NYT Fra simple til komplekse hovedpiner

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401132
 • Region Midtjylland 
 • 5.12.2024 - 5.12.2024
 • 24.10.2024
 • 24
 • 1982 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Beate Vesterskov, cand.psych.aut og specialist i sundhedspsykologi

Formål
Hovedpine kan være en af ​​de mest smertefulde og invaliderende lidelser, som en person kan opleve. Hyppige og vedvarende hovedpiner påvirker personens daglige rutiner og generelle funktionsniveau, sociale, familiemæssige og romantiske relationer samt tilknytningen til arbejdsmarkedet. Således har hyppige og vedvarende hovedpiner en betydelig indvirkning på den mentale sundhed og livskvaliteten.
Der findes forskellige behandlingsmuligheder til de forskellige typer af hovedpine, herunder medicinsk behandling og ikke-medicinsk behandling. Sidstnævnte omfatter psykologisk behandling.
Kurset giver dig faglig viden om de forskellige typer af hovedpine og anbefalet behandlingsstrategi baseret på bl.a. hovedpinetype (diagnose), kompleksitetsgrad, varighed og indvirkning på livsførelsen med fokus på mulighederne, forskellene og kombinationerne af medicinsk og ikke-medicinsk behandling.

Læringsmål
Med afsæt i den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om hovedpiner samt retningslinjerne for både medicinsk og ikke-medicinsk behandling bliver du i stand til:

 • At differentiere imellem forskellige hovedpinetyper
 • At adskille simple og komplekse hovedpiner fra hinanden
 • At have overblik over samt indblik i den samlede behandlingsstrategi, medicinsk og ikke-medicinsk
 • At identificere behov for medicinsk behandling/regulering af medicinsk behandling
 • At foretage en vurdering af om psykologisk behandling af hovedpinen er meningsfuld

Målgruppe
Kurset henvender sig til psykologer, som i det daglige virke møder mennesker med hyppige og/eller udtalte klager over hovedpine. Kurset udbydes på specialiseret niveau.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, selvstændige øvelser i undervisningen, separate gruppeøvelser samt diskussioner i plenum.

Temaer i kurset

 • Adskillelse mellem de forskellige hovedpinetyper (diagnoser)
 • Adskillelse mellem simpel og kompleks hovedpine (sygdomstilstand)
 • Vurdering af behandlingsstrategi, medicinsk og ikke-medicinsk
 • Identificering af risikofaktorer, somatisk, psykologisk og socialt (prognose) 

Forberedelse/mellem kursusdage
Du bedes læse den nedenfor angivne litteraturliste, som vil være støttende i øvelserne, individuelt og i gruppe.
Du bedes medbringe en klinisk case om muligt. Herunder må der også gerne medbringes cases med psykiatrisk komorbiditet.

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurser mhp. konsolidering.

Litteratur

 1. The International Classification of Headache Disorders 3rd edition - The International Classification of Headache Disorders - ICHD-3
 2. National Klinisk Retningslinje for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme - Retningslinje for ikke-medicinsk behandling | Nationalt Videnscenter for Hovedpine (videnomhovedpine.dk) - Are psychological interventions efficacious for adults with migraine? A systematic review and meta-analysis
 3. Joanne Dudeney PhDLouise Sharpe PhDSarah McDonald PhDRachel E. Menzies PhDBrian McGuire PhD - First published: 05 February 2022

Godkendt til
Afventer fagnævnets vurdering af godkendelse til specialiseringsmodulet i sundhedspsykologi.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviseren
Beate Vesterskov er autoriseret psykolog og specialist i sundhedspsykologi.
Hun har siden 2016 været ansat som klinisk psykolog i Hovedpineambulatoriet, Sydvestjysk Universitetshospital, Esbjerg.
Beate Vesterskov har bl.a. bidraget til Nationale Kliniske Retningslinjer for Non-farmakologisk behandling af hovedpine (2020-21) og ’Lette hovedtraumer - Vidensrapport for hjernerystelse og længerevarende følger efter hjernerystelse (2022-23). 

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed

5.december 2024, kl 10.00-17.00
Varighed: 6 timer.