BASIS – TR som aftalepart – løn og arbejdstid, efterår

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20231011
 • Region Syddanmark 
 • 11.10.2023 - 26.10.2023
 • 30.9.2023
 • 8
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hensigt
På kurset får du indsigt i arbejdstid og lønsystemerne på det offentlige område.

Du får indsigt og overblik over både arbejdstidsreglerne og lønsystemets elementer og begreber - samt hvilke muligheder, der overlades til dig, som TR lokalt.

Du får således blik for sammenhængen mellem det, du selv skal forhandle og aftale på din egen arbejdsplads, og det organisationen har aftalt direkte i overenskomsten.

Kurset giver dig træning i at varetage de forhandlinger, der er knyttet til de lokale lønforhandlinger. Ligesom det giver dig støtte til at forstå og bruge arbejdstidsreglerne i din funktion.

Kurset henvender sig primært til de tillidsrepræsentanter, der har gennemgået ”Introduktion til TR-arbejdet” i Akademikernes basisuddannelse.

Udbytte
Efter kurset vil du have opnået fortrolighed med blandt andet at arbejde med:

 • Basisløn og tillæg • Kriterier for tillæg set i forhold til funktioner, kvalifikationer og kompetenceudvikling
 • Arbejdstidsreglernes indhold og fleksibilitet • Mulighed for lokal aftale
 • Forhandling af lokalaftaler om arbejdstid
 • Forhandlingssystemet herunder tvistløsningssystemet
 • Løntekniske begreber og beregninger
 • De økonomiske rammer for den lokale løndannelse

Form
Du får en gennemgang af overenskomstens regler - og gennem dilemma-, forum- og forhandlingsspil samt situationsbilleder diskuterer vi muligheder og teknikker med dig i centrum.

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem samtaleforelæsning, praktiske situationer/eksempler, opgaver og spil.  Der vil være et første modul virtuelt af 2½ timers varighed med introduktion og et internat af 2 dages varighed.

Varighed: 2½ timers virtuelt seminar 14 dage før et 2 dages internat.

Praktiske informationer

Sted

Haraldskær Sinatur Hotel & Konference
Skibet 140
7100 Vejle

Tid og varighed

Onsdag 11. oktober kl. 9.00-11.30 (online modul)

Onsdag 25. oktober, kl 10.00 - torsdag 26. oktober kl. 16.00 2022 (2 dages internat)

Første modul afholdes virtuelt af 2½ timers varighed med introduktion herefter et internat af 2 dages varighed.


Tilmeldingsfrist

30. august 2023


"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"


2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år


Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser


Afbud
Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt