OVERBYGNING – Få budskabet igennem – retorik for tillidsrepræsentanter

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 202210031
 • Syddanmark 
 • 3.10.2022 - 4.10.2022
 • 8.8.2022
 • 5
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hensigt
På kurset får du redskaber til at argumentere overbevisende for dine budskaber. Vi træner de retoriske redskaber, som hjælper dig i forskellige situationer, tillidsrepræsentanten kommer ud for. F.eks. at argumentere i en forhandling, at komme med indlæg i samarbejds- og MED-udvalg eller holde
en tale. Hensigten er, at du skal blive mere bevidst om, hvordan netop du kan få gennemslagskraft i forskellige mundtlige situationer.

Udbytte
Efter kurset har du fået teoretisk indsigt i og praktiske erfaringer med det at:
• Argumentere
• Fokusere og disponere et budskab så det overbeviser
• Fremlægge i forskellige mundtlige situationer
• Skabe troværdighed
• Fange og fastholde tilhøreres opmærksomhed
• Arbejde med stemme
• Give og modtage konstruktiv kritik

Form
Kurset er øvelsesbaseret og handler først og fremmest om, at deltagerne skal udvikle deres mundtlige kommunikation.

Der er en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, at deltagerne forbereder og fremlægger forskellige mundtlige oplæg, og at deltagerne modtager konstruktiv kritik fra underviserne og de øvrige deltagere.

Om kurset

 • Hotel Koldingfjord
  Fjordvej 154
  6000 Kolding
 • 202210031
 • TR / AMR kurser - OVERBYGNING - Få budskabet igennem - retorik for tillidsrepræsentanter
 • Mandag 3. oktober 2022,  kl. 10.00 -  tirsdag 4. oktober 2022, kl. 16.30

 • 8. august 2022

 • DP henstiller til, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser
 • Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"
 • Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år
 • Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt