OVERBYGNING – Få budskabet igennem – Retorik for tillidsrepræsentanter

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401112
 • Region Syddanmark 
 • 26.11.2024 - 27.11.2024
 • 15.10.2024
 • 4
 • -
 • Tilmeld

Hensigt

På kurset får du redskaber til at argumentere overbevisende for dine budskaber. Vi træner de retoriske redskaber, som hjælper dig i forskellige situationer, tillidsrepræsentanten kommer ud for. F.eks. at argumentere i en forhandling, at komme med indlæg i samarbejds- og MED-udvalg eller holde en tale. Hensigten er, at du skal blive mere bevidst om, hvordan netop du kan få gennemslagskraft i forskellige mundtlige situationer.

Udbytte

Efter kurset har du fået teoretisk indsigt i og praktiske erfaringer med det at:
• Argumentere
• Fokusere og disponere et budskab så det overbeviser
• Fremlægge i forskellige mundtlige situationer
• Skabe troværdighed
• Fange og fastholde tilhøreres opmærksomhed
• Give og modtage konstruktiv kritik

Form

Kurset er øvelsesbaseret og handler først og fremmest om, at deltagerne skal udvikle deres mundtlige kommunikation.

Der er en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, at deltagerne forbereder og fremlægger forskellige mundtlige oplæg, og at deltagerne modtager konstruktiv kritik fra underviserne og de øvrige deltager

Praktiske informationer

Sted

Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Tid og varighed

26.-27. november 2024.
2 dages internat 

Tilmeldingsfrist

15. oktober 2024

"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"

2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år

Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt.