Med individet i fokus

Arbejds- og organisationspsykologimodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401285
 • Region Midtjylland 
 • 21.5.2025 - 16.6.2025
 • 16.4.2025
 • 21
 • 9589 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Anna-Mette Thomsen,
cand.psych., Aut. Psykolog, specialist og supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi og specialist i Psykotraumatologi. Arbejder som erhvervspsykolog INSPIRES 

Baggrund
I praksis møder vi individet med forskellige udfordringer. Det kan være alt lige fra udbrændthed og stress til bæredygtig trivsel.
Inden for det organisatoriske felt skal du kunne kende forskel på, hvilke udfordringer individet har, og hvordan du kan afhjælpe disse.
På kurset arbejder vi ud fra, at det er opgaven, der bestemmer tilgangen. Det betyder, at du vil blive introduceret for en bred vifte af tilgange og teorier samt modeller til at hjælpe individet bedst muligt. Det vil blandt andet være tilgange som kognitiv terapi, systemisk coaching og mindfulness.

Formål
Med dette kursus i bagagen er du klædt på til at hjælpe både individet med stress og udbrændthed samt rådgive omkring disse i organisationen. Deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller til belysning af individets trivsel, udvikling og læring i en arbejdsrelateret kontekst, samt til individets reaktioner i forskellige belastningssituationer med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder for den enkelte og udforme relevante interventionsstrategier for den enkelte medarbejder eller leder.

Læringsmål
Kurset har fokus på individet i den organisatoriske kontekst. Derfor vil vi kigge på, at kortlægge og diagnosticere arbejdsvilkår, hvilke udfordringer individet har behov for hjælp til (udbrændthed, stress, udvikling, læring og bæredygtig trivsel) samtidig med, hvordan vi støtter eller behandler den enkeltes medarbejder/leder i deres udfordringer.

På den baggrund vil du få mulighed for at udvikle færdigheder i:

 • At skabe intervention der virker på stress og forebyggelsen heraf samt viden om, hvad du skal rådgive, når individet er udbrændt
 • Rådgive arbejdsplads og relevante myndigheder om medarbejders tilbagevenden til arbejdet i forbindelse med behandling af stress og udbrændthed
 • At skabe intervention inden for bæredygtig trivsel og optimal læring

Du opnår kompetencer inden for:

 • At reflektere over arbejdet med individet i organisatoriske sammenhænge
 • At reflektere over hvilke erklæringer, du kan anvende ind i den organisatoriske kontekst

Målgruppe
Kurset henvender sig til dem, som der arbejder inden for det organisatoriske felt, men ønsker at opkvalificere sig i behandlingen og udvikling af de individer, vi møder i arbejdsfeltet.
Kurset henvender sig særligt til psykologer, der er i gang med et forløb inden for Arbejds- og Organisationspsykologisk specialistuddannelse, da kurset er et af de tre kurser på fællesmodulet i arbejds- og organisationspsykologi. Andre med interesse for emnet er også velkomne.

Undervisningsform
Der vil veksles mellem oplæg, refleksioner undervejs, gruppedrøftelser og gruppeøvelser. Det forventes, at du deltager aktivt i refleksionerne, gruppedrøftelserne og gruppeøvelserne.
Du har mulighed for at anvende dig selv som case eller medbringe egne cases fra din praksis. Du vil enten skulle bruge dig selv eller din case i øvelserne.

Temaer
Usunde

 • Udbrændthed – hvad og hvordan rådgiver du?
 • Stress – hvordan kortlægger og behandlinger du?
 • Hvor lægger hovedvægten af belastninger?
 • Kort: erklæring, lovgivning og etik
 • Rådgivning til arbejdspladsen/relevante parter om tilbagevenden til arbejdspladsen

Sunde

 • Bæredygtig trivsel – hvordan understøtter du dette og skaber læring/udvikling?
 • Hvordan skaber du de mest optimale rammer for læring?
 • Viden omkring læring under pres
 • Coaching som redskab til individuel udvikling for medarbejdere, ledere og nøglepersoner

Forberedelse
Du bedes have forskellige cases klar inden for udbrændthed og stress. Disse sendes til underviseren 3 uger før kursusstart.
Se hvilken litteratur du forudsættes at have læst inden kursusstart under ”litteratur inden kursusstart”.

Imellem kursusdage og efter kurset
Du anbefales at træne videre med modellerne fra kurset, så de afprøves i praksis.

Litteratur inden kursusstart (forudsættes læst inden kursusstart).

Følgende litteratur er at finde i MitDP ca 3 uger før start:

 • Anna-Mette Thomsen (2018). Stressbehandling der øger resiliens i og efter behandling i den organisatoriske kontekst. Erhvervspsykologisk tidsskrift. Dansk Psykologisk Forlag.

Følgende litteratur skal du selv anskaffe (fx låne på biblioteket):

 • Simon L. Dolan (2023) De-Stress at Work: Understanding and Cobatting Chronic Stress
 • Feedback gentænkt (2017) Dansk Psykologisk Forlag.

Følgende litteratur skal du selv downloade - (litteraturen er at finde i MitDP ca 3 uger før start):

Litteratur til inspiration (forudsættes ikke læst inden kursusstart)

 • Contrada, R. J., & Baum, A. (red.) (2011). The Handbook of Stress Science. Biology, Psychology, and Health. Springer Publishing Company, LLC New York.
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (2014). How stress tears us apart: Enzyme attacks synaptic molecule, leading to cognitive impairment. Science Daily September.
 • Klaperski, S. von D.B, Heinrichs, M., & Fuchs, R. (2014). Effects of a 12-week endurance training program on the physiological response to psychosocial stress in men: a randomized controlled trial. Journal of Behavioral Medicine, 37(6), 1118-1133.
 • Yale University (2012). How stress and depression can shrink the brain. ScienceDaily. August 2012.
 • Ledernes stresshåndbog (2017) Dansk Psykologisk Forlag
 • Systemisk coaching (2019) Dansk Psykologisk Forlag

Godkendt til
Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.2., 30. timer.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening
Åboulevarden 31, 2. sal
8000 Aarhus C

Tid og varighed

21-23. maj og 16.-17. juni 2025.
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00, 2. 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 30 timer.