NYT Valg af interventionsformer,børn og unge m.særligt fokus på traumereaktioner

Børnemodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401127
 • Region Midtjylland 
 • 16.9.2024 - 17.9.2024
 • 5.8.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Anna Sofie Slot,
cand.psych., aut., specialist i klinisk børne- og ungepsykologi.

Formål
Som psykolog skal du finde ud af, hvordan du bedst forstår barnets/den unges vanskeligheder, hvordan du bedst hjælper barnet/den unge, samt hvordan du tilrettelægger behandlingen i samspil med barnets forældre og omgivelser.

 • Hvilke faktorer påvirker dine vurderinger af relevant intervention i klinisk praksis?
 • På hvilket grundlag vurderer du, hvilke interventionsformer der er relevante?
 • Hvordan evaluerer du på den valgte behandling/indsats?

Kursets formål er at udforske disse spørgsmål for derigennem at skærpe din evne til at vurdere, beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte positioner samt vurdere effekten af den valgte interventionsform.

Kurset har særligt fokus på børn/unge med traumereaktioner.

Læringsmål
Med udgangspunkt i teoretisk viden og praktiske redskaber styrkes du i effektivt at kunne gennemføre interventionsforløb for børn og unge med traumereaktioner. Du trænes i at inddrage diagnostiske, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for valg af interventionsformer til børn og unge i udsatte positioner.

Kursets mål er at udvikle dine kompetencer til:

 • At foretage og tilrettelægge kvalificerede vurderinger og valg i behandlingsarbejde med børn og unge med særligt fokus på traumereaktioner.
 • At inddrage og vurdere betydningen af barnets kontekst (forældre, professionelle, omgivelser) ved valg af interventionsform.
 • At vurdere effekten af den valgte interventionsform samt formidle din vurdering til barnet/den unge, forældre og netværk.

Målgruppe
Kurset retter sig mod psykologer på børne- og ungeområdet. Kurset er relevant for dig, som arbejder med børn/unge, der udviser tegn på traumereaktioner og som ønsker at vide mere om valg af interventionsformer i forhold til børn/unge med traumereaktioner.

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, casearbejde i grupper og fælles drøftelser.

Temaer i kurset
Grundlæggende forståelse for valg af interventionsformer:

 • Teoretisk forståelse af børn med traumereaktioner
 • Nationale retningslinjer vedrørende valg af interventionsformer
 • Samfundsmæssige og kulturelle betingelser

Interventionsformer i forhold til børn og unge med traumereaktioner:

 • Individuel terapi
 • Familieterapi
 • Social støtte, specialpædagogiske indsatser, rådgivning
 • Evidensbaseret praksis: Hvad ved vi fra national og international forskning?
 • Evaluering af valgt interventionsform og pædagogiske/psykologiske handleplaner

Forberedelse
Der opfordres til, at deltagerne medbringer cases fra egen praksis med henblik på at inddrage dette i gruppearbejde, øvelser og drøftelser. 

Litteratur

 • Alkærsig, M., Løkkegaard, S.S. & Elklit, A. (2020). Terapeutiske behandlingsmetoder til traumatiserede børn. Syddansk Universitet, Videnscenter for Psykotraumatologi.
 • Karsberg, S. Praksisanbefalinger til vurdering og behandling af børn og unge med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD).
 • Karsberg, S., Rønholt, S. & Elklit, A. Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser. Syddansk Universittet, Videnscenter for Psykotraumatologi.
 • Nielsen, K.S.F. & Scavenius, C. (2023). Vidensafdækning af traumebevidste tilgange i en dansk kontekst. VIVE.

Godkendt til
Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.4., 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviseren

Anna Sofie Slot, cand.psych., aut., specialist i klinisk børne- og ungepsykologi.
Anna Sofie er ansat i en kommune, hvor hun arbejder med psykologisk undersøgelse og behandling af børn, unge og familier. Derudover har hun selvstændig praksis, hvor hun bl.a. underviser i traumeudredning af børn og unge.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Århus
Åboulevarden31, 2
8000 Aahus C

Tid og varighed

16.-17. september 2024.
1.dag kl 10.00-17.00 og 2. dag 9.00-16.00.