Arrangér et kursus eller arrangement

Dansk Psykolog Forening har både et aktivt medlemshus i Stockholmsgade i København og på Åboulevarden i Aarhus.
psykologifestival

Som styrelsesmedlem i en kreds, sektion, fagligt selskab eller netværksgruppe kan du benytte mødelokalerne i både København og Aarhus. Du kan fx afholde faglige arrangementer, årsmøder og/eller generalforsamling for din enhed. Læs, hvordan du booker et mødelokale og om andre praktiske forhold i forbindelse med det.

Skal du afholde et hybridt møde, hvor der både er fysisk og online deltagelse, har vi lavet en guide, der kan hjælpe dig igennem de vigtigste ting i din forberedelse og selve afholdelsen.

Hvis du skal holde et kursus og ønsker kurset vurderet til DP’s specialistuddannelser, skal du bruge denne guide og vejledning.

Skabeloner til kursusbevis og præsentation

Mangler du en skabelon til et kursusbevis, kan du bruge denne skabelon.
Er du underviser på et kursus, og skal præsentere i PowerPoint, kan du bruge denne DP-PowerPoint-skabelon.

Få kurset annonceret

Se hvordan du kan få dit kursus annonceret i magasinet P, i DP’s kursuskalender og hvordan du sender det ud til medlemmerne i dit netværk.

Kommunikation til dine medlemmer

Afhold arrangement eller kursus på Comwell Hotels eller Sinatur Hotel & Konference med rabat

Dansk Psykolog Forening har rabataftaler med Comwell Hotels og Sinatur Hotel & Konference, hvis du vælger at afholde dit faglige arrangement eller kursus på et af stederne.

Comwell Hotels

Comwell har hoteller over hele landet tæt på den danske natur og lokale seværdigheder, og kan huse alt fra store konferencer og events til mindre møder, teambuilding og workshops. I firmaaftalen med Comwell indgår en rabat på møder og konferencer på 5-25% rabat. Denne rabat er gyldig ved minimum 10 personer. Derudover er der en fast rabat på 12% på individuelle hotelovernatninger.

Kontakt gerne kontaktperson hos Comwell Berit Juel Andersen på tlf. 27242726 eller mail ban@comwell.com for at høre mere om mulighederne og aftalen.

Se firmaaftalen med Comwell

Sinatur Hotel & Konference

Sinatur og Dansk Psykolog Forening har indgået en samarbejdsaftale, som du kan benytte til dit arrangement eller kursus. Sinatur Hotel & Konference består af seks unikke hoteller, der ligger placeret midt i den smukke danske natur med strand, skov, vandløb, søer og bakkede ådale som nærmeste naboer. Aftalen indeholder både rabat på arrangementer og hotelovernatninger.

Kontakt gerne kontaktperson hos Sinatur Emil Empacher på tlf. 28292746 eller mail empa@sinatur.dk for at høre mere om mulighederne og aftalen.

Se firmaaftalen med Sinatur Hotel & Konference

Tjek også Dansk Psykolog Forenings andre aftaler på hotelværelser med rabat under Medlemsfordele.

 • DP Kurser (kurser udbudt via sekretariatet)

  • Moms på alle udbudte kurser med betaling for deltagere bosat i DK, Grønland og udlandet, dog undtaget kurser, der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne

  DP’s decentrale enheder (kurser udbudt via kredse, sektioner, faglige selskaber og netværksgrupper)

  • Moms på alle udbudte kurser med betaling for deltagere bosat i DK, Grønland og udlandet, dog undtaget kurser, der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne

  Supervision og egenterapi

  • Supervision, der indgår i psykologers specialistuddannelser er momsfritaget
  • Terapi er momsfritaget.

  Hvad betyder det konkret i de decentrale enheder (kredse, sektioner, faglige selskaber og netværksgrupper)?

  • Med præciseringen af DP’s momspraksis kan der forekomme kurser både med og uden moms.
  • På momspligtige kurser beregnes momsen forud for den endelige fakturering ved at lægge 25% oveni salgsprisen (se eksempel på beregning nedenfor)
  • Kurser, der er forhåndsgodkendt til psykologernes specialistuddannelse er momsfritaget. En forhåndsgodkendelse kan tage op til 2-3 måneder afhængigt af behovet for inddragelse af fagnævn. Hvis forhåndsgodkendelsen ikke er på plads inden kursusstart anbefaler sekretariatet, at du som kursusudbyder venter med at fakturere kurset indtil forhåndsgodkendelsen er afklaret.
  • Har du spørgsmål til moms, kan du sende en mail til regnskab@dp.dk. DP inviterer løbende til workshops om økonomistyring.

  Eksempel på beregning af de to forskellige kursustyper
  Her følger et eksempel på henholdsvis et almindeligt kursus og et kursus, der er forhåndsgodkendt til en specialistuddannelse. På almindelige kurser skal der pålægges moms på kursusindtægten. Det skal der ikke på kurser, der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne.

  I eksemplet tages der udgangspunkt i et deltagergebyr på 3.000 kr. på begge kursustyper og den reelle indtægt giver det samme før moms.

  Den moms, som pålægges på deltagergebyrerne på almindelige kurser skal betales til SKAT. Det er en praksis, som sekretariatet i DP varetager.

  Almindelige kurser Specialistuddannelser
  Indtægter uden moms med moms
  10 deltagergebyr af 3000 kr. 30.000 kr. 37.500 kr. 30.000 kr.

  Den store forskel kan ses på udgifterne. På de almindelige kurser kan der opnås momsfradrag. Det kan der ikke på kurser, der er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne.
  Der tages udgangspunkt i, at der skal betales lokaleleje for afholdelsen af kurserne, samt at der har været to oplægsholdere, hvor den ene betales via B-honorar og den anden oplægsholder faktureres via sit firma, som er momsregistreret.

  Almindelige kurser Specialistuddannelser
  Udgifter
  Lokaleleje (med moms på fakturaen) – 10.000 kr. – 12.500 kr. – 12.500 kr.
  Honorar 1 (med moms på fakturaen) – 5.000 kr. – 6.250 kr. – 6.250 kr.
  Honorar 2 (B-honorar) – 5.000 kr. – 5.000 kr.
  Resultat 10.000 kr. 6.250 kr.

  Eksemplet viser, at der på et almindeligt kursus opnås et større resultat grundet muligheden for momsfradrag.