OVERBYGNING – Det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel, Efterår

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401119
 • Region Syddanmark 
 • 30.10.2024 - 31.10.2024
 • 18.8.2024
 • 9
 • -
 • Tilmeld

Det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel – Din rolle og muligheder som tillidsvalgt
“Mange akademikere i både den offentlige og private sektor oplever en høj grad af tilfredshed og mening i arbejdslivet. Men samtidig med dette, ser vi også en høj forekomst af stress blandt akademikere. Faktorer i det psykiske abejdsmiljø er medvirkende årsager til dette. Det er derfor afgørende, at man på den enkelte arbejdsplads arbejder både helt konkret og strategisk med at forbedre trivsel, forebygge og håndtere stress. Mulighed for at levere et godt stykke arbejde, og det at kunne gøre en forskel er med til at definere en attraktiv arbejdsplads for akademikere. Men mange akademikere i både den offentlige og private sektor oplever i disse år et stigende pres. I form af arbejdsopgaver, der hober sig op, uklare og høje krav samt udfordringer med at nå at lave arbejdet i en ordentlig kvalitet. Det leder til alt fra mistrivsel til sygemeldinger pga. stress og lignende.

TR og AMR spiller en helt central rolle i at finde gode og holdbare løsninger på de udfordringer og de ressourcer, der er i det psykiske arbejdsmiljø på den konkrete arbejdsplads. På kurset sætter vi fokus på, hvordan tillidsvalgte hver især og ikke mindst i samarbejde med hinanden, med ledelsen og med kollegerne kan skabe en bedre arbejdsplads, hvor medarbejdere fastholdes og trives.

På kurset kommer vi ind på:
• Hvad er et psykisk arbejdsmiljø?
• Hvordan kan du som tillidsvalgt arbejde med ressource- og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø i praksis, og hvad er din rolle?
• Kend processen fra trivsel til alvorlig stress – forstå de fem faser og tilpas dine handlinger
• Bekendtgørelsen i psykisk arbejdsmiljø – hvordan kan du bruge arbejdsmiljøloven proaktivt?
• Hvordan kan du understøtte mere gennemtænkte og velimplementeret forandringer i samarbejde med ledelse og medarbejdere?
• Sygefravær - Hvordan kan du som tillidsvalgte være med til at skabe en bedre kultur, hvor der både tages hånd om den sygemeldte og de tilbageværende medarbejdere?
• Indsigt i og redskaber til at forbedre samarbejdet mellem tillidsvalgt og ledelse
• Udfordringer og muligheder som tillidsvalgt, når medarbejderne arbejder mere på distancen
• Indsigt i egne udfordringer og styrker i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Kurset er målrettet tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i både den offentlige og private sektor. For så vidt angår arbejdsmiljørepræsentanter erstatter kurset ikke den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage i, men er et supplement. Den lovpligtige uddannelse er således en mere generel uddannelse, hvor dette kursus fokuserer på psykisk arbejdsmiljø. Kurset veksler mellem oplæg fra underviseren, dialog om udvalgte tematikker i mindre grupper og diskussioner i plenum. Pointerne relateres løbende til de tillidsvalgtes muligheder for at omsætte viden til praksis.


Praktiske informationer

Sted

Hotel Vejlefjord
Sanatorievej 26
7140 Stouby

Tid og varighed

30.-31.oktober 2024.
2 dages internat 

Tilmeldingsfrist

18. august 2024

"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"

2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år

Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt.