BASIS – TR som aftalepart – løn og arbejdstid, efterår

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401103
 • Region Syddanmark 
 • 9.10.2024 - 24.10.2024
 • 28.8.2024
 • 8
 • -
 • Tilmeld

Hensigt

På kurset får du indsigt i arbejdstid og lønsystemerne på det offentlige område.
Du får indsigt og overblik over både arbejdstidsreglerne og lønsystemets elementer og begreber - samt hvilke muligheder, der overlades til dig, som TR lokalt.
Du får således blik for sammenhængen mellem det, du selv skal forhandle og aftale på din egen arbejdsplads, og det organisationen har aftalt direkte i overenskomsten.
Kurset giver dig træning i at varetage de forhandlinger, der er knyttet til de lokale lønforhandlinger. Ligesom det giver dig støtte til at forstå og bruge arbejdstidsreglerne i din funktion.
Kurset henvender sig primært til de tillidsrepræsentanter, der har gennemgået ”Introduktion til TR-arbejdet” i Akademikernes basisuddannelse.

Udbytte

Efter kurset vil du have opnået fortrolighed med blandt andet at arbejde med:

 • Basisløn og tillæg
 • Kriterier for tillæg set i forhold til funktioner, kvalifikationer og kompetenceudvikling
 • Arbejdstidsreglernes indhold og fleksibilitet
 • Mulighed for lokal aftale
 • Forhandling af lokalaftaler om arbejdstid
 • Forhandlingssystemet, herunder tvistløsningssystemet
 • Løntekniske begreber og beregninger
 • De økonomiske rammer for den lokale løndannelse

Form

Du får en gennemgang af overenskomstens regler - og gennem dilemma-, forum- og forhandlingsspil samt situationsbilleder diskuterer vi muligheder og teknikker med dig i centrum.
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem samtaleforelæsning, praktiske situationer/eksempler, opgaver og spil. Der vil være et første modul virtuelt af 2½ timers varighed med introduktion og et internat af 2 dages varighed.
2½ timers virtuelt kursus 14 dage før et 2 dages internat

Praktiske informationer

Sted

Storebælt Sinatur Hotel
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Tid og varighed

9.oktober 2024, kl. 9.00-11.30 (online modul)
23.-24. oktober 2024 (2 dages internat)
Første modul afholdes virtuelt af 2½ timers varighed med introduktion herefter et internat af 2 dages varighed.

Tilmeldingsfrist

28.august 2024.

"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet".

2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år

Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser.

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt.