Udredningsprocedurer

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401973
 • Region Hovedstaden 
 • 30.10.2024 - 18.12.2024
 • 30.9.2024
 • 24
 • 11000 kr.
 • Tilmeld

Udredningsprocedurer (under specialiseringsmodulet til klinisk neuropsykologi med børn og unge)

Undervisere:

 • Käte From, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi
 • Signe Hartvig Petersen, autoriseret psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi
 • Lone Ullitz Fjeldborg, autoriseret psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi


Formålet med kurset:

Formålet er at deltagerne skal tilegne sig viden om udredning på børne- og ungeområdet samt kunne forholde sig kritisk til de forskellige undersøgelsesprocedurers validitet og reliabilitet. Endvidere vil deltagerne få kendskab til at administrere neuropsykologiske test og screeningsmetoder, foretage klinisk observation, vurdere testresultater, anvende og fortolke spørgeskemaer samt ratingscales, og foretage en samlet vurdering af data til brug for at udarbejde rapporter og erklæringer.


Program:

30. oktober 2024 kl. 10-17:

 • Udredning af intelligens hos børn og unge (6 timer v. Käte From)

31. oktober 2024 kl. 9-16:

 • Udredning med spørgeskemaer og ratingscales (3 timer v. Signe Hartvig Petersen)
 • Vurdering af adaptivt niveau med ABAS-3 (3 timer v. Signe Hartvig Petersen)

12. november 2024 kl. 10-17:

 • Udredning af eksekutive funktioner (3 timer v. Lone Ullitz Fjeldborg)
 • Hukommelse (3 timer v. Lone Ullitz Fjeldborg)

13. november 2024 kl. 9-16:

 • Udredning af socio-emotionelle kompetencer (3 timer v. Käte From)
 • Observationsmetodik (3 timer v. Käte From)

16. december 2024 kl. 10-17:

 • Udredning af opmærksomhedsfunktioner (3 timer v. Signe Hartvig Petersen)
 • Udredning af autismespektrumforstyrrelser (3 timer v. Signe Hartvig Petersen).

Inklusive fokus på anamneseoptag i forhold til begge tilstande.

17. december 2024 kl. 9-16:

 • Udredning af sproglige kompetencer (6 timer v. Lone Ullitz Fjeldborg )

18. december 2024 Kl. 9-16:

 • Udarbejdelse af rapporter, erklæringer og tilbagemeldinger, inkl. cases (6 timer v. Signe Hartvig Petersen )


Kurset vil omhandle:

Under kurset gennemgås udredning af sociale, sproglige og emotionelle kompetencer, samt udredning af intelligens, opmærksomhedsfunktioner, eksekutive funktioner og hukommelse. Herudover gennemgås observationsmetodik, anamneseoptagelse samt udarbejdelse af rapporter og erklæringer.


Forhåndsgodkendelse

Kurset er forhåndsgodkendt til følgende specialistuddannelser og moduler:

 • Klinisk neuropsykologi med børn og unge: Udredningsprocedurer (42 timer, emneområde 7.4.4.2.3)

Praktiske informationer

Hvor afholdes arrangementet?

Dansk Psykolog Forenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København

Pris?

9.500 kr. (kandidatmedlem af Børneneuropsykologisk selskab), 11.000 kr. (Kandidatmedlemmer af DP som ikke er medlem af Børneneuropsykologisk selskab)

Tilmelding?

Tilmelding åbner d. 1/6

Hvem kan tilmelde sig?

Psykologer under specialistuddannelse (klinisk neuropsykologi med børn og unge), samt øvrige psykologer der foretager undersøgelser og vurderinger.


Eventuelle afvigelser fra Dansk Psykolog Forenings generelle salgs- og leveringsbetingelser beskrives her: