VIRTUELT Psykologisk behandling af problematisk vrede og aggression

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 23039935
 • Virtuelt 
 • 18.4.2023 - 19.4.2023
 • 28.3.2023
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Stine 

Underviser

Stine Bjerrum Møller, Lektor, Center for Psykotraumatologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet/Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmarks Psykiatri


Formål

Vrede er en normal følelse der bidrager til menneskets tilpasning. Men nogle mennesker oplever og udtrykker vrede på en sådan måde, at det giver dem store problemer med trivsel, i sociale relationer, eller med aggression. Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med begrebet vrede, samt med psykologisk behandling af problematisk vrede med henblik på at behandle mistrivsel og aggression.

Formål med kurset er, at du efter endt kursus kan vurdere og planlægge relevant psykologisk behandling ift. voksne med problematisk vrede.

Testen NAS-PI indgår som en del af kurset og er inkluderet i kursusprisen.

Læringsmål

På kurset arbejder du med at undersøge og vurdere problematisk vrede med henblik på relevant behandlingsstrategi.

Du vil på introducerende niveau få kendskab til NAS-PI som klinisk vurderingsredskab, samt bidrag til planlægning af behandlingen.

Dette vil gøre dig i stand til

 • At identificere problematisk vrede hos voksne, samt kunne vurdere et eventuelt behandlingsbehov
 • At anvende NAS-PI som klinisk redskab til assessment af vrede og planlægning af behandlingen på introducerende niveau
 • At tilrettelægge og udføre psykologisk behandling målrettet problematisk vrede
 • At vurdere en række metoders muligheder, begrænsninger og anvendelsesområder i forhold til behandling af problematisk vrede

Målgruppe

Psykologer der arbejder klinisk med voksne (18 +) og har interesse for vrede og psykologisk behandling af vrede. Særligt forhåndskendskab til problematisk vrede er ikke påkrævet. Du får mest ud af kurset, hvis du har erfaring med psykoterapeutisk behandling.

Undervisningsform

Undervisningen indeholder oplæg ved slides, samt øvelser og gruppedrøftelser. Der indgår demonstrationer og videoklip til at vise udførsel af behandlingsmetoder.

Der forventes aktivt deltagelse – dels ved at dine erfaringer inddrages i undervisningen og dels gennem metodetræningsøvelser.  

Temaer i kurset

 • Dag 1
 • Introduktion til begrebet vrede
 • Relaterede begreber, samt forbindelse til aggression
 • Relevant co-morbiditet
 • Assessment af vrede
 • Alliance og validering af behov
 • Præsentation af NAS-PI som klinisk vurderingsredskab, samt bidrag til behandlingen
 • Dag 2
 • Behandling af vrede med inddragelse af NAS-PI
 • Sagsformulering og behandlingsplan
 • Vredeshieraki
 • Struktur og behandlingsstrategi ved vrede
 • Situationsanalyser inkl. tænkningens betydning for vrede
 • Regulering af kropslig spænding
 • Interpersonelle færdigheder & Problemløsning

Forberedelse

Som forberedelse til kurset bedes du orientere dig i NAS-PI manualen, og så vidt muligt have læst den angivne litteratur, samt medbringe et udfyldt et NAS-PI spørgeskema (dette kan være fra en klient/patient, eller fra dig selv hvis du ikke nuværende udfører behandlingsforløb).

Vejledning, spørgeskema og scorings- og profilark sendes til dig ca. 5 uger før kursusstart og begge dele er indregnet i kursusprisen. 

Efter kurset

Der er ikke opfølgning. Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp konsolidering

Anbefalet litteratur

Nr. 1 modtages som en del af kurset 5 uger før start; nr. 2 og 5 skal selv anskaffes; nr 3 og 4 kan downloades fra Mit DP 5 uger før kursets start.

Litteraturen anbefales læst inden kursets start og er angivet I prioriteret rækkefølge.

 1. Novaco, R. W. (2003). The novaco anger scale and provocation inventory. Los Angeles, CA: Western Psychological Services. Dansk udgave 2013.
 2. Møller, S. B. (2018) Kort og godt om vrede. Dansk Psykologisk Forlag
 3. Møller, S. B. (2021) KAT ved vrede og nedsat aggressionskontrol i Kognitiv adfærdsterapi på tværs: Transdiagnostiske problemer og metoder. Arendt, M. & Rosenberg, N. G. K. (red.). København: Hans Reitzels Forlag
 4. Møller, S. B. (2019) Cognitive Processing in Anger and Verbal Aggression among Male Forensic Inpatients – a case series using metacognitive profiling. Journal of Psychiatry and Behaviour Therapy2, 1, s. 1-5
 5. Møller, S. B. (2019) Terapeutisk samtaleteknik: Dialogen i kognitiv adfærdsterapi. København: Hans Reitzels Forlag

Godkendt til

Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Praktiske informationer

Tid og varighed
Tirsdag 18. april - onsdag 19. april 2023
Begge dagt kl. 10.-17
Varighed: 12 timer.

Til- og afmeldingsfrist
7. marts 2023

Evalueringspraksis
Læs mere her!

Sted

Virtuel afholdelse via zoom