OVERBYGNING – Lær at tackle forandringer – fra selvindsigt til indflydelse

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401117
 • Region Syddanmark 
 • 1.10.2024 - 2.10.2024
 • 20.8.2024
 • 4
 • -
 • Tilmeld

Hensigt

Kurset er for tillidsrepræsentanter, der gerne vil videreudvikle deres personlige potentiale og gennem bevidstgørelse lære nye teknikker til at fremme mere positiv adfærd og tanker til glæde i både arbejds-/privatsfæren.

”Kvaliteten af dine tanker afgør kvaliteten af dit liv” er et centralt omdrejningspunkt for dette kursus. Det, som karakteriserer store personligheder, er, at de har erkendt, at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer, som man selv indeholder.

Som tillidsrepræsentant er der stor sandsynlighed for at komme til at møde situationer, hvor man både skal hente indre ressourcer og ikke mindst overvinde personlige barrierer for proaktivt og konstruktivt at kunne opnå et ønsket resultat. Forståelse for egne og andres reaktionsmønstre samt redskaber til at håndtere forandringer vil tilsammen give større og bedre mulighed for et godt udbytte.

Kurset tager udgangspunkt i en OK-profil, som er baseret på en test. OK-profilen viser, hvor god man er til forandringer og til ”at overleve”. På kurset får den enkelte deltager mulighed for at træne teknikker, som forbedrer ens OK-profil, så man bedre tackler livets udfordringer

Indhold

Som kursist får du:
• Mere overskud gennem selvindsigt
• Større arbejdsglæde til gavn for både arbejdsplads og sig selv
• Mere kontrol over dig selv og dine omgivelser
• Forståelse for ”den følelsesmæssige temperatur” i samarbejdet med andre
• Forståelse for hvordan man kan udbygge tværfaglige relationer
• Fornyet tankesæt og større gennemslagskraft gennem nedbrydning af negative tanker
• Nye kreative tankemønstre til brug i din rolle som TR
• Bevidsthed om egne og andres personlige ressourcer og reaktionsmønstre
• Nye motiverende mål og indsigt om hvordan du nå dem, så du kan udfolde dit fulde potentiale
• Mere handlekraft og øget proaktivitet til at nå dine målsætninger.

Form

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg/samtaleforelæsning, dialog og praktiske øvelser både individuelt og i grupper

Praktiske informationer

Sted

Hotel Storebælt
Østersøvej 121
5800 Nyborg

Tid og varighed

1.-2. oktober 2024.
2 dages internat 

Tilmeldingsfrist

20. august 2024

"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"

2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år

Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt.