OVERBYGNING – Konflikthåndtering i praksis for TR, efterår

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401115
 • Region Syddanmark 
 • 7.10.2024 - 8.10.2024
 • 26.8.2024
 • 6
 • -
 • Tilmeld

Hensigt

Som TR møder du konflikter hver dag, store som små. Der er konflikter med ledelsen. Der er konflikter med baglandet dem du repræsenterer. Der er konflikter med de andre TR-kolleger, evt. som led i et SU- eller MED-arbejde. Og så er der konflikterne mellem dine kolleger. Nogle konflikter er nødvendige og konstruktive - andre er dræbende og trækker dybe spor, andre igen er unødvendige. Og nogen gange findes det hele på én gang.

På kurset lærer du, hvordan du kan skelne mellem forskellige typer af konflikter, og hvordan du håndterer dem. Du lærer, hvornår du som TR skal holde fast og konfrontere, hvornår du skal holde om, hvornår du skal holde med, og hvornår du skal holde dig væk. Kan du ikke skelne, kan det være medvirkende til at forstærke konfliktklimaet på arbejdspladsen.

Indhold

Du lærer:
• At bevare overblikket - også når du selv er involveret
• Hvordan du kan medvirke til, at du og den/dem, du er i konflikt med, bevarer øjenhøjde
• Hvordan du kan skelne mellem hvilken form for konflikt håndtering, der vil være mest hensigtsmæssig
• At hjælpe kollegaer i konflikt til at genetablere kontakt
• Hvordan du kan sikre, at dit mandat er så bredt som muligt, så efterfølgende murren i krogene minimeres
• Hvornår din smertegrænse er nået – hvad kan og vil du stille op til
• Hvordan du bevarer din upartiskhed, når flere kolleger er i konflikt med hinanden.

Praktiske informationer

Sted

Hotel Vejlefjord
Sanatorievej 26
7140 Stouby

Tid og varighed

7.-8. oktober 2024.
2 dages internat 

Tilmeldingsfrist

26. august 2024

"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"

2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år

Har du gennemført DP's TR Velkomstkursus?

DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt.