Kom godt i gang med din supervisionspraksis, Aarhus

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400952
 • Region Midtjylland 
 • 9.9.2024 - 10.9.2024
 • 29.7.2024
 • 24
 • -
 • Tilmeld

Undervisere

Johanne Smith-Nielsen cand.psych. aut., ph.d. og Anne Engholm Hedegaard, cand.psych., ph.d.

Enkeltstående medlemstilbud til nyuddannede psykologer. Grib en unik mulighed og kom godt fra start med dine første supervisionsopgaver!

Dit faglige udbytte

Deltag i vores kursus og få en solid start på din supervisionskarriere. Lær af eksperterne og få de nødvendige værktøjer til at lykkes som supervisor i en krævende praksis. Nyuddannede psykologer kan blive præsenteret for supervisionsopgaver allerede ved deres første ansættelse, og det er derfor vigtigt at have basal viden om kernebegreber og fænomener inden for supervisionsfeltet, så du kan løfte supervisoropgaven.

Du udvikler og afprøver følgende

 • Forståelse af betingelserne for psykologisk supervision.
 • Klarhed omkring rollerne som supervisor og supervisand samt de processer og temaer, der er involveret i samarbejdet.
 • Opstarten af et supervisionsforløb, inklusive opgaveafklaring, aftaler, rolleafklaring og forventningsafstemning.
 • Evne til at strukturere supervisionsopgaver baseret på en supervisionskontrakt og forståelse af kontekstens betydning
 • Redskaber til at vurdere relevansen af fremtidige supervisionsopgaver, anvendte metoder og de kontrakt- og rammemæssige aspekter, der knytter sig til opgaverne.

Fagligt indhold

Supervision udgør et centralt element i psykologers professionelle udvikling og spiller en afgørende rolle for både autorisation og karrieremuligheder. Det er også i høj efterspørgsel fra andre faggrupper, der arbejder sammen med psykologer. Dette kursus er skræddersyet til at ruste nye psykologer til at varetage supervisionsopgaver tidligt i arbejdslivet. Vi fokuserer på forskelle mellem supervision af egen faggruppe og tværfaglig supervision, roller som intern og ekstern supervisor samt individuel- vs. gruppesupervision.

Temaer

 1. Supervisionens formalia: Definition, rammer og kontraktdannelse.
 2. Klassiske begyndertemaer: Håndtering af usikkerhed, udvikling af egne kompetencer og meget mere.
 3. Supervisionsrelationen: Samarbejde, alliancedannelse, asymmetri, håndtering af forstyrrelser og reparation af relationen.
 4. Gruppe- og tværfaglig supervision: At arbejde i flerpersonskontekster med forskellige faggrupper.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig primært til psykologer uddannet siden 2020, der ønsker at tilegne sig viden om de faglige opgaver og udfordringer der er forbundet med supervision og ikke mindst færdigheder til at håndtere dem.

Undervisningsform

Vi kombinerer inspirerende undervisningsoplæg fra vores erfarne undervisere med praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og plenumdiskussioner. Deltagernes egne supervisionserfaringer, både som supervisander og supervisor, vil blive inddraget og anvendt i rollespil og lignende aktiviteter.
Deltagerne opfordres til at danne erfa-grupper med henblik på at udveksle erfaringer i forbindelse med nye supervisionsopgaver efter kurset. Disse grupper kan også bruges til at øve supervision-af-supervision og styrke supervisorfærdigheder og -kompetencer.

Forberedelse

Deltagerne kan orientere sig i den angivne litteratur forud for kurset. Derudover vil de blive bedt om at overveje og kort beskrive casemateriale fra deres egen praksis inden kurset. Denne opgave vil blive yderligere specificeret senest 4 uger før kursusstart.

Litteratur (foreløbig)

 1. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6th ed.). New York: Pearson. Kapitel 1.
 2. Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (2017). Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde. Almen og psykodynamisk supervisionsteori. København: Hans Reitzels Forlag. Kapitel 2 og 7.
 3. Jacobsen, C. H., & Mortensen, K. V. (2013). Tværfaglig supervision. I Bertelsen, P., Jacobsen, C.H. og Rosenberg N.K. (red). Tværfaglig supervision – centrale teorier og anvendelsesområder. København: Hans Reitzels Forlag. Kapitel 1, s. 13-31.
 4. Jacobsen, C. H., & Tanggaard, L. (2009). Beginning therapists’ experiences of what constitutes good and bad psychotherapy supervision. Nordic Psychology, 61(4), 59-84.
 5. Hedegaard, A. E. (2020). The supervisory alliance in group supervision. British Journal of Psychotherapy, 36 (1), 45–60.
 6. Nielsen, J., Jacobsen, C. H., & Mathiesen, B. B. (2012). Novice supervisors' tasks and training – A descriptive study. Nordic Psychology, 64(3), 182-191.

Om underviserne


Anne Engholm Hedegaard, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog. Tidligere ansættelse som adjunkt, supervisor og leder ved Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, aktuelt privatpraktiserende i Århus.

Johanne Smith-Nielsen cand.psych.aut., PhD og Lektor på institut for psykologi, KU. Certificeret supervisor i den tilknytningsbaserede Circle of Security metode, udvikler af supervisoruddannelse for tværfagligt personale i ADBB-metoden i Center for tidlig indsats og familieforskning, samt underviser i klinisk Psykologi og supervision på psykologiuddannelsen på KU. 10 års erfaring som supervisor for psykologer og grupper af tværfagligt personale inden for familieområdet og dagtilbudsområdet. 15 års erfaring som kursus- og foredragsholder.

Praktiske informationer

Tid og varighed

9.-10. september 2024. 1. dag kl. 10-17 og 2. dag 9-16

Sted

Dansk Psykolog Forening
Åboulevarden 31, 2.

8000 Aarhus

Målgruppe

Dette kursus henvender sig primært til psykologer i job uddannet siden 2020, der ønsker at tilegne sig viden om de faglige opgaver og udfordringer der er forbundet med supervision og ikke mindst færdigheder til at håndtere dem.

Pris

Det er gratis at deltage for målgruppen

Forplejning, transport og overnatning

Dansk Psykolog Forening sørger for fuld forplejning under hele kurset. På frokostbuffeten er der altid vegetarretter.
Dansk Psykolog Forening dækker transport til og fra uddannelsen.
Dansk Psykolog Forening dækker ikke overnatning.

Afbud

Senest afbud 29. juli 2024. Afbudsgebyr efter denne dato kr. 2000,-