Arbejdsrelateret stress – modeller, evidens og behandling, København

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401271
 • Region Hovedstaden 
 • 3.3.2025 - 4.3.2025
 • 20.1.2025
 • 20
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Morten Vejs Willert
, cand.psych., ph.d., er forskningsaktiv klinisk psykolog ved Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital.

Formål 
På kurset får du et indgående kendskab til fænomenet stress og de psykologiske forståelser der knytter sig hertil. Kurset vil styrke dit psykologfaglige ståsted ift. det kliniske arbejde og den samfundsmæssige debat om stress. Du vil blive i stand til at skelne mellem forskellige modeller for stress og få indblik i forholdet mellem stressorer og sygdom. Du får redskaber til at læse og afkode en forskningsartikel og kritisk vurdere evidensen i et systematisk review/meta-analyse. Du vil få ideer til at udvælge interventioner, primært ud fra kognitiv adfærdsterapi, og rådgivning ift. tilbagevenden-til-arbejdet efter en sygemelding.

Læringsmål 
På kurset vil du tilegne dig en teoretisk viden og forståelse af stress-begrebet, herunder om stressorer og sygdomme samt forebyggelse. Du erhverver den nyeste forskningsmæssige viden og evidens på området, og hvordan disse kan bidrage til at kvalificere dit kliniske arbejde som psykolog.

Du opnår færdighed i:

 • At kunne definere og afgrænse fænomenet stress
 • På introducerende niveau at skelne stress-tilstande fra andre tilstande/sygdomme
 • At vælge relevant interventionsstrategi med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi

Du får kompetence i:

 • At tage kritisk stilling til evidensen på området
 • At reflektere over eget stressniveau som psykolog

Målgruppe
Målgruppen er psykologer med interesse for stressområdet, fra såvel det kliniske og det arbejds- og organisationspykologiske arbejdsfelt, dog vil hovedvægten i kurset ligge på det kliniske/psykoterapeutiske område. Du vil få mest ud af kurset, hvis du har aktuelle arbejdsopgaver indenfor området, idet kursets ambition er at koble undervisningen til din daglige praksis.

Undervisningsform
Kursets form vil veksle mellem oplæg i plenum ud fra slides/tavle, cases fra deltagernes arbejde suppleret med dilemma-cases, samt individuelt/gruppearbejde med arbejdsark og videnskabelige reviews/metaanalyser.

Temaer i kurset

 • Definition og afgrænsning af stress
 • Stress og arbejde
 • Stress og sygdom
 • Stressorer
 • Forebyggelse
 • Primær forebyggelse (Alle medarbejdere)
 • Sekundær forebyggelse (Risikogrupper)
 • Tertiær forebyggelse (Sygemeldte)
 • Teknikker, modeller og metaforer i stressbehandling, primært med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi
 • Stresshåndtering for psykologer

Forberedelse
Medbring gerne en case, som har rummet et dilemma for dig. Beskriv casen i kortfattet og anonymiseret form (max 4 linjer) med dit centrale spørgsmål ift. casen.

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp. konsolidering.

Litteratur
Klinisk relevant litteratur (bedes læst før kurset)

 1. Willert, MV. Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi for arbejdsrelateret stress, i BL Larsen & T Nyland (Red.): Kognitiv Adfærdsterapeutisk Gruppeterapi, København: Hans Reitzels Forlag, s. 43-67, 2015.
 2. Borg, V et al. Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø / Arbejdstilsynet, s. 9-19, 2010.

Baggrundslitteratur (kan læses for et overblik før kurset)

 • Balling, J & Griffiths, A. Handbook of Occupational Health Psychology, chapter A History of Occupational Health Psychology, Washington, DC: American Psychological Association, s. 21–34, 2011.

Videnskabelige artikler (forventes ikke læst før kurset, men én af nedenstående artikler udleveres i kopi ifm.gruppearbejde)

Stressorer og sygdom

 • Stansfeld S. & Candy B. Psychosocial work environment and mental health—a meta-analytic review.
 • Bonde, JP. Psychosocial factors at work and risk of depression: a systematic review of the epidemiological evidence. Occup Environ Med, 65(7):438–445, 2008.
 • Netterstrøm, B et al. The relation between work-related psychosocial factors and the development of depression. Epidemiol Rev, 30:118–132, 2008.
 • Theorell, T et al. A systematic review including meta-analysis of work environment and depressive symptoms. BMC public health, 15:738, August 2015.
 • Madsen, IEH et al. Job strain as a risk factor for clinical depression: systematic review and metaanalysis with additional individual participant data. Psychological medicine, 47:1342–1356, June 2017.

Behandling af stress

 • van der Klink, JJL et al. The benefits of interventions for work-related stress. Am J Public Health, 91(2):270–276, 2001.
 • Richardson KM & Rothstein HR. Effects of occupational stress management intervention programs: a meta-analysis. J Occup Health Psychol, 13(1):69–93, 2008.
 • Martin A. et al. Meta-analysis of the effects of health promotion intervention in the workplace ondepression and anxiety symptoms. Scand J Work Environ Health 2009;35(1)7–18.
 • Ruotsalainen J.H. et al. Preventing occupational stress in healthcare workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD002892.
 • Perski O. et al. A systematic review and meta-analysis of tertiary interventions in clinical burnout.Scandinavian Journal of Psychology, 2017, 58, 551–561

Godkendt til 
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviseren

Morten Vejs Willert, cand.psych., ph.d., er forskningsaktiv klinisk psykolog ved Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital. Har delt arbejdsfunktion mellem udredning og behandling af arbejdsrelateret stress og forskning i effekten af psykologisk behandling, implementering i klinisk praksis, samt befolkningsstudier af psykisk arbejdsmiljø og helbred.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
3.-4. marts 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer