Udviklingstendenser indenfor køns-, kropsubehag og transkønnethed, børn og unge

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400832
 • Region Hovedstaden 
 • 19.8.2024 - 20.8.2024
 • 8.7.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

Mette Ewers Haahr, Overlæge, PhD, Lektor, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København
Helene Almind Jansen,
autoriserede psykolog og specialist i psykoterapi med børn, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København. Ekstern Lektor Københavns Universitet.

Formål

Inden for de sidste fem år er der sket en eksplosiv stigning i antallet af børn og unge, der beskriver ubehag ved deres køn og krop. Psykologer over hele landet får i tiltagende grad henvendelser fra børn og unge, der søger professionel hjælp til at reflektere over deres individuelle kønsidentitet. Samtidig - og som noget helt særligt for dette mentale og kropslige fænomen - har mange fagpersoner, lægmænd, medier og politikere stærke holdninger til emnet. Det kommer ofte til udtryk gennem meget direkte og lidt unuancerede udmeldinger om fx den kliniske praksis, og herunder hvordan man som fagprofessionel bør og kan hjælpe når et barn oplever gennemgribende køns- og kropsubehag.
Psykologer kan møde børnene og de unge på alle stadier af deres forløb. Derfor er det vigtigt at man som psykolog har adgang til viden og data for området. Hvordan kan man fx tilgå denne særlige type mentale og kropslige udfordring i ens kliniske praksis? Hvilke differentialdiagnoser skal man være opmærksom på? Hvordan tackles et ønske om behandling i sundhedsvæsenet? Hvilke muligheder er der i samtalen om køn og krop?
Formålet med dette kursus er, at du som psykolog opnår en nuanceret forståelse af fænomenerne køns- og kropsubehag hos børn og unge med henblik på at styrke dit psykologfaglige ståsted inden for feltet, samt får indsigt i de mulige interventionsstrategier herunder eventuel henvisning til sundhedsvæsnet.

Læringsmål

Med afsæt i de aktuelle erfaringer fra Danmark og udlandet omkring udredning og behandling af børn og unge med køns- og kropsubehag, bliver du i stand til:

 • At foretage en psykologfaglig vurdering af oplevelser af køns og kropsdysfori hos unge
 • At identificere behandlingskrævende unge og rådgive omkring henvisning til sundhedsvæsnet
 • At adskille kropsubehag forårsaget af transkønnethed fra differentialdiagnoser som kropsdysmorfi, særinteresse ved autisme, psykotisk lidelse, personlighedsforstyrrelse og anden psykosocial belastning
 • At målrette behandlingen til den enkelte unge

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, som er i kontakt med børn og unge med køns- og kropsubehag enten i privat praksis, inden for børne- og ungdomspsykiatriens område, PPR, socialforvaltningen eller andet.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, cases i mindre grupper samt diskussioner i plenum.

Temaer i kurset

 • Udvikling på området i Danmark og udlandet.
 • Assessment af køns- og kropsubehag
 • Adskillelse mellem ikke-behandlingskrævende overvejelser omkring køn og krop i puberteten og behandlingskrævende transkønnethed
 • Påvirkninger af psykosociale belastninger på køns- og kropubehag
 • Etiske dilemmaer

Forberedelse

Forud for kurset får du adgang til udvalgt litteratur. Litteraturen vil være tilgængelig i ’MitDP’ senest 3 uger før kursets start. Litteraturen vil svare til ca. 50 sider/3 antal timer til forberedelse. Du bedes læse den opgivende litteratur, som skal drøftes i mindre grupper og i plenum.

Hvis muligt bedes du beskrive en case, som du medbringer på kurset. Casen skal indeholde:

 • Problemstilling
 • Hvordan har du forsøgt at løse det/forholde dig til problemet
 • Hvad vil du gerne have feedback på

Casen skal højst fylde 10 linjer

Efter kurset

Hvis muligt, anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigst muligt efter kurset mhp. konsolidering.

Litteratur

Du bedes læse nedenstående primære litteratur, som vil være tilgængelig i ’MitDP’ senest 3 uger før kursusstart:

 • de Vries, A. L. C. et al. Young Adult Psychological Outcome After Puberty Suppression and Gender, 2014. PEDIATRICS, s. 11
 • Costa, Rosalia. Psychological Support, Puberty Suppression, and Psychosocial Functioning in Adolescents with Gender Dysphoria. 2015. Journal of Sexual Medicine, s 9
 • Hisle-Gorman, Elizabeth et al. Mental Healthcare Utilization of Transgender Youth Before and After Affirming Treatment, 2021, Journal of Sexual Medicine, s. 11
 • Vandenbussche, Elie. Detransition-Related Needs and Support: A Cross-Sectional Online Survey. 2021. https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=wjhm20, s 20.

Sekundær litteratur

Nedenstående bog er norsk og forudsættes ikke læst før kurset. Du skal selv anskaffe dig bogen ved interesse.

 • Kjønnsinkongruens hos ungdom : hvordan kan man forstå ungdom som er usikre på egen kjønnsidentitet? af Ronny Aaserud, 2021, s 264.

Godkend til

Kurset er godkendt for alle specialistuddannelserne på det tværgående modul 3.99., 6 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
19.-20. august 2024, 1. dag kl. 10-17 og 2. dag kl. 9-16