog Forenings kurser og arrangementer, er du velkommen til at kontakte kursuscenteret på tlf.: 3526 9955 eller mail.

Send en mail