VIRTUELT – Autisme og ICD-11

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401436
 • Virtuelt 
 • 24.2.2025 - 24.2.2025
 • 13.1.2025
 • 30
 • 1006 kr.
 • Tilmeld

Hvilke diagnostiske forandringer indenfor autismeområdet følger med ICD-11? På dette dagskursus får du indblik i en række af de forskningsmæssige resultater og kliniske erfaringer bag ændringerne. Vær med til at drøfte den kliniske anvendelighed af det nye diagnosesystem på autismeområdet samt dets mulige indflydelse på fremtidig intervention og behandling af personer med autisme.
ICD-11 er godkendt i 2019 og skal i de kommende år udrulles i det danske sundhedsvæsen. Der er endnu ikke offentliggjorte planer for det konkrete implementeringsforløb, hvorfor det ikke er en del af kurset.

Underviser
Et billede, der indeholder person, skjorte, poserer

Automatisk genereret beskrivelse
Dorte Bek-Pedersen, aut. Psykolog, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri. Privatpraktiserende psykolog. Dorte har i mange år arbejdet med udredning og behandling af børn, unge og voksne med autisme og andre tilstødende komorbide vanskeligheder, med rådgivning og supervision af fagpersoner og pårørende samt som underviser i autisme og relaterede emner.

I kapitlet om mental sundhed og udvikling i ICD-11, er neuroudviklingsforstyrrelserne placeret som de første. Her finder vi diagnoserne: Autismespektrumforstyrrelse, ADHD, forstyrrelse i intellektuel udvikling, forstyrrelse af tale og sprog mv. Rationalet bag den centrale placering er, at neuroudviklingsforstyrrelserne er de første der opstår set i et livsperspektiv. I ICD-11 går man bort fra at beskrive autisme som en udviklingsforstyrrelse, som primært hører barndom og ungdom til. Derimod som tilstedeværende i et livslangt perspektiv og med guidelines, der i langt højere grad beskriver autisme også hos de voksne.

I ICD-11 reduceres de 3 kernesymptomområder til 2: Social kommunikation og gensidighed samt, som det andet område, begrænset, repetitiv, infleksibel adfærd, interesser og aktiviteter. Tidligere underdiagnoser som infantil autisme, Aspergers Syndrom, Atypisk autisme mv. ophæves. I stedet vil der som en del af den diagnostiske beskrivelse indgå en vurdering bl.a. af den intellektuelle og den sproglige funktion.

Der vil ved undervisningen blive sat fokus på forskningsresultater og kliniske erfaring, som er opnået siden ICD-10´s udgivelse i 90´-erne, og som nu ligger til grund for de nye faglige guidelines i ICD-11. De nye guidelines vil blive gennemgået med fremhævelse af ændringer. Der vil blive lagt op til drøftelse af de vigtigste elementer, samt af de mulige positive og negative konsekvenser det vil kunne medføre for mennesker med autisme og deres pårørende.

Formål 
Formålet med kurset er, at du får kendskab til autismespektrumforstyrrelse, sådan som det er defineret og beskrevet i ICD-11. Herunder rationalet bag forandringerne i ICD-11 samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines. Du får et udgangspunkt for at forholde dig til den kliniske anvendelighed af de ny guidelines, samt deres mulige konsekvenser for støtte og behandling af mennesker med autisme.

Læringsmål
Kurset vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende til rationaler bag forandringer i ICD-11 i forhold til autisme.
 • At kende til den diagnostiske beskrivelse af autisme i ICD-11. 
 • At kende til mulige følger af ICD-11 inden for autismeområdet i forhold til diagnostik, intervention og behandling.

Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At vejlede autister, pårørende og andre fagfolk om de kommende diagnoseforandringer på autismeområdet samt om rationalerne bag.
 • At indgå i dialog med kollegaer og andre fagpersoner om, hvordan rationaler og beskrivelser i ICD-11 af autisme forstås og bedst muligt omsættes til praksis.

Målgruppe 
Kurset er på introducerende niveau ift. guidelines i ICD-11 og henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for autismespektrumforstyrrelser.

Undervisningsform 
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, drøftelser og mindre øvelser.

Temaer i kurset

 • Kort om udviklingen af og generelle principper i ICD-11
 • Diagnostiske guidelines i ICD-11 om autisme.
 • Forandringer i ICD-11 i forhold til autisme samt den forskningsmæssige og kliniske nyere viden der ligger til grund herfor.
 • Mulige følger af implementeringen af ICD-11 på autismeområdet.

Litteratur 
Nedenstående litteratur er til inspiration og ekstra viden. Litteraturen forventes ikke læst inden kurset og vil ikke være at finde i "mitDP"

 1. WHO, ICD-11, ICD-11 (who.int)
 2. WHO (1994), ICD-10, Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, Munksgaard
 3. American Psychiatric Association (2014). Diagnostiske kriterier DSM-V, Hogrefe
 4. Doernberg, E. og Hollander, E. (2016). Neurodevelopmental Disorders (ASD and ADHD): DSM-5, ICD-10, and ICD-11. CNS Spectrums, pp. 1-5
 5. Greaves-Lord K. et. Al (2022): Innovations of the ICD-11 in the Field of Autism Spectrum Disorder: A Psychological Approach, Clinical Psychology in Europe, Vol. 4(Special Issue), Article e10005
 6. Hartley-McAndrew, M. et. Al. (2016). Rates of Autism Spectrum Disorder Diagnosis under the DSM-5 criteria comparede to DSM-IV-TR criteria in a Hospital Based Clinic. Pediatric Neurology.
 7. Murphy C. M. et. Al. (2016). Autism spectrum disorder in adults: diagnosis, menagement, and health services development (2016). Neuropsychiatric Diseases and Treatment, (12), 1669-1686.
 8. Wakefield, J. C. (2016). Diagnostic Issues and Controversies ind DSM-5: Return of the False Positives Problem. Annu. Rev. Clin. Psychol.

Godkendt til 
Kurset er godkendt med 3,5 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Kurset afholdes virtuelt via zoom. Link til zoom vil blive tilsendt 2-3 dage før kursusstart. 

Tid og varighed
24. februar 2025, kl. 13.00-17.00

Deltagelse

På virtuelle kurser er det et krav, at du har aktiveret kameraet i Zoom, så de andre kan se dig.
Det er ligeledes et krav, at du deltager på en professionel måde, der gør det muligt at interagere fokuseret og med fortrolighed. Det indebærer bl.a., at du befinder dig i et uforstyrret lokale, hvor andre ikke kan høre eller se, hvad underviser, de andre kursister og du selv siger eller deler på skærmen.