Praktisk info om kurser

Her finder du praktisk information om Dansk Psykolog Forenings kurser.
Karriere og kompetence
 • Dansk Psykolog Forenings kurser udvikles og afholdes for vores kandidatmedlemmer.

  Psykologer, der ikke er medlemmer af DP, og andre akademikere med relevant uddannelse og beskæftigelse kan mod merbetaling blive optaget på kurser med ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb (ca. 6 uger før kursusstart). Andre akademikere kan udelukkende deltage på kurser, som ikke alene er forbeholdt psykologer. Merbetalingen for ikke-medlemmer er 50% af kursusprisen pr. kursusdag ekskl. moms. (gældende pr. 1. februar 2022).

  Hvis du ikke er medlem af DP og ønsker at tilmelde dig et af vores kurser, kan du kontakte sekretariatet på: kursuscenter@dp.dk.

 • Du tilmelder dig kurser i MitDP.

  Du vil med det samme kunne se, om du er blevet optaget eller kommet på venteliste. Hvis du er kommet på venteliste, kan du få tilbudt en ledig plads helt frem til 3 uger før kursusstart. Hvis du ikke accepterer pladsen inden for 96 timer, går pladsen videre til den næste på ventelisten. Hvis vi får et afbud til et kursus inden for 3 uger før kursusstart, vil alle på ventelisten blive tilbudt pladsen efter “først-til-mølleprincippet”.

  Vi kontakter dig på den e-mail, du har oplyst ved tilmelding til kurset. Hvis du får ny e-mail, efter du har tilmeldt dig et kursus, skal du huske at registrere din nye e-mail under “Mine tilmeldinger” i MitDP for alle de kurser, du er tilmeldt.

  Når tilmeldingsfristen er udløbet ca. 6 uger før kursusstart, modtager du en mail med orientering om, hvorvidt kurset iværksættes. Ca. 2-3 uger før kursusstart kan du downloade brev, deltagerliste og evt. materiale fra underviseren. Du finder eventuelt kursusmateriale i MitDP under “Mine tilmeldinger” og under kurset.

 • Du kan læse mere om vores regler for opkrævning af kursusgebyr, afbud på kurser og gratisarrangementer her.

  Elektronisk fakturering: Hvis du er offentligt ansat, og dit kursus betales af din arbejdsgiver, skal du oplyse et EAN-nummer (13 cifre), når du tilmelder dig et kursus. Herefter faktureres kursusgebyret elektronisk.

 • Hvis du bliver syg under et kursusforløb, tilbyder DP erstatningsdag for den manglende kursusdag. Det forudsætter, at DP udbyder et identisk kursus med samme underviser/e enten i København eller Århus. Det forudsætter også, at DP i samråd med underviser(ne) finder ud af, hvilken kursusdag den manglende undervisning foregår, så du så vidt muligt modtager det, som du indholdsmæssigt er gået glip af ved sygdomsfravær.
  Din betaling for et kursus refunderes ikke, hvis du bliver syg en enkelt dag.

 • Hvis du ønsker at deltage i et kursus under barsel, bedes du aftales det med din arbejdsgiver og udbetaling Danmark. DP tager ikke stilling til, om det er juridisk korrekt i den enkelte sag.
  Hvis du deltager på et kursus og mod forventning nedkommer under et kursusforløb, gælder de samme regler som ved sygdom med hensyn til erstatningsdag og refusion.

 • Når du deltager på virtuelt kursus, er det vigtigt, at du deltager med kameraet tændt, så din underviser kan se, at du er tilstede under hele undervisningsforløbet.

  Du kan finde gode råd til dig som deltager på et virtuelt møde eller kursus her. 

 • Vi forudsætter som udgangspunkt, at du deltager fuldt ud på kurset.

  Hvis dit kursus er godkendt til specialistuddannelserne, har det betydning for dine muligheder for at bruge kurset i din specialistuddannelse, hvis du har mere end 10% fravær på kurset.

  Hvis dit fravær ikke overstiger 10% af kursets godkendte timetal, får det ingen konsekvenser for udstedelse af kursusbevis.

  Hvis du har et større fravær end 10% af kursets timetal, kan DP ikke udstede et kursusbevis for din kursusdeltagelse – medmindre fraværet er begrundet i force majeure. I stedet udstedes et deltagerbevis med de faktiske antal fremmødte timer. Ved udstedelse af et deltagerbevis frafalder kursets godkendelse til specialistuddannelserne for dig. Du er altid velkommen til at indsende dit deltagerbevis med det reducerede antal fremmødte timer til vurdering i din specialistansøgning.

 • Dansk Psykolog Forening forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet samt at aflyse kurser.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Dansk Psykolog Forenings kurser og arrangementer, er du velkommen til at kontakte kursuscenteret på tlf.: 3526 9955 eller mail.

Send en mail