Med individet i fokus

Arbejds- og organisationspsykologimodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 211702
 • Midtjylland 
 • 1.12.2021 - 12.1.2022
 • 10.11.2021
 • 24
 • 9217 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Susanne Willumsen, cand.psych.aut., godkendt specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

Baggrund
Når vi arbejder som erhvervspsykologer og taler om Arbejds- og organisationspsykologi, er vores kernekompetence individet – vi har forståelsen for mennesket og de menneskelige ressourcer i organisationer som udgangspunkt. Vi har på dette kursus individet i en arbejdsmæssig kontekst i forgrunden, og det organisatoriske i baggrunden.
På kurset arbejder vi ud fra en systemisk tænkning, men også med en pragmatisk og multiteoretisk tilgang ift., hvad der giver mening i praksisfeltet med individers kompetenceudvikling i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Vi arbejder med 4 former for værktøjer, som udfoldes på kurset: Tænkeværktøjer, Handleværktøjer, Procesværktøjer og Hjælpeværktøjer.

Formål
Formålet med kurset er:

 • At definere feltet - når vi skal have individet i fokus - og søge svar på erfaringsmæssige spørgsmål, som vi kan være nysgerrige på og forholde os undrende til i vores praksisfelt.
 • At sætte vores viden i spil og ”oversætte” den til nyttige værktøjer, der skaber tilpas forstyrrelse og giver meningsfuld kompetenceudvikling og vækst for individet. Det handler både om at definere, afdække, designe og eksekvere.
 • At skabe kompetenceudvikling på 3 planer herunder at reflektere over egen rolle 1) som intern eller ekstern konsulent 2) i F2F ledelse og 3) i kompetenceudvikling af medarbejdere.

Du får som deltager kendskab til forskellige teorier, modeller og metoder til belysning af individets trivsel, udvikling og læring i en arbejdsrelateret kontekst og individets reaktioner i forskellige belastningssituationer. Alt sammen med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder og designe relevante interventionsstrategier for den enkelte medarbejder eller leder.

Kurset er et af de tre kurser, der er placeret på fællesmodulet på specialistuddannelsen i Arbejds- og organisationspsykologi. Modulets formål er at sikre en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder. Kursets formål er således at give en bred introduktion til disse emner.

Udbytte – læringsmål
Kurset har fokus på individet i en arbejdsrelateret kontekst. Den systemiske teori benyttes som fundament og tænkeværktøj til at afdække og intervenere. Dertil tilbydes en bred vifte af handle-, proces- og hjælpeværktøjer med henblik på at støtte den enkelte medarbejders/leders udviklingsproces i arbejdslivet.

På den baggrund vil du få mulighed for at opnå indsigt og udvikle færdigheder i:

 • at identificere kompetencebehov og udviklingsmuligheder hos ledere eller medarbejdere i en given organisation
 • at anvende relevante interventionsstrategier og dialogiske værktøjer på baggrund af vurdering af den enkelte medarbejders/leders udviklingsønsker og muligheder
 • at anvende dialogiske værktøjer til at undersøge, vurdere og analysere om individet er stresset og herunder afdække årsager og intervenere adækvat i forlængelse heraf ift. at afhjælpe og forebygge stress.

Du vil få mulighed for at udvikle kompetencer i:

 • at reflektere over egne styrker og udviklingsområder i arbejdet med individet i organisatoriske sammenhænge
 • at reflektere over etisk forsvarlig håndtering af egne handle- og påvirkningsmuligheder

Indhold

Alle 5 undervisningsdage vil på hver deres måde have individet i fokus og nedenstående er en oversigt over temaer, der vil blive berørt i kurset:

 • Den psykologiske kontrakt
 • Psykologen som konsulent
 • Kompetencebegrebet: hvad og hvordan
 • Karrieredynamikker og Leadership pipeline
 • Modstand og copingstrategier
 • Lederens mange samtaler
 • Coaching
 • Stress – forståelse, årsager og håndtering
 • Stressprofilen – med mulighed for at blive certificeret

Undervisningsform
Kurset vil veksle mellem teorioplæg, gruppedrøftelser, cases, øvelser, vidensdeling, test og refleksion over egen praksis.
Deltagerne forventes at arbejde med en hjemmeopgave mellem modulerne, ligesom deltagerne forbereder og bidrager med relevante cases fra egen praksis.

Målgruppe
Kurset henvender sig særligt til psykologer, der er i gang med et forløb indenfor Arbejds- og Organisationspsykologisk specialistuddannelse, da det er et af de tre kurser på fællesmodulet i arbejds- og organisationspsykologi. Andre med interesse for emnet er også velkomne.

Litteratur

Litteratur som forudsættes læst kan downloades fra mit DP ca. 3 uger før kursusstart

OBS. Foreløbig liste med forbehold for ændringer. Der vil være ca. 70-75 sider i alt.

 1. Willumsen, Susanne (redigeret 2010), Psykologisk kontrakt – et praksisskrift, udarbejdet til undervisningsbrug ved DA Lederuddannelse.
 2. Netterstrøm, Bo (2002), Stress på arbejdspladsen – årsager, forebyggelse og håndtering, Kbh., Hans Reitzels forlag (Kap. 1 (s. 15 – 22), Kap. 3 (s. 33 – 45)). Kap. 6 kan anbefales.
 3. Hornstrup C, Loehr-Petersen J, Jensen A.V, Johansen T, Madsen J. G (2005), Systemisk Ledelse – den refleksive praktiker, Kbh., Dansk Psykologisk Forlag (s. 21 - 26 om domæner – 3 udkigsposter).
 4. Moltke, Hanne V. og Molly, Asbjørn (red.) (2010), Systemisk coaching – en grundbog, Kbh., Dansk Psykologisk forlag (kap. 6 (s. 115 – 135).
 5. Erhvervspsykologi vol. 6 nr. 2 (maj 2008), Molly-Søholm, Thorkil, Andersen, Henrik Schelde og Molly-Søholm, Asbjørn, Ledelsesbaseret coaching – når coaching skal fungere som ledelsesdisciplin.
 6. Moltke, Hanne V m.fl. (2021), MUS-samtalen, Kbh. Dansk Psykologisk forlag (nærmere information følger).

Litteratur, det anbefales at læse

 1. Stegeager Nikolaj, Willert Søren, Molly-Søholm Thor (red.) (2020), Systemisk ledelse – teori og praksis, Kbh., Samfundslitteratur 2. udgave.
 2. Goetz, Peter Michael (2020), Psykologisk modstand – i ledelse, samarbejde og forandring, Kbh., Samfundslitteratur.
 3. Moltke, Hanne V. og Molly, Asbjørn (red.) (2010), Systemisk coaching – en grundbog, Kbh., Dansk Psykologisk forlag.
 4. Andersen, Flemming (2013), Selvledelse – selvudvikling på arbejdspladsen (2. udgave), Kbh., Dansk Psykologisk forlag (kap. 8, 9 og 11 om selvet, at kende sig selv og hjælpe andre til udvikling)

Godkendt til
Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.2., 30 timer

 

Om kurset

 • Dansk Psykolog Forening Aarhus
  Åboulevarden 31, 2.
  8000 Aarhus C
 • Kandidatmedlem kr. 9217,00
 • 211702
 • Arbejds- og organisationspsykologimodulet - Med individet i fokus
 • 24
 • Onsdag 1. december - torsdag 2. december 2021 og 
  Mandag 10. januar - onsdag 12. januar 2022.

  1. og 3. dag kl. 10.00-17.00, 2. 4. og 5. dag kl. 9.00-16.00.

  Varighed: 30 timer.

 • 20. oktober 2021.

  Der er nu 6 uger til kursusstart og der er stadig enkelte ledige pladser.
  Du skal tilmelde dig kurset via "Mitdp" indtil 3 uger før kursusstart.

  Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

 • Opkrævning af kursusgebyr og indførelse af afbudsgebyr fra den 1. oktober 2021

  • Du vil modtage opkrævning af kursusgebyr umiddelbart efter tilmelding.
  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her