Praktisk info om kurser

Her finder du salgsbetingelser og praktisk information om Dansk Psykolog Forenings kurser.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder, når du køber og deltager på kurser og medlemsarrangementer administreret af sekretariatet i Dansk Psykolog Forening (DP). Dansk Psykolog Forening forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

 • Opdateret den 09. november 2023

I kursuskalenderen kan du se konkrete indholdsbeskrivelser af de enkelte kurser og medlemsarrangementer.

 • Alle kurser der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne er fritaget for moms. Kursusprisen er inklusiv forplejning. Men eksklusiv eventuelle udgifter til overnatning og rejseomkostninger medmindre andet er angivet i forbindelse med tilmeldingen. DP forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.

 • Dansk Psykolog Forenings kurser udvikles og afholdes for vores kandidatmedlemmer.

  Psykologer, der ikke er medlemmer af DP, og andre akademikere med relevant uddannelse og beskæftigelse kan mod merbetaling blive optaget på kurser med ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb (ca. 6 uger før kursusstart). Andre akademikere kan udelukkende deltage på kurser, som ikke alene er forbeholdt psykologer. Merbetalingen for ikke-medlemmer er 50% af kursusprisen pr. kursusdag ekskl. moms. (gældende pr. 1. februar 2022).

  Hvis du ikke er medlem af DP og ønsker at tilmelde dig et af vores kurser, kan du kontakte sekretariatet på: kursuscenter@dp.dk.

 • Alle medlemmer af DP kan tilmelde sig foreningens kurser og gratis arrangementer.

  Du tilmelder dig via DP’s kursuskalender og MitDP. Som tilmeldt vil du med det samme kunne se, om du er blevet optaget eller kommet på venteliste. Hvis du kommer på venteliste, bliver du frem til 3 uger før start automatisk tilmeldt arrangementet, hvis der bliver en ledig plads. Du skal derfor selv melde dig fra, hvis du ikke længere er interesseret eller bliver forhindret i at deltage.

  Fra 3 uger før start kan du eventuelt få tilbudt en ledig plads via mail fra DP’s kursuscenter. Hvis der bliver en ledig plads, får du tilbudt pladsen samtidig med andre på ventelisten. Vi kan desværre ikke give garanti for pladsen, og det er derfor vigtigt, at du melder tilbage så hurtigt som muligt.

  Når du er tilmeldt et kursus eller arrangement, modtager du ca. 6 uger før start en mail med orientering om kurset. Du får desuden automatisk besked, når der er materiale i arrangementets gruppe, som du finder under ”Mine grupper” i MitDP.

 • Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr.

  • Hvis du er offentligt ansat, og dit kursus betales af din arbejdsgiver, skal du oplyse et GLN/EAN-nummer (13 cifre), når du tilmelder dig et kursus.
  • Hvis du selv betaler kurset, vil din faktura blive sendt til den mail, som du har oplyst i forbindelse med din tilmelding.
  • Hvis du ikke er offentligt ansat, og dit kursus betales af din arbejdsgiver, vil faktura blive sendt til den mailadresse, vi har på din arbejdsgiver.

  Betalingsfristen fremgår af fakturaen.

 • I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at tilbyde kurser og arrangementer til så mange medlemmer som muligt og til den bedst mulige pris. Derfor gælder følgende regler for afbud på kurser og udeblivelse ved gratis arrangementer.

  Afbud på kurser

  Der gælder følgende regler for afbud på betalingskurser:

  • Hvis du melder afbud, når der er mere en 6 uger til kursusstart, vil kursusprisen ikke blive opkrævet
  • Hvis du melder afbud mellem 2-6 uger før kursusstart, bliver du opkrævet 50% af kursusprisen
  • Hvis du melder afbud, når der er 2 uger eller mindre til kursusstart, eller du ikke møder op på første kursusdag, vil du blive opkrævet den fulde kursuspris
  • Hvis du bliver syg, bliver du ikke opkrævet kursusprisen. Du skal dog sende en lægeerklæring til kursuscentret: kursuscenter@dp.dk. Udstedelse af lægeerklæring er for egen regning.

  Du melder afbud til et kursus i MitDP, hvis der er mere end 6 uger til kursusstart.

  Hvis der er mindre end 6 uger til kursusstart, kan du ikke melde afbud i MitDP, men skal sende en mail til kursuscenter@dp.dk.

  Ved afbud efter tidsfristen på de 6 uger, kan du overføre pladsen til anden psykolog. Hvis du har fundet en anden psykolog, som gerne vil deltage, og som opfylder eventuelle forudsætninger eller krav for deltagelse, kan du kontakte kursuscentret på kursuscenter@dp.dk.

  Afbudsgebyr for udeblivelse til gratis medlemsarrangementer

  Du vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. ved udeblivelse på gratis arrangementer i Dansk Psykolog Forening. Hvis vi har modtaget dit afbud umiddelbart inden arrangementets start i MitDP eller på kursuscenter@dp.dk, vil du ikke blive opkrævet gebyret.

  Ændring i kursusprogram og aflysning af kurser og arrangementer
  Dansk Psykolog Forening forbeholder sig ret til at ændre i kursusprogrammet og til at aflyse kurser og medlemsarrangementer.

  Er du tilmeldt et aflyst betalingskursus, får du den fulde kursuspris tilbage.

 • Kun ved egen opstået akut sygdom under et kursusforløb, tilbyder DP erstatningsdag for den manglende kursusdag. Det forudsætter, at DP udbyder et identisk kursus med samme underviser/e enten i København eller Århus. Det forudsætter også, at DP i samråd med underviser(ne) finder ud af, hvilken kursusdag den manglende undervisning foregår, så du så vidt muligt modtager det, som du indholdsmæssigt er gået glip af ved sygdomsfravær.

  Din betaling for et kursus refunderes ikke, hvis du bliver syg en enkelt dag.

 • Hvis du ønsker at deltage i et kursus under barsel, bedes du aftales det med din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark. DP tager ikke stilling til, om det er juridisk korrekt i den enkelte sag.
  Hvis du deltager på et kursus og mod forventning nedkommer under et kursusforløb, gælder de samme regler som ved sygdom med hensyn til erstatningsdag og refusion.

 • Dansk Psykolog Forening bruger videotjenesterne Zoom og Teams til virtuelle arrangementer som kurser, fyraftensmøder og medlemsmøder med det formål, at så mange medlemmer som muligt kan deltage. Du modtager et link et par dage før afholdelse eller evt. i bekræftelsen på din tilmelding. Første gang du logger på et virtuelt arrangement, kan du med fordel oprette en Zoom- og/eller Teamskonto ved at downloade og installere software i forbindelse med at du klikker på linket. Det er også muligt at deltage uden at installere softwaren, men så kan du opleve begrænset funktionalitet.

  Når du deltager på virtuelle kurser, er det et krav, at du deltager med kameraet tændt, så det er tydeligt, at du er til stede under hele undervisningsforløbet. Det er også et krav, at du deltager på en professionel måde, der gør det muligt at interagere fokuseret og med fortrolighed. Det indebærer bl.a., at du befinder dig i et uforstyrret lokale, hvor andre ikke kan høre, hvad underviser, de andre kursister eller du selv siger eller deler på skærmen.

  Til fyraftensmøder og medlemsmøder behøver du ikke have kameraet tændt, medmindre du ønsker ordet. Men du skal stadig være opmærksom på, at andre ikke har adgang direkte eller indirekte.

  Din deltagelse i Dansk Psykolog Forenings virtuelle arrangementer er personlig og strengt fortrolig. Det er forbudt at dele personoplysninger samt på nogen måde at filme/optage arrangementerne. Af samme grund optager Dansk Psykolog Forening heller ikke arrangementerne.

  Sørg for at teste din adgang og dit udstyr i god tid, når du modtager linket. Det er dit ansvar som deltager, at dit udstyr til at deltage med virker. Test dit udstyr i Zoom og brug evt. de generelle vejledningerne for Zoom og Teams. Sammen med linket til betalingsarrangementer får du kontaktoplysninger til en virtuel supporter, som du kan kontakte på afholdelsesdagen, hvis du har brug for det.

  Du kan finde gode råd til dig, som deltager på et virtuelt møde eller kursus her.

 • Vi forudsætter som udgangspunkt, at du deltager fuldt ud på kurset.

  Hvis dit kursus er godkendt til specialistuddannelserne, har det betydning for dine muligheder for at bruge kurset i din specialistuddannelse, hvis du har mere end 10% fravær på kurset.

  Hvis dit fravær ikke overstiger 10% af kursets godkendte timetal, får det ingen konsekvenser for udstedelse af kursusbevis.

  Hvis du har et større fravær end 10% af kursets timetal, kan DP ikke udstede et kursusbevis for din kursusdeltagelse – medmindre fraværet er begrundet i force majeure. I stedet udstedes et deltagerbevis med de faktiske antal fremmødte timer.

  Ved udstedelse af et deltagerbevis frafalder kursets godkendelse til specialistuddannelserne for dig. Du er altid velkommen til at indsende dit deltagerbevis med det reducerede antal fremmødte timer til vurdering i din specialistansøgning.

 • Dansk Psykolog Forening forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet samt at aflyse kurser.

 • Når du tilmelder dig et kursus eller arrangement, gør vi brug af følgende oplysninger:

  • Navn
  • Medlemsnummer
  • Medlemstype
  • Betalingsoplysninger
  • Kontaktoplysninger
  • Ansættelsessted

  Dine data bliver gemt på dine medlemsdata. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart. Dog med følgende to undtagelser:

  • Underviser(-ne) på DP’s kurser og arrangementer får oplyst dit navn og ansættelsessted forud for kursusstart.
  • Dit navn, e-mail og arbejdsplads videregives til AC ved deltagelse på AC’s kurser for tillidsvalgte.

  Som kunde har du mulighed for at få indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kursuscenter@dp.dk.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Dansk Psykolog Forenings kurser og arrangementer, er du velkommen til at kontakte kursuscenteret på tlf.: 3526 9955 eller mail.

Send en mail