Familieterapi: teori og intervention, København

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400153
 • Region Hovedstaden 
 • 28.11.2024 - 29.11.2024
 • 17.10.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Underviser: Gitte Haag


Gitte Haag, cand.psych., aut. psykolog, specialist og supervisorgodkendt i klinisk børnepsykologi. Gitte Haag har mere end 30 års erfaring i familieterapi og andre former for udviklingsprocesser – i mange forskellige rammer. Hun er en erfaren underviser - på arbejdspladser, på Københavns Universitet og i Dansk Psykolog Forening. Hun er medforfatter til bogen ’Når 2 bliver 3’, Gyldendal 2006 og forfatter til ’Forstå din teenager og dig selv’, Gyldendal 2011. Hun har produceret undervisningsfilm ’Tænk, hvis jeg turde fortælle det’, Statens filmcentral 1990. Hun har egen praksis i kollegialt praksisfællesskab primært med fokus på børn, unge og familier i Hillerød.

Formål
Forældre har aldrig været mere - optaget af deres børns trivsel og udvikling end nu. Som psykologer bliver vi jævnligt - bedt om at vurdere hvorfor- og hvad der skal ske, hvis børn og unge udviser mistrivsel eller mangelfuld udvikling. Forældre og professionelle, lærere og pædagoger, har ofte forskellige bud på både årsagssammenhænge og løsninger og beskriver tit, at de har ”prøvet alt”. Her kan etablering af familie-og netværksbaserede udviklingsprocesser være en mulighed for sammen at prøve andre veje og skabe nye erfaringer og perspektiver for de involverede.
Målet for kurset er at udvikle din viden -og dine færdigheder i etablering af udviklingsforløb for børn og unge gennem inddragelse af forældre, søskende og andre vigtige voksne - også professionelle. Formålet er også at udvikle dine færdigheder til at kunne forestå familieterapeutiske forløb såvel som andre typer af processer. Kurset er et introducerende - indblik i etablering af forskellige familie- og netværksbaserede rammer, er baseret på systemisk, narrativ og løsningsfokuseret teori og metode. Kurset trækker - på resiliensforskning og nyere udviklingspsykologiske teorier. Kurset giver dig- øget bevidsthed om betydningen af din egen position - samt - opmærksomhed på, hvordan du skaber rammer som tilgodeser både børn og unge og deres private og professionelle netværk.Læringsmål
Kurset giver dig indblik i overordnet teoretisk og forskningsbaseret viden om familieterapi og andre netværksorienterede tilgange og interventionsformer. Vi beskæftiger os teoretisk og metodisk med kontekstbaserede familie - og netværksinddragende tiltag og interventioner med særligt fokus på at fremme børn og unges trivsel og udvikling. - 


Du udvikler færdigheder i:

 • At skabe rammer for og forestå udviklingsorienterede indsatser, der involverer både forældre/familie og professionelle
 • På introducerende niveau at forestå udviklingsprocesser for børn og unge i familien
 • På introducerende niveau at forestå familieterapeutiske forløb

Du udvikler kompetencer i:

 • At være bevidst om din egen personlige stil i kontakten med børn, unge, voksne og kolleger
 • Samarbejdspartnere, når du er ”bestyrer” for terapi og udviklingsprocesser

Målgruppe
Psykologer, der arbejder med børn og unges (og voksnes) trivsel og udvikling, og som ønsker at begynde at inddrage eller er begyndt at inddrage private og professionelle netværk - såvel i defineret familieterapi, som i andre typer af udviklingsprocesser. F.eks. PPR-psykologer, kommunalt ansatte psykologer i socialforvaltninger eller psykologer i Familiehuse og værksteder. Psykologer, som blot er nysgerrige og undersøgende på feltet, er dog også mere end velkomne. 

Undervisningsform
Kurset er dialogpræget undervisning med gruppedrøftelser, øvelser og rollespil og fordrer dermed aktiv involvering og deltagelse. Deltagernes egne sager/praksis inddrages løbende. Kurset har fokus på erfaringsbaseret læring.
Temaer i kurset

 • Familieterapiens historie, herunder paradigmeskift fra fokus på individet til fokus på kontekst/relationer
 • Introducerende overblik over strukturel-, systemisk-, strategisk- og løsningsfokuseret - tilgang samt narrativ teori og metode
 • Kontekstforståelse, afklaring og ”styring” med involvering af andre voksne og professionelle, -
 • Den ydmyge ekspertposition
 • Terapeut og kontekstbestyrer, udformning af rammer og aftaler
 • Familieterapi herunder joining, omstrukturering og reframing
 • Familiens historie, flergenerationsperspektiver, brug af genogram
 • Spørgsmålstyper og kontakt som fundament for forandring, rød tråd i samtalen og forløbet
 • Nysgerrighed og uærbødighed - også overfor os selv
 • Involvering i alle aldre, børn, unge og voksne, hvordan skaber man mening for alle
 • At arbejde udviklingsfokuseret
 • Diagnoser og symptomer som pejlemærker for processen
 • Personlig stil og overlevelsesstrategier, ”defaultposition”  

Forberedelse/mellem kursusdage
Du forventes at have læst nedenstående uddrag af bøger inden kursusstart.
Litteratur som forudsættes læst inden kursusstart og som kan downloades fra Mit DP ca. 3 uger før kursusstart:

 1. C. Cecchin., Lane, Ray G., Wendel A, 2012; Uærbødighed og fordomme, Mindspace,s.3-19
 2. T. Andersen, 2005; Reflekterende processer. Psykologisk Forlag,s.30-52

Supplerende litteratur som du selv skal finde

 1. Eia, A., Dawson, N. & McHugh, B. 2004. Flerfamilieterapi. Nye veje i familiearbejde, Reitzel
 2. Paolo, B. 2007. The Dialogical Therapist, Karnac Books, London
 3. Hårveit, H. og Jensen, P. 1999. Familien – plus én. Indføring i familieterapi. Tano Aschehoug, Oslo
 4. Egelund, M. og Friese, P. 1991. Mennesker mødes. Netværksterapi i arbejdet med børn og familier. Akademisk Forlag, Danmark
 5. Gergen, K., J. & Gergen, M. 2005. Social konstruktion ind i samtalen. DP´s Forlag
 6. Lundby, G. 2000. Narrativ Terapi, Nordisk Forlag, København
 7. Minuchin, S., Lee, W., Simon, G.M. 1998. Familieterapi, veje til udvikling og forandring, Soci-al.pæd.bibl. København
 8. Schødt, Borrik & Egeland T. Aa. 2000. Fra systemteori til familieterapi. Paludan, København 
 9. White, M. 2008. Kort over narrative landskaber. Hans Reitzels, København
 10. Morgan, A. 2005. Narrative samtaler. H. Reitzel, København

Godkendt til
Specialiseringsmodulet 12.4.4.2.3. Anden teoretisk retning i Psykoterapeutisk specialistuddannelse med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 21
2100 København Ø

Tid og varighed
28. november - 29. november 2024. 
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.