Neurokemi

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401255
 • Region Midtjylland 
 • 28.4.2025 - 29.4.2025
 • 17.3.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Carsten Reidies Bjarkam, Speciallæge i Neurokirurgi, PhD.  Afdelingslæge og Klinisk Lektor, Neurokirurgisk Afd, Aalborg Universitetshospital, Ekstern Lektor ved Anatomi, Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet.

Formål
Psykologer kan være i situationer, hvor de skal bruge en dybere forståelse af hjernens biologi, samt en forståelse af, hvorledes hjernen på neurokemisk niveau kan forstyrres ved psykisk sygdom. Det kan bl.a. være en baggrund for at forstå samspillet mellem en patients farmakologiske og psykologiske behandling og være en hjælp, når psykologer samarbejder med psykiatere eller lignende lægefaglig ekspertise.

Formålet med kurset er, at du tilegner dig forskningsbaseret viden om de mest almindelig neurotransmitters funktionelle systemer og deres betydning ved forskellige patologiske tilstande, som iskæmi, oxidativ stress og epilepsi samt psykiske lidelser som skizofreni, depression og ADHD.

Læringsmål
Dette kursus giver en indføring i nervesystemets fysiologi og neurokemi på niveau med grunduddannelsen ved danske medicinske universitetsuddannelser.

Dette vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende nervesystemets vigtigste neurotransmittersystemer og deres betydning ved psykisk sygdom og misbrug.
 • At forstå hvorledes den enkelte nervecelle er opbygget og fungerer via membran-, synapse-, og aktionspotentialer.
 • At forstå hvorledes nerveceller kommunikerer elektrisk og kemisk.


Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

 • At forstå rationalet bag den aktuelle farmakologiske behandling af psykisk sygdom, så overvejelser om samspillet mellem patienternes farmakologiske og psykologiske behandlinger kan ske på et mere oplyst grundlag. 


Kurset er i øvrigt åbent for alle psykologer, som ønsker en dybere forståelse af nervesystemets biologi og fysiologi. Kurset vil således være relevant for psykologer, som arbejder eller samarbejder med kollegaer indenfor en klinisk biologisk forståelsesramme . 

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner i plenum. Da der kan være tale om et uvant, og for mange psykologer derfor svært stofområde, vil de fleste emner blive repeteret grundigt i løbet af de 2 kursusdage.


Temaer i kurset

 • Nervecellens struktur og funktion (dag 1)
 • Neuronale kommunikationsmekanismer (dag 1)
 • Glutamat og GABA (dag 1)
 • Neurotransmittere (dag 1)
 • Det autonome nervesystem og hypothalamus (dag 2)
 • Det limbiske systems neurokemi (dag 2)

Du kan ca. 3 uger før kurset i mit DP downloade PDF-filer af ovennævnte kursuspræsentationer.


Forberedelse/mellem kursusdage
Litteraturen anbefales læst til de enkelte kursusdage (se nedenfor). Da stoffet er uvant for mennesker med en psykologisk/humanistisk baggrund anbefales det som minimum at skimmelæse de foreslåede kapitler, da det giver mulighed for at komme ind i stoffet og vil give dig et større udbytte af kurset.

Det forventes, at du til undervisningen har adgang til slides fra MitDP. Enten at du på forhånd har downloaded dem og medbringer Ipad/computer eller har printet dem ud. Du kan downloade slides ca. 1 uge før kursets start.

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset med henblik på konsolidering. 

Litteratur
Du skal selv anskaffe litteratur:

Bjarkam, C. R,(2015). Neuroanatomi, (2. Udg.). København: Munksgaard Danmark. ISBN 978-87-628-1206-2 
Til dag 1 læses Kapitel 1 og 2. Til dag 2 læses Kapitel 9, 15 og 16.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.


Om underviseren

Carsten Reidies Bjarkam, Speciallæge i Neurokirurgi, PhD.  Afdelingslæge og Klinisk Lektor, Neurokirurgisk Afd, Aalborg Universitetshospital, Ekstern Lektor ved Anatomi, Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet.

 

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed
28.-29. april 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.