Psykologen som konfliktmægler, Aarhus

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401258
 • Region Midtjylland 
 • 3.4.2025 - 4.4.2025
 • 20.2.2025
 • 20
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Keld Kunze
, Cand. psych. aut. Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.

Formål
Som psykolog forventes man ofte at kunne begå sig i og have viden om konflikter. For konflikter findes potentielt alle vegne, og dukker derfor også op både i periferien eller i centrum af psykologens arbejdsfelt. For de involverede – og for dem der står som vidner på sidelinjen – kan en konflikt have store effekter, man kan blive suget ind i den, og det kan føles som om den tager alt fokus følelsesmæssigt og kognitivt – ikke mindst for psykologen som forventes at kunne håndtere konflikten. Nogle gange drejer det sig om forhold på arbejdet (konflikter mellem en leder og en eller flere medarbejdere, konflikter kollegaer eller medarbejdere i mellem eller konflikter med borgere og pårørende), og andre gange drejer det sig om forhold hjemme (konflikt i parforholdet eller konflikter i familien). Nogle gange positioneres vi – formelt eller uformelt – som konfliktmæglere, andre gange skal vi give vores viden om konflikter videre til andre, så de kan navigere i konflikter. 
Formålet med kurset er at træne deltagernes kompetencer til at navigere i konflikter og til at fungere som konfliktmægler. 

Læringsmål
På kurset vil vi undersøge forskellige teoretiske forståelser af konflikter, og positionen som konfliktmægler. Vi vil sammen drøfte forskellige mulige effekter eller implikationer af de forskellige tilgange og kigge på hvilke redskaber de forskellige tilgange tilbyder og afprøve nogle af dem i praksis.
Dette udvikler dine færdigheder i relation til: 

 • At foretage din egen analyse af, hvad konflikten kunne handle om og at overveje design- og procesmæssige tiltag i forhold til dette (evt. i samarbejde med henvender).
 • At interviewe de involverede parter om den tænkning og forståelse vedkommende har om konflikten, om hvad der mon kunne (op)løse konflikten og vedkommendes håb for, hvad mæglingen kan bibringe.
 • At opstille en kontekst og en ramme for mæglingen, så begge parter får sagt hvad der ligger dem på sinde, hvor der skabes de bedste muligheder for lytning og – om muligt – en gensidig aftale for videre sameksistens.  

Og dine kompetencer til:

 • At reflektere over forskellige forståelser og tilganges anvendelighed i relation til den konkrete (mægler)opgave og på denne baggrund foretage valg ift. interventionsstrategier.
 • At reflektere over egne måder at positionere sig på som konfliktmægler og som psykolog. 

Målgruppe
Kurset er målrettet psykologer som ønsker at blive klogere på det praktiske arbejde som konfliktmægler, og som indgår i sammenhænge hvor disse kompetencer er relevante. 

Det forventes ikke at man som udgangspunkt har kendskab til teorier på feltet, eller i praksis har en formel rolle som konfliktmægler. 

Det forventes dog af deltagerne:

 • At du er villig til at kaste sig ud i konkret træning i rollen som konfliktmægler (og i en af rollerne som en part af konflikten)
 • At du bidrager med egne erfaringer og cases. Som forberedelse til dette får du inden kursusstart tilsendt nogle spørgsmål, du bedes svare på omkring egne erfaringer med at agere som konfliktmægler i praksis. 

Undervisningsform
Undervisningen vil primært fokusere på opøvelse af færdigheder og kompetencer ift. at fungere som konfliktmægler, så forvent megen træning og efterfølgende refleksion og drøftelserne over processerne. 
Dagene vil desuden veksle mellem oplæg, gruppeøvelser og diskussion af teorier og deltagernes egne erfaringer fra praksis. 

Temaer i kurset

 • "Klassiske” teorier omkring konflikter og konfliktmægling
 • En socialkonstruktionistisk, systemisk og narrativ forståelse for konflikter 
 • Et low-arousal perspektiv på konflikter
 • Procesmæssige overvejelser ift. det at skitsere en ramme, hvor der kan tales om konflikten på måder, så den anden (bedre) kan holde ud at høre på det
 • Refleksion over egen tænkning og reaktioner, når man er vidne til eller er indblandet i en konflikt
 • Designovervejelser ift. hvordan konflikten forsøges (op)løst: hvem skal tale sammen om hvad?

Forberedelse
Inden kursusstart får du tilsendt nogle spørgsmål, du bedes svare på omkring egne erfaringer med at agere som konfliktmægler i praksis – dette gøres dels med det formål at reflektere over ens praksis og det man via kurset gerne vil blive bedre til og dels så underviseren får mulighed for at justere kursets indhold ift. de udfordringer du står i. Du bedes endvidere bruge ca. 1 time til læsning af litteratur forud for kurset.  

Litteratur
Litteraturhenvisninger downloades fra ”mit dp” ca. 3 uger inden kursusstart. Noget af litteraturen forudsættes læst før kurset. Du skal regne med ca. 1 times forberedelse på dette. 
Resten af litteraturhenvisningerne kan bruges og læses hvis du har lyst til at fordybe dig yderligere i metoderne. 

Godkendelse
Kurset er godkendt for alle specialistuddannelserne på det tværgående modul 3.99., 12 timer.

Om underviseren


Keld Kunze
, Cand. psych. aut. Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Master i Innovation og ledelse. Medudvikler og senere faglig leder af Center for Konfliktløsning i perioden fra 1994 til 2015. Har tidligere arbejdet med værdibåret arbejdsmiljø i Region Sjælland og herefter som chefpsykolog og leder af Center for Supervision i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Arbejder nu som organisationskonsulent hos Trolle og Kunze og har sideløbende privat praksis.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed

3.-4. april 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.