Angst og depression – diagnostik og valg af behandling (KAT-metoder)

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401319
 • Region Hovedstaden 
 • 24.3.2025 - 25.3.2025
 • 10.2.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Stine Bjerrum Møller, chefpsykolog, Ph.d. Psykolog ved Region Hovedstadens Psykiatri: Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Nicole K. Rosenberg, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, specialpsykolog i psykiatri, klinikleder ved Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København.

Formål
Formålet med kurset er at deltageren tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om angst og depression med henblik på diagnostik af og intervention overfor voksne. Kurset har vægt på kognitiv adfærdsterapeutisk perspektiv af angst og depression.

Læringsmål

På kurset gives bred grundlæggende viden om angst og depression, herunder introducerende viden om interventionsmuligheder, samt introducerende viden om mere specifikke emneområder som fx underkategorier indenfor angstlidelser.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At diagnosticere angst og depression.
 • At gøre dig differentialdiagnostiske overvejelser i relation til såvel normale reaktioner, psykopatologi som andre relevante diagnoser/ tilstande.
 • At kende til forskellige metoder til diagnosticering, vurdering og intervention af angstlidelser og depression.
 • At udarbejde behandlings mål og iværksætte behandling på baggrund af diagnose og vurdering – udfra en kognitiv forståelse af en klient/patient med angst lidelse og/eller depression.

Du får kompetence i:

 • At reflektere over på hvilket grundlag du diagnosticerer og træffer beslutning om intervention.


Målgruppe
Psykologer der arbejder klinisk med voksne (18 +) og har interesse for eller kendskab til kognitiv adfærdsterapi på vej mod specialistuddannelse. Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet.


Undervisningsform 

Undervisningen veksler mellem formidling af viden, dialog og smågruppearbejde med rollespil og øvelser samt efterfølgende refleksioner i plenum.

Temaer i kurset

 • Diagnosticering og vurdering af angstlidelser og depression.
 • Adskillelse mellem normale reaktioner og psykopatologiske tilstande.
 • Teori om angstlidelser og depression med fokus på sårbarhed, udløsende og vedligeholdende faktorer samt typiske forløb.
 • Co-morbiditet mellem angsttilstandene indbyrdes og mellem angst og depression, samt mellem depression, sorg og belastningstilstande. 
 • Karakteristika ved angstlidelser og depression (fx bearbejdning af information – rumination og bekymring).
 • Metoder til diagnosticering, vurdering og intervention ved angstlidelser og depression, herunder case- og miniformulering, eksponering, aktivering, adfærdseksperimenter samt metoder rettet mod lavt selvværd.
 • Kognitiv adfærdsterapi og psykoedukation ved begge lidelser.
 • Udarbejdelse af behandlings mål og iværksættelse af behandling på baggrund af diagnose og vurdering.
 • Metoder og interventioner udfra en kognitiv forståelse af en klient/patient med angstlidelse og /eller depression.

Forberedelse
Det anbefales at læse relevante kapitler i nedenstående litteratur, som kan hentes i "mitdp" ca. 3 uger før kursusstart.

 • Litteratur 1: Martell, Dimidjian, Herman-Dunn (2010), Behavioural activation for depression – a clinicians guide. Guilford, kapitel 1, 2.
 • Litteratur 2: M.Arendt og N.K. Rosenberg (Red) Kognitiv adfærdsterapi. Nyeste udvikling. Hans Reitzel 2012 . Relevante kapitler: 1, 4. og 7.
 • Litteratur 3: KAT på tværs, kapitel 16

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp konsolidering.

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviserne

Stine Bjerrum Møller, chefpsykolog, Ph.d. Psykolog ved Region Hovedstadens Psykiatri: Psykiatrisk Center Nordsjælland

Nicole K. Rosenberg, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, specialpsykolog i psykiatri, klinikleder ved Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
24.-25. marts 2025
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer