Supervisionsprocessens teori og metode: Udvikling af supervisorrollen

Supervisortræning

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401528
 • Region Hovedstaden 
 • 3.3.2025 - 25.11.2025
 • 20.1.2025
 • 8
 • 21995 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Grethe Bruun, cand. psych., specialist og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi

Formål
Formålet er – med Kirkegaards udtryk at træde i karakter – at udvikle din personlige supervisorstil, således at du selvstændigt og på specialistniveau kan tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver ift psykologer, samt vurdere den personlige og faglige udvikling hos supervisanden.
Kurset er godkendt både til den teoretiske del af supervisoruddannelsen (30 timer) og til modtagelse af 20 timers supervision af supervision. På den teoretiske del opnår specialisten viden og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i sin rolle som supervisor og foretage afgrænsning til andre teorier.
Kurset er godkendt til 19.2.4. Supervisionsprocessens teori og metode med 30 timer samt 19.2.3. supervision af supervision med 20 timer. 

Læringsmål
Kurset beskæftiger sig med supervisions-processens teori og metode med særligt fokus på udviklingen af en personlig stil som supervisor, samt at din professionelle historie og erfaringsbaggrund som supervisor inddrages.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver på specialist niveau.
 • At organisere, strukturere og gennemføre supervisionsopgaver med en klar supervisionskontrakt, inddragelse af organisationsforståelse, dobbeltroller, etisk refleksion, etc.
 • At anvende flere metoder indenfor supervision og få skærpet at have fokus på både metode og indhold, når du fremover superviserer.

Du vil få kompetence i:

 • At blive bedre til at sætte scenen, at styre supervisionsprocessen og være tydeligere i supervisorrollen.
 • At reflektere over og udvikle din egen supervisionspraksis, samt lægge en strategi for, hvordan du fortsat kan udvikle din supervisionsstil.

Målgruppe
Psykologer, der ønsker supervisorgodkendelse og som udfører supervisionsopgaver.

Undervisningsform 
Demonstrations supervision ved underviser med vægt på metodeudvikling. øvelser i mindre grupper, hvor deltagerne træner supervisorfærdigheder. Læsning og præsentation af supervisions teori. Supervisortræning med deltagernes egne supervisionssager. Individuel supervision i gruppe med brug af forskellige modeller for teamet. Inddragelse af fælles tredje i form af arbejde med historier og metaforer, med billedmateriale og med Footprintings, som inddrager kroppen i supervisionsrummet. 

Temaer i kurset

 • Mødet i supervisionsprocessen – en inspirationsspiral.
 • Model - At stå i det åbne.
 • Præsentation af en bred vifte af teoretiske retninger indenfor supervision.
 • Supervisors fagpersonlige udvikling – udviklingstrin for supervisand og for supervisor.
 • Supervisionens 5 olympiske ringe: undervisning, rådgivning, terapi, supervision og organisation.
 • Supervisors 4 foki i supervision af terapi og af supervision: supervisor og terapeut, supervisand og klient, relationen mellem dem og "det indre øje".
 • Supervisors udkigspost: det tænkende, det skabende, det legende og det sociale menneske.
 • Supervisor og supervisand relationen: selvfortælling, relationel fortælling, kulturel fortælling.
 • "Parallelle processer" i supervision.
 • Supervisors professionelle nærvær.
 • Supervisor sætter scene til supervision med ansvarlighed, valg og etik.
 • Supervisors indre kompas: ideologi, metode, intuition, brug af selvet.
 • Supervisionsfeltet, supervisionsprincipper og supervisionsmetoder.
 • Supervisionsdifferentiering i forhold til forskellige faggrupper.
 • S upervision af individuel supervision og af gruppesupervision.
 • Fokus på supervisorpositionen - supervision af supervision.
 • Fælles tredje i supervision fx historier, billedmateriale og Footprinting (kroppen med i supervision). 

Forberedelse
Til hver kursusgang læses kapitler i grundbøgerne og/ eller udvalgte artikler. 

Litteratur
Grundbøger: 

 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (red.) (2011): Veiledning i psykoterapeutisk arbeid” Universitetsforlaget, Oslo
 • Claus Haugaard Jacobsen, Claus og Mortensen, Karen Vibeke: Supervision af psykoterapi og andet behandlingsarbejde Hans Reitzel 2017
 • Hassing Pedersen, Jakob (red.): Perspektiver på supervision – en erhvervspsykologisk antologi“ Dansk Psykologisk forlag 2008

Materiale som skal læses kan du finde i MitDP ca. 3 uger før kursusstart.

Godkendt til
Kurset er godkendt til den teoretiske del af Dansk Psykolog Forenings supervisoruddannelse og opfylder kravet om 30 timers teori om supervisionsprocessens teori og metode (19.2.4.). Kurset opfylder derudover supervisoruddannelsens krav om 20 timers supervision af supervision.

Om underviseren

Grethe Bruun, cand. psych., specialist og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi - www.psykologgruppen-naestved.dk - tlf.nr.: 21 65 42 94

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København (DP)
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Og

Hos underviser Grethe Bruun
Jernbanegade14 A st.tv. Næstved
2 minutter fra stationen og der er gratis P-hus ved stationen, Grønvej 9.

Tid og varighed
3.-4. marts (DP), 5.-6. maj (Næstved), 15.-16. september (DP) og 24.-25. november 2025 (DP)
1., 3., 5. og 7. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 4., 6. og 8. dag kl. 9.00-16.30.
Varighed: 50 timer.