Funktionel neuroanatomi/human neurobiologi

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400223
 • Region Hovedstaden 
 • 9.9.2024 - 8.10.2024
 • 29.7.2024
 • 24
 • 7093 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Carsten Reidies Bjarkam, Speciallæge i Neurokirurgi, ph.d., dr.med., Professor og specialeansvarlig overlæge ved neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Formål

Ikke mindst takket været de teknologiske udviklinger inden for billeddannende teknikker er viden om patologi-relaterede strukturforandringer i hjernen gennem de seneste årtier kommet til at spille en jævnt større rolle i forbindelse med beskrivelsen af talrige af de tilstande, psykologer beskæftiger sig med. Dette gælder det psykiatriske område, en række neurologiske sygdomme og diverse udviklingsforstyrrelser. Ikke sjældent er denne viden om de hjernemæssige processer blevet gjort til argument for brug af farmaka og en større skepsis over for psykoterapeutiske tiltag.

Men medtænker man den parallelt voksende neurobiologiske viden om hjernens plasticitet, epigenetiske mekanismer hos såvel børn som voksne og den øgede forståelse af den livslange funktionelle reorganisering af hjernen, tegner der sig et betydeligt mere nuanceret billede.

Et billede, som bl.a. peger på erfaringer og interpersonelle relationer – herunder psykoterapi – som afgørende for både neurale og mentale processers udvikling og livslange omstrukturering. Denne viden om hjernens plasticitet er af stor betydning for forståelsen af den psykologiske praksis’ rolle i forbindelse med både forebyggelse og behandling af psykiatriske, neurologiske og udviklingsrelaterede problematikker. Psykologen skal under dette emne tilegne sig basal erfarings- og forskningsbaseret viden om funktionel neuroanatomi og human neurobiologi.

Læringsmål

Kurset giver nyere empirisk og forskningsbaseret viden inden for de neurovidenskabelige områder – ikke mindst med vægt på neuroplasticitet.

Dette vil gøre dig i stand til (viden):

At kende til centrale udviklingsområder inden for forståelsen af hjernen, dens organisation og dens samspil med omgivelserne

Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

 • At inddrage forståelsen af neuroplasticitet (herunder epigenetik) i vurderingen af psykopatologiske tilstande
 • At forholde dig kritisk til neurovidenskabeligt funderede postulater inden for såvel populærvidenskab som faglitteratur

Du vil få kompetencer i:

 • At kunne kombinere dit eget psykologiske ståsted med neurovidenskabelig viden med henblik på at kunne indgå vidensbaseret i samarbejdsprojekter
 • At kunne reflektere over, hvad den neurobiologiske viden – ikke mindst viden om erfaringernes betydning for hjernens opbygning og funktion – betyder for din psykologiske praksis. Og for psykologiens rolle i det samlede sundhedssystem.

Målgruppe

Psykologer med klinisk og neuropsykologisk interesse samt alle psykologer, der har interesse for samspillet mellem hjerne og adfærd. Der forventes ingen speciel baggrundsviden ud over, hvad der tilegnes på basal psykologuddannelse.

Undervisningsform

Oplæg vekslende med diskussioner. Der inviteres til, at deltagernes egne erfaringer inddrages.

Temaer i kurset

 • Nervesystemets udvikling og plasticitet (herunder epigenetik) (Session 1, dag 1)
 • Neural signalering (synaptisk transmission) (Session 2, dag 1)
 • Basal funktionel neuroanatomi fra receptor til hjernebark (Session 3, dag 2)
 • Hjernens hinder, ventrikelsystem og kar (dag 2)
 • Hjernebarken, cortex cerebri (Session 4, dag 3)
 • Hukommelse (Session 5, dag 3)
 • Det motoriske system og dets centrale kontrolsystemer (Session 6 og 7, dag 4)
 • Stress-relaterede hormonale og neurale mekanismer (Session 8, dag 4)
 • Det limbiske system (Session 9, dag 4)

Forberedelse/mellem kursusdage

Der forventes ikke forberedelse før og mellem kursusdagene. Inden kursusstart udleveres PDF af alle de slides som undervisningen er baseret på.

Ved ønske om yderligere fordybelse kan Neuroanatomi, 2. udgave, 2015, Munksgaard Danmark, 400 sider, pris 460 kr. ISBN 9788762814738 af Carsten Reidies Bjarkam anbefales.

Efter kurset

Der er ikke planlagt specielle aktiviteter efter kurset.

Litteratur

Neuroanatomi, 2. udgave, 2015, Munksgaard Danmark, 400 sider, pris 460 kr. ISBN 9788762814738 af Carsten Reidies Bjarkam anbefales. Du skal selv anskaffe litteraturen.

Godkendt til

Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 24 timer.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

9.-10. september og 10.-11. oktober 2024.
1. og 3. dag kl. 10.00-17.00 og 2. og 4. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 24 timer.