Risikofaktorer og beskyttende faktorer i forældre-barn relationen v. Dr. Michelle Sleed

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401636
 •  
 • 29.11.2024 - 30.11.2024
 • 15.9.2024
 • 50
 • 4800 kr.
 • Tilmeld

Konference d. 29-30. november 2024 – Selskab for børnesagkyndige psykologer

”Risikofaktorer og beskyttende faktorer i forældre-barn relationen - valide metoder til vurdering i psykologiske undersøgelser”

Underviser: Dr. Michelle Sleed, Ph.d., seniorforsker ved Anna Freud National Center, London

Michelle Sleed har en omfattende viden om sammenhænge mellem forældres mentale repræsentationer og børns udvikling. Hun vil på konferencen præsentere:

• Teoretisk og klinisk viden om risikofaktorer i forældre-barn-relationen

• Valide kliniske metoder til vurdering af risikofaktorer og beskyttende faktorer i forældre-barn relationen

• Den nyeste teoretiske og empiriske viden om forældres refleksive funktionsevner (mentalisering) - særligt om præ-mentaliseringstilstande

• Indføring i metoden ”Assesment of Representation Risk” (ARR) der anvendes til at identificere repræsentationer hos forældre særligt knyttet til vanskeligheder i tilknytningsrelationen og desorganiseret tilknytning hos børn

Parent Development Interview-Reflective Functioning (PDI-RF) er en helt central metode til vurdering af forældres mentaliseringsevne og prædiktor ift. forældreskab og børns udvikling. På baggrund af kliniske erfaringer er der i nyere tid foregået en omfattende udvikling af teorien om mentalisering og særligt af hvordan mentaliseringssvigt (præ-mentalisering) kan manifestere sig. ARR-kodesystemet er udviklet som et supplement til PDI-RF, men som et mere detaljeret redskab til at vurdere præ-mentaliseringstilstande.

Med ARR-kodesystemet ses nærmere på indholdet af repræsentationerne. Beskyttende faktorer og risikofaktorer identificeres, idet de har vist sig at være bedre prædiktorer for forstyrrelser i forældre-barn-samspillet i høj-risikopopulationer, inklusive forstyrrelser som ofte overses. ARR-metoden udgør dermed et væsentligt supplement i forbindelse med udfærdigelsen af forældrekompetenceundersøgelser, børnesagkyndige undersøgelser m.fl.

I undervisningen vil der ligeledes være fokus på hvordan RF og ARR-kodesystemerne korrelerer med psykopatologi hos forældre og observationer af forældre-barn relationen.

Undervisningen foregår på engelsk og består hovedsageligt af oplæg fra underviser, herunder præsentation af interviewmateriale. Deltagerne vil i nogen grad også selv få erfaring med at benytte RF og ARR-kodesystemerne. Det er ikke en forudsætning for at deltage i undervisningen, at man er uddannet i forældreinterviewet PDI-RF eller ARR. Underviser vil indledningsvist kort introducere PDI-metoden, som baggrund for at forstå RF- and ARR-kodesystemerne.

Dr. Michelle Sleed er seniorforsker i Child Attachment Psychological Therapies Research Unit (ChAPTRe) og viceprogramdirektør i børne- og ungdomspsykoterapi ved Anna Freud Centre/ University College London. Hendes forskning har fokus på evaluering af forebyggende interventioner for familier, særligt betydningen af forældres mentalisering. Hun har udført randomiserede kontrollerede forsøg med psykoanalytiske og mentaliseringsbaserede behandling til familier med komplekse vanskeligheder, herunder interventioner til forældre i fængsel, forældre med perinatale psykiatriske vanskeligheder og familier hvor der er mishandling. Dr. Sleed har anvendt RF- og ARR-kodningssystemerne i evalueringer og terapiprocesforskning, herunder præ-mentaliserende tilstande til vurderingen af relationelle traumer i forældre-barn-forholdet.

Praktiske informationer

Sted:

Konferencen foregår på Comwell Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Tid:

Fredag d. 29. november 2024 kl. 9.30-16.30.

Kl. 19.00 afholdes konferencemiddag.

Lørdag 30. november 2024 kl. 9.00-11.00.

Kl. 11.15-13.30 afholdes generalforsamling for Dansk Psykolog Forenings Selskab for børnesagkyndige.

Pris

Pris 1: 4.800 kr. inkl. undervisning fredag og lørdag med konferencemiddag og overnatning i enkeltværelse. 4.200 kr. early bird-pris ved tilmelding inden 15. juni 2024.

Pris 2: 3.700 kr. inkl. undervisning fredag og lørdag med konferencemiddag, men uden overnatning.

Deltagere:

Konferencen er for alle medlemmer af Dansk Psykolog Forenings Selskab for børnesagkyndige. Ikke-medlemmer kan melde sig ind i selskabet via DP’s hjemmeside. Det koster 200kr.

Tilmelding:

Sker til mail: psykolog@christinevinum.dk med angivelse af:

Navn, DP-medlemsnr., samt oplysning om der ønskes overnatning.

Evt. kosthensyn skal oplyses samtidig med tilmelding.

Tilmeldingen registreres først ved modtagelse af betaling af konferenceafgift til:

Lån og Spar Bank reg.nr.: 0400 og konto-nr.: 4014178207.

Tilmeldingen er herefter bindende.

Frist:

Der er begrænset antal pladser (max. 50). Tilmeldingsfristen er 15. september 2024. Det er ikke muligt at tilmelde sig herefter.

Godkendelse: Konferencen afholdes efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for kursusafholdelse. Kurset er forhåndsgodkendt til Specialiseringsmodulerne i retningerne: Klinisk neuropsykologi med børn- og unge, 7.4.4.2.3. Udredning 6 timer, Klinisk børne- og ungepsykologi 6.4.4.2.2. Udredning 8 timer, Psykoterapi med børn og unge 12.4.4.2.1. Udredning 8 timer, Sundhedspsykologi med børn og unge 11.4.4.2.3. Udredning 8 timer.