Selvskade hos børn og unge – Hvordan forstår og behandler vi det?

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401097
 • Region Hovedstaden 
 • 19.2.2025 - 19.2.2025
 • 8.1.2025
 • 24
 • 1982 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Lotte Rubæk er cand.psych., specialist i psykoterapi med børn og leder af Team for selvskade i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. Lotte har beskæftiget sig med selvskade både klinisk og forskningsmæssigt igennem de seneste 17 år, og hun er forfatter og medforfatter til flere bøger, bogkapitler og artikler om selvskade, herunder bøgerne ”Selvskadens Psykologi” (Dansk Psykologisk Forlag, 2009), ”FAQ om selvskade” (Hans Reitzels Forlag, 2020) og ”The Oxford Handbook of Nonsuicidal Self-Injury” (Oxford University Press, 2023).

Formål

Selvskade er et stort og stadigt stigende problem blandt unge. Mere end hver femte elev i niende klasse og på ungdomsuddannelserne har erfaring med at skade sig selv med vilje, fx ved at skære, brænde eller slå sig selv. Andelen af selvskadende unge stiger, mens trivslen er for nedadgående. De fleste unge bruger selvskade som en effektiv, men omkostningsfuld måde at regulere svære følelser på og kommunikere til andre, at de har det svært. Selvskade må ses som et tegn på mistrivsel, og det er vigtigt, at der sættes ind så hurtigt som muligt for at hjælpe den unge med at få stoppet den selvskadende adfærd, som ellers kan udvikle sig og medføre endnu mere alvorlige problemer for den unge. Det er afgørende, at professionelle, der har kontakt med de unge, er i stand til at identificere og vurdere selvskade, tale med den unge og vide, hvad man kan gøre for at forebygge og behandle selvskade.

Formålet med kurset er, at du bliver klogere på, hvad selvskade er, hvilke former for selvskade der findes, og hvordan vi kan forstå de psykologiske og sociale mekanismer bag selvskade, og således hvad der kan drive et ungt menneske til at gøre skade på sig selv. Du vil ligeledes få kendskab til, hvordan selvskade kan opspores og forebygges, og hvordan du bedst møder og hjælper et ungt menneske, der skader sig selv.

Læringsmål

Kurset tager afsæt i den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om selvskadens natur og fremtrædelsesformer, herunder hvordan selvskade er både forskelligt fra og tæt sammenhængende med selvmordsadfærd – og hvornår der er risiko for, at ikke-suicidal selvskade udvikler sig til selvmordsadfærd.

Derudover viden om, hvorfor selvskade kan virke som en hjælp for den unge her og nu, og hvilke psykologiske og sociale mekanismer og motiver, der kan være i spil (herunder affektregulering, selvstraf, få omsorg fra andre, få et ”kick”, føle kontrol og føle tilhørsforhold til andre).

På kurset vil vi også dykke ned i viden om digitale selvskadeformer - både om de netværk, der findes på sociale medier, som har selvskade som omdrejningspunkt, og om de ”rent” digitale selvskadeformer som fx fænomenet ”autotrolling”, hvor en person mobber sig selv gennem falske profiler på sociale medier

På den baggrund arbejder vi på kurset med, at du opnår færdigheder i følgende:

 • At opspore og tale med en selvskadende ung også ift. hvilken holdning og tilgang, den unge ønsker at blive mødt med
 • Effektive psykologiske behandlingsformer mod selvskade med affektregulering som omdrejningspunkt (herunder DAT, ERGT og ERITA).

Hvordan du kan arbejde med forebyggelse og hvad der skal tages højde for i handleplaner fx i skolesystemet, hvis en eller flere elever er begyndt at skade sig selv, herunder hvordan man nedsætter risiko for spredning blandt eleverne

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer bredt set, som kan komme fra flere arbejdspladser; psykiatrien, PPR, selvstændige etc.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem oplæg og mindre øvelser i grupper samt diskussioner i plenum. Der inddrages løbende videomateriale som oplæg til øvelser.

Temaer i kurset

 • Selvskade, definition, udbredelse og typeinddeling
 • Selvskade og selvmordsadfærd
 • Risikofaktorer
 • Selvskadens psykologi
 • Digitale selvskadeformer
 • Opsporing af selvskade, samtaleteknikker og terapeutisk holdning
 • Behandling af selvskade
 • Forebyggelse og handleplan på skoler

Forberedelse/mellem kursusdage

Du bedes læse den nedenfor angivne litteratur og gerne tænke over, om du selv har caseeksempler med selvskade fra din praksis som psykolog.

Efter kurset

Anvend gerne de opnåede færdigheder efter kurset med henblik på konsolidering.

Litteratur

Du bedes orientere dig i følgende litteratur og e-læring inden kursets start:

Godkendt til

Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 6 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
19.februar 2025.
Kl. 10.00-17.00
Varighed: 6 timer.