Praktisk info om kurser

Her finder du salgsbetingelser og praktisk information om Dansk Psykolog Forenings kurser.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder, når du køber og deltager på kurser og medlemsarrangementer administreret af sekretariatet i Dansk Psykolog Forening (DP). Der kan forekomme afvigelser fra salgs- og leveringsbetingelserne, når arrangementet afholdes af DP’s kredse, sektioner, selskaber og netværk. I det tilfælde vil afvigelsen fremgå af den konkrete kursusbeskrivelse under ”Praktisk info”. Dansk Psykolog Forening forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

 • Opdateret den 24. maj 2024

I kursuskalenderen kan du se konkrete indholdsbeskrivelser af de enkelte kurser og medlemsarrangementer.

 • Alle kurser der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne er fritaget for moms. Kursusprisen er inklusiv forplejning. Men eksklusiv eventuelle udgifter til overnatning og rejseomkostninger medmindre andet er angivet i forbindelse med tilmeldingen. DP forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.

 • Dansk Psykolog Forenings kurser udvikles og afholdes for vores medlemmer.

  Psykologer, der ikke er medlemmer af DP, og andre akademikere med relevant uddannelse og beskæftigelse kan mod merbetaling blive optaget på kurser med ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb (ca. 6 uger før kursusstart). Andre akademikere kan udelukkende deltage på kurser, som ikke alene er forbeholdt psykologer. Merbetalingen for ikke-medlemmer er 50% af kursusprisen pr. kursusdag.

  Hvis du ikke er medlem af DP og ønsker at tilmelde dig et af vores kurser, kan du kontakte kursuscenteret på: kursuscenter@dp.dk.

 • Alle medlemmer af DP kan tilmelde sig foreningens kurser og gratis arrangementer.

  Du tilmelder dig via DP’s kursuskalender og Mit DP.

  Når du har tilmeldt dig, modtager du en mail med bekræftelse for din tilmelding. I mailen står der, om du har fået en plads på arrangementet, eller om du er kommet på venteliste.

  Du kan også finde din tilmelding i Mit DP under ”Mine tilmeldinger”. Her kan du: 

  • se om du er optaget på arrangementet eller er kommet på venteliste
  • finde kursusbeskrivelse og praktisk information om arrangementet
  • afmelde dig, hvis du får brug for det.  

  Når du er tilmeldt et kursus eller arrangement, modtager du ca. 6 uger før start en mail med orientering om kurset. Du får desuden automatisk besked, når der er materiale i arrangementets gruppe, som du finder under ”Mine grupper” i Mit DP.

 • Hvis du er kommet på venteliste, og der kommer ledige pladser på arrangementet, sker følgende: 

  • Frem til 3 uger før start: Hvis du står først på ventelisten, og der kommer en ledig plads på arrangementet, bliver du automatisk optaget på arrangementet, Du skal derfor afmelde dig i Mit DP, hvis du ikke ønsker pladsen. Bemærk at du ikke kan se i Mit DP, hvilket nummer du er på ventelisten. 
  • Fra 3 uger før start: Hvis der bliver en ledig plads kort tid før arrangementets start, får du tilbudt pladsen samtidig med andre på ventelisten. DP’s kursuscenter kontakter dig på mail. Vi kan desværre ikke give garanti for pladsen, og det er derfor vigtigt, at du melder tilbage så hurtigt som muligt. 
 • Hvis der er materiale til arrangementet, kan du finde det i Mit DP under menupunktet ”Grupper”. Her finder du arrangementets gruppe. Gruppen lukkes 6 mdr. efter arrangements slutdato. Derfor har du adgang til undervisningsmaterialet i gruppen i den periode. Husk at downloade materialet inden da, hvis du skal bruge det på et senere tidspunkt.  

  Du får besked, når der er tilgængeligt undervisningsmateriale i arrangementets gruppe, som du finder under ”Mine grupper” i Mit DP. 

 • Kursusprisen opkræves 2-3 uger inden kursusstart, medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen.

  Hvis du selv betaler, sender vi fakturaen til den mail, som du har oplyst i forbindelse med din tilmelding.

  Hvis din arbejdsgiver betaler:

  • Er du offentligt ansat, skal du oplyse et GLN/EAN-nummer (13 cifre), når du tilmelder dig et kursus.
  • Er du ikke offentligt ansat, sender vi fakturaen til den mailadresse, vi har på din arbejdsgiver.

  Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr.

 • I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at tilbyde kurser og arrangementer til så mange medlemmer som muligt og til den bedst mulige pris. Derfor gælder følgende regler for afbud på betalingsarrangementer og udeblivelse ved gratis arrangementer.

  Afbud på betalingsarrangementer

  Der gælder følgende regler for afbud på betalingskurser:

  • Hvis du melder afbud i Mit DP, når der er mere end 6 uger til kursusstart, vil kursusprisen ikke blive opkrævet.
  • Tilmeldingen er bindende, når der er 6 uger eller mindre til kursusstart. Du vil derfor blive opkrævet den fulde kursuspris, hvis du ikke møder op på første kursusdag. Du kan orientere DP på mail: kursuscenter@dp.dk om evt. udeblivelse til kurset.
  • Hvis du bliver syg, bliver du ikke opkrævet kursusprisen. Du skal dog sende en lægeerklæring til kursuscentret: kursuscenter@dp.dk. Udstedelse af lægeerklæring er for egen regning.

  Kun gældende for kurser og arrangementer udbudt af DP’s sekretariat: Ved afbud efter tidsfristen på de 6 uger, kan du overføre pladsen til anden psykolog, som opfylder eventuelle forudsætninger eller krav for deltagelse. Kontakt kursuscenteret på kursuscenter@dp.dk. Muligheden gælder ikke ved kurser og arrangementer afholdt i DP’s kredse, sektioner, selskaber og netværk.

  Afbudsgebyr for udeblivelse til gratis medlemsarrangementer

  Du vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. ved udeblivelse på gratis arrangementer i DP. Hvis vi har modtaget dit afbud umiddelbart inden arrangementets start i Mit DP, vil du ikke blive opkrævet gebyret.

 • Kun gældende for kurser og arrangementer udbudt af DP’s sekretariat: Kun ved egen opstået akut sygdom under et kursusforløb, tilbyder DP’ sekretariat erstatningsdag for den manglende kursusdag.

  Det forudsætter, at DP’s sekretariat:

  • udbyder et identisk kursus med samme underviser/e i København eller Århus.
  • i samråd med underviser(ene) finder ud af, hvilken kursusdag den manglende undervisning foregår, så du så vidt muligt modtager det, som du indholdsmæssigt er gået glip af ved sygdomsfravær.

  Din betaling for et kursus refunderes ikke, hvis du bliver syg en enkelt dag.

  Reglerne for sygdom under et kursusforløb i DP gælder ikke ved kurser og arrangementer afholdt i DP’s kredse, sektioner, selskaber og netværk.

 • Hvis du ønsker at deltage i et kursus under barsel, bedes du aftales det med din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark. DP tager ikke stilling til, om det er juridisk korrekt i den enkelte sag.
  Kun gældende for kurser og arrangementer udbudt af DP’s sekretariat: Hvis du deltager på et kursus og mod forventning nedkommer under et kursusforløb, gælder de samme regler som ved sygdom med hensyn til erstatningsdag og refusion.

 • Dansk Psykolog Forening bruger videotjenesterne Zoom og Teams til virtuelle arrangementer som kurser, fyraftensmøder og medlemsmøder med det formål, at så mange medlemmer som muligt kan deltage. Du modtager et link et par dage før afholdelse eller evt. i bekræftelsen på din tilmelding. Første gang du logger på et virtuelt arrangement, kan du med fordel oprette en Zoom- og/eller Teamskonto ved at downloade og installere software i forbindelse med at du klikker på linket. Det er også muligt at deltage uden at installere softwaren, men så kan du opleve begrænset funktionalitet.

  Når du deltager på virtuelle kurser, er det et krav, at du deltager med kameraet tændt, så det er tydeligt, at du er til stede under hele undervisningsforløbet af hensyn til det fælles læringsrum. Det er også et krav, at du deltager på en professionel måde, der gør det muligt at interagere fokuseret og med fortrolighed. Det indebærer bl.a., at du befinder dig i et uforstyrret lokale, hvor andre ikke kan høre, hvad underviser, de andre kursister eller du selv siger eller deler på skærmen.

  Tid du bruger på transport, telefonsamtaler og andre ikke-relevante aktiviteter vil blive registreret som manglende fremmøde og kan virke forstyrrende for de andre deltagere, og vi vil derfor bede dig slukke kameraet midlertidigt og vende tilbage hurtigst muligt.

  Til fyraftensmøder og medlemsmøder behøver du ikke have kameraet tændt, medmindre du ønsker ordet. Men du skal stadig være opmærksom på, at andre ikke har adgang direkte eller indirekte.

  Din deltagelse i Dansk Psykolog Forenings virtuelle arrangementer er personlig og strengt fortrolig. Det er forbudt at dele personoplysninger samt på nogen måde at filme/optage arrangementerne. Af samme grund optager Dansk Psykolog Forening heller ikke arrangementerne.

  Sørg for at teste din adgang og dit udstyr i god tid, når du modtager linket. Det er dit ansvar som deltager, at dit udstyr til at deltage med virker. Test dit udstyr i Zoom og brug evt. de generelle vejledningerne for Zoom og Teams.

  Se gode råd til dig, som deltager på et virtuelt møde eller kursus.

  Kun gældende for kurser og arrangementer udbudt af DP’s sekretariat: Sammen med linket til betalingsarrangementer får du kontaktoplysninger til en virtuel supporter, som du kan kontakte på afholdelsesdagen, hvis du har brug for det.

  Du kan finde gode råd til dig, som deltager på et virtuelt møde eller kursus her.

 • Vi forudsætter som udgangspunkt, at du deltager fuldt ud på kurset.

  Hvis dit kursus er godkendt til specialistuddannelserne, har det betydning for dine muligheder for at bruge kurset i din specialistuddannelse, hvis du har mere end 10% fravær på kurset.

  Hvis dit fravær ikke overstiger 10% af kursets godkendte timetal, får det ingen konsekvenser for udstedelse af kursusbevis.

  Hvis du har et større fravær end 10% af kursets timetal, kan DP ikke udstede et kursusbevis for din kursusdeltagelse – medmindre fraværet er begrundet i force majeure. I stedet udstedes et deltagerbevis med de faktiske antal fremmødte timer.

  Ved udstedelse af et deltagerbevis frafalder kursets godkendelse til specialistuddannelserne for dig. Du er altid velkommen til at indsende dit deltagerbevis med det reducerede antal fremmødte timer til vurdering i din specialistansøgning.

 • Når du tilmelder dig et kursus eller arrangement, gør vi brug af følgende oplysninger:

  • Navn
  • Medlemsnummer
  • Medlemstype
  • Betalingsoplysninger
  • Kontaktoplysninger
  • Ansættelsessted

  Dine data bliver gemt på dine medlemsdata. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart. Dog med følgende to undtagelser:

  • Underviser(-ne) på DP’s kurser og arrangementer får oplyst dit navn og ansættelsessted forud for kursusstart.
  • Dit navn, e-mail og arbejdsplads videregives til AC ved deltagelse på AC’s kurser for tillidsvalgte.

  Som kunde har du mulighed for at få indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kursuscenter@dp.dk.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Dansk Psykolog Forenings kurser og arrangementer, er du velkommen til at kontakte kursuscenteret på tlf.: 3526 9955 eller mail. Hvis du arrangerer kurser i et af foreningens netværk, kan du læse om det her.

Send en mail