VIRTUELT – PTSD og kompleks PTSD i ICD-11

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400240
 • Virtuelt 
 • 31.1.2024 - 31.1.2024
 • 19.12.2023
 • 24
 • 1737 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Ask Elklit, Cand.psych., professor i klinisk psykologi, specialist og supervisor i psykoterapi og psykotraumatologi. Leder af Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU. Læs mere på www.psykotraume.dk.

Formål

ICD-11 vil betyde en stor omvæltning ift. PTSD diagnose(rne). Undervisningen vil sætte fokus på ændringerne i ICD-11 indenfor PTSD set i forhold til det hidtidige diagnosesystem. Baggrunden for disse ændringer vil blive gennemgået.

Desuden vil den kliniske anvendelighed af det nye diagnosesystem i forhold til diagnoserne PTSD og kompleks PTSD blive diskuteret samt den mulige indflydelse på fremtidig intervention og behandling.

Læringsmål

Efter kurset har du opnået viden om

 • At kende de to nye traumediagnoser, samt de diagnostiske kriterier og udviklingen, der ligger bag.

Du har opnået færdigheder i

 • At gøre dig kvalificerede diagnostiske overvejelser om traumereaktioner og tilgrænsende lidelser (komorbiditet).
 • At anvende redskaber der kan hjælpe dig i en diagnostisk afklaring.

Du har opnået kompetencer i

 • At overveje de bedste behandlingsmæssige tiltag.

Målgruppe

Målgruppen er psykologer, der arbejder med traumatiserede klienter.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, og diskussion.

Temaer i kurset

1)  PTSD diagnosernes historie

2)  Kritiske undersøgelser af PTSD diagnosens struktur

3)  Det videnskabelige sammenstød – WHO mod APA

4)  Det gode udfald

5)  Gode redskaber til screening

6)  Hvad betyder de nye diagnoser for behandling?

7)  Evaluering af dagen

Forberedelse

 1. Elklit, A.: Traumefremkaldte lidelser. I E. Simonsen & B. Møhl (Eds.): Grundbog i Psykiatri (425-435). København: Reitzel. 2017.
 2. Elklit, A., Hyland, P. & Shevlin, M. (2014). Evidence of symptom profiles consistent with posttraumatic stress disorder and complex posttraumatic stress disorder in different trauma samples. European Journal of Psychotraumatology, 5: 24221. Doi: 10.3402/ejpt.v5.24221
 3. Vang, M. L., Dokkedahl, S. B., Schandorph, S. L., Jakobsen, A. V., Møller, L., Auning-Hansen, M. A., & Elklit, A. (2021). Validation of ICD-11 PTSD and DSO using the International Trauma Questionnaire in five clinical samples recruited in Denmark. European Journal of Psychotraumatology, 12:1.
 4. Møller, L., Meisner, M. W., Søgaarg, U., Elklit, A., & Simonsen, E. (2021). Assessment of Personality Functioning in ICD-11 PTSD and Complex PTSD. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Doi: 10.1037/per0000491

Godkendt til 

Kurset er godkendt med 6 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser.

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Kurset afholdes virtuelt via zoom. Link til zoom vil blive tilsendt 2-3 dage før kursusstart. 

Tid og varighed

Tirsdag 31. januar 2024.
Kl. 9.00-16.00.

Til- og afmeldingsfrist

19. december 2023