VIRTUELT – Risikovurdering og håndtering af suicidalitet

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401410
 • Virtuelt 
 • 24.3.2025 - 25.3.2025
 • 10.2.2025
 • 24
 • 1737 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Marlene Kirketerp, cand.psych., specialist i psykopatologi, ledende psykolog i Klinik for Selvmordsforebyggelse, Klinik for Liaisonpsykiatri samt Kompetencecenter Shared Care i Region Sjællands psykiatri. 

Formål

I mødet med patienter og klienter kan det være svært at forudsige og forebygge selvmordshandlinger. En vurdering af risiko for selvmord øger sikkerheden og kvaliteten for patienten/klienten gennem specifikke og målrettede tiltag. 

Formålet med kurset er at du får kendskab til en psykologisk forståelse af selvmordsadfærd og tanker med henblik på at styrke dit psykologfaglige ståsted indenfor feltet, samt at du skal kunne vælge relevant interventionsstrategi, for på den måde at styrke den selvmordsforebyggende indsats. 

Læringsmål

Kurset giver dig bred grundlæggende viden om selvmordsrisikovurderinger samt en forståelse for selvskadende adfærd, selvmordshandlinger og risikofaktorer. Kurset øger din opmærksomhed på interventioner i forhold til den selvmordstruede, herunder en øget opmærksomhed på det støttende og ledsagende princip samt øget opmærksomhed på dokumentation. 

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At identificere den suicidale patient/det selvmordstruede menneske
 • At vurdere risikoen for selvmord i enhver klient kontakt og forstå selvskadende adfærd, selvmordshandlinger og risikofaktorer
 • At håndtere risikoen og dermed øge sikkerheden og kvaliteten for patienten/klienten gennem specifikke og målrettede tiltag

 Du får kompetence i:

 • At samtale med din patient/klient om selvmordstanker og adfærd

Målgruppe

Psykologer der arbejder klinisk med voksne (18+) inden for såvel psykiatrien som i privat praksis.

Du behøver ikke at have forudgående erfaring med emnet, da kurset er på et introducerende og overordnet niveau.

Temaer

 • Selvmordsrisikovurderinger
 • Intervention i forhold til selvmordstruede
 • Fokus på det støttende og ledsagende princip
 • Sikkerhedsplan/kriseplan

Forberedelse

Det anbefales at læse relevant kapitel 39 i nedenstående litteratur. Du vil ca. 3 uger før kursusstart kunne hente kapitlet i ”Mit DP”

Efter kurset

Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp konsolidering

Litteratur

E. Simonsen og B. Møhl (red) Grundbog i Psykiatri Hans Reitzel 2017. Kapitel 39: ”Den selvmordstruede patient”

Godkendt til

Til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 6 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Kurset afholdes virtuelt via zoom - Link fremsendes ca. to dage før.

Tid og varighed

24. marts - 25. marts 2025.
Begge dage Kl. 9.00-13.00.
Varighed: 8 timer - 6 timers undervisning og 2 timers pause.

Deltagelse

På virtuelle kurser er det et krav, at du har aktiveret kameraet i Zoom, så de andre kan se dig.
Det er ligeledes et krav, at du deltager på en professionel måde, der gør det muligt at interagere fokuseret og med fortrolighed. Det indebærer bl.a., at du befinder dig i et uforstyrret lokale, hvor andre ikke kan høre eller se, hvad underviser, de andre kursister og du selv siger eller deler på skærmen.