Dobbeltdiagnoser – Psykiske lidelser og misbrug, København

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401094
 • Region Hovedstaden 
 • 21.10.2024 - 21.10.2024
 • 9.9.2024
 • 24
 • 1982 kr.
 • Tilmeld


Underviser

Et billede, der indeholder person, sort, mørk, poserer

Automatisk genereret beskrivelse
Louise Brückner Wiwe, cand.psych., specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi, VISO-leverandør og indehaver af Brückner Praksis. Læs mere på www.bruckner.dk.

Formål
Mennesker, der både har en psykisk sygdom og et misbrug af stoffer, kaldes i psykiatrien traditionelt for patienter med ”dobbeltdiagnose”. Det er dog et upræcist begreb, idet der ikke er tale om en specifik diagnostisk kategori, og det dækker en yderst heterogen gruppe, som bl.a. er betegnet som ”psykiatriens stedbørn”, en gruppe, der kronisk ”falder mellem stole” og får en ”stedmoderlig behandling”.

Andre steder i sundhedsvæsnet betegnes eksempelvis personer med hjerneskade eller neuroudviklingsforstyrrelse og samtidig psykisk lidelse og/eller misbrug også som dobbeltdiagnosticerede eller dobbeltbelastede. ”Dobbeltdiagnose” kan altså have forskellig betydning, alt efter hvilken gren af psykologien, man arbejder i.
Undervisningen vil på dagen sætte fokus på mennesker med psykiske lidelser og misbrug - deres udredning og behandling, men grupperne udenfor ”klassisk psykiatri” vil tillige problematiseres med særlig fokus på nødvendigheden af justeret behandlingsindsats. 
På kurset gennemgås tillige ICD-11 og ændringerne i forhold til dobbeltdiagnoseforståelse og -tilgang og diskussion af den mulige indflydelse på fremtidig intervention og behandling.

Læringsmål
Efter kurset har du opnået viden om

 • Dobbeltdiagnosticeredes kompleksitet samt de diagnostiske kriteriers udvikling.

Du har opnået færdigheder i

 • At gøre dig kvalificerede diagnostiske overvejelser om forståelse af og tilgang til den dobbeltdiagnosticerede borger.
 • At anvende redskaber, der kan hjælpe dig i en diagnostisk afklaring og dermed til mest relevante behandlingsvalg.

Du har opnået kompetencer i

 • At danne overblik i de mest komplekse sager
 • At overveje de bedste behandlingsmæssige tiltag.

Målgruppe
Målgruppen er psykologer, der arbejder med dobbeltdiagnose borgere.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion og diskussion.

Temaer i kurset
1)  Dobbeltdiagnosens historie

2)  Kritiske overvejelser om dobbeltdiagnosens anvendelse

3)  Sammenstød i begrebsforståelse og menneskesyn

4)  Overvejelser om årsager til vanskeligheder med gode udfald

5)  Gode redskaber til screening

6)  Evaluering af dagen

Forberedelse
Busch, S. et al (2021), Dobbeltdiagnose-ordbog. Region Hovedstadens Psykiatri, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, kan hentes online.

Gimble, A. (2012), Udviklingshæmning og misbrug. Psykiatri og Social Misbrugsbehandling, Region Midtjylland, kan hentes online og på Nørholm Kollegiets hjemmeside.

Johansen, K. S. et al (2018): Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske system. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, nr. 28 (155-172).

Sønderby, L. (2011), Dobbeltdiagnose – dobbeltbelastning? Tidsskriftet STOF nr. 17 (32-41).

Litteratur
På kurset udleveres slides og en liste over supplerende litteratur.

Godkendt til 
Kurset er godkendt med 6 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
21. oktober 2024
Kl. 10.00-17.00
Varighed: 6 timer.