VIRTUELT – Nyt Valg af interventionsformer til børn og unge

Børnemodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 402095
 • Virtuelt 
 • 10.4.2025 - 11.4.2025
 • 27.2.2025
 • 24
 • 3164 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Signe Maria Schneevoigt, ph.d. og specialist i psykoterapi med børn og unge.

Formål

Kurset retter sig mod psykologer på børne- og ungeområdet. Formålet med dette kursus er at give dig praktiske redskaber og teoretisk viden til effektivt at kunne planlægge og gennemføre et interventionsforløb for børn og unge (3-20 år) som viser symptomer på angst eller andre mistrivselstegn.

Dette gøres ved at klæde dig på til at

 • At foretage og tilrettelægge kvalificerede vurderinger og valg i behandlingsarbejde med børn, og forholde dig kritisk til evidensgrundlaget for interventionsformer
 • At inddrage og vurdere betydningen af barnets kontekst (forældre, professionelle, omgivelser) ved valg af interventionsform
 • At vurdere og optimere effekten i dit behandlingsforløb igennem systematisk indhentning af feedback.

For at gøre kurset praksisnært er der lagt vægt på inddragelse af kursisternes egne erfaringer.

Kurset tager udgangspunkt i eksempler med angst, men kan overføres til andre problemstillinger idet der tages udgangspunkt i virkningsfaktorer i psykoterapi med børn bredt set, som går på tværs af specifikke problemtyper og diagnoser. Der vil gennem cases gives mulighed for at deltagerne reflekterer over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund ved de grupper, som deltagerne selv arbejder med.

Læringsmål

Kurset giver dig (færdigheder) i:

 • At kunne overveje fordele og ulemper ved forskellige interventionsmetoder
 • At tilpasse indsatsens indhold til barnets alder, ressourcer og barrierer i barnets forskellige miljøer samt at inddrage og arbejde med disse

Kurset udvikler dine (kompetencer) til:

 • At forholde dig til forskellige elementer af ”Best Practice”
 • At kunne indhente feedback systematisk om effekten af din terapi med børn og deres vigtige voksne og justere behandlingen imens den pågår ud fra feedbacken
 • At arbejde konkret med terapeutisk alliance med barnet og de voksne

Forberedelse

Det forventes, at du inden kurset har læst relevant litteratur og forberedt 2-3 cases.

Undervisningsform

Gennem hele kurset vil der blive vekslet mellem undervisning og diskussioner i plenum og korte seancer med gruppearbejde, blandt andet med ekspertcases og inddragelse af deltagernes egne cases. Der vil være øvelser, hvor der inddrages diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for udvælgelsen af interventionsform.

Temaer i kurset:

Faktorer, som påvirker valget af intervention:

 • Fokus på forskellige interventionstyper: gruppe- og individuelle tilbud, samtaler til barnet eller familieterapi. Herunder fordele og ulemper.
 • Gennemgang af evidensgrundlaget for forskellige typer interventioner – og hvordan vi i praksis bedst forstår ”Best Practice”.
 • Hjælp til at komme fra teori til praksis: konkretiseringen af teorien med afsæt i egne og / eller deltagernes cases
 • Der eksemplificeres løbende i forhold til psykoterapi med børn.

Litteratur

Litteraturen kan hentes i MitDP ca. 3 uger før kursusstart.

Godkendt til

Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.4., 12 timer.

Om underviser

Signe Maria Schneevoigt, cand.psych.aut., ph.d. Arbejder specialiseret i psykoterapi med børn og unge.

Praktiske informationer

Sted

Virtuelt via zoom

Tid og varighed

10. april - 11. april 2025
Begge dage kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.

Deltagelse

På virtuelle kurser er det et krav, at du har aktiveret kameraet i Zoom, så de andre kan se dig. Det er ligeledes et krav, at du deltager på en professionel måde, der gør det muligt at interagere fokuseret og med fortrolighed. Det indebærer bl.a., at du befinder dig i et uforstyrret lokale, hvor andre ikke kan høre eller se, hvad underviser, de andre kursister og du selv siger eller deler på skærmen.