Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, København

Voksenmodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400171
 • Region Hovedstaden 
 • 7.10.2024 - 9.10.2024
 • 26.8.2024
 • 24
 • 6325 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Bo Bach, cand.psych.aut., ph.d., dr.med., specialist og supervisor i psykopatologi.
 • Sune Bo Hansen, cand.psych.aut., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. 
 • Jacob Sander Hansen, cand.psych.aut., Psykoterapeutisk ambulatorium, Psykiatrisk Center Glostrup.

Formålet 
Formålet med dette kursus er at give deltagerne en sammenhængende personlighedsteoretisk forståelse af personlighedsforstyrrelser samt diagnostik og behandling heraf. Der bliver undervist i, hvordan personlighedsforstyrrelser fremtræder og diagnosticeres jf. aktuelle ICD-10 og DSM-5 kriterier suppleret med et kig ind i ICD-11s fokus på sværhedsgrad og personlighedstræk. Herudover forsynes deltageren med en forståelse af udviklingspsykopatologiske og tilknytningsmæssige forhold for personlighedsdannelsen med fokus på mentalisering og hvordan dette finder anvendelse i konceptualisering og behandling af personlighedsforstyrrelser. Endelig vil kursisten få en teoretisk og praktisk introduktion til psykologisk behandling eksemplificeret med dialektisk adfærdsterapi og skematerapi.

Læringsmål
Du vil på kurset kunne tilegne dig nuanceret viden om personlighedsforstyrrelser i forhold til fremtrædelsesformer, epidemiologi og diagnostik samt central viden om tilknytningsteori, social kognition/mentalisering og psykoterapi. 

På baggrund af dette vil du være i stand til (viden):

 • At kunne beskrive og skelne kendetegn ved personlighedsforstyrrelser samt forstå bagvedliggende mekanismer
 • At kende til forskellige behandlingsmodeller med høj grad af evidens på introducerende niveau, særligt mentaliseringsbaseret terapi, dialektisk adfærdsterapi og radikalt åben dialektisk adfærdsterapi.

På baggrund af dette vil du være i stand til (færdigheder):

 • På introducerende niveau kunne diagnosticere mulig tilstedeværelse af en personlighedsforstyrrelse – inkl. differentialdiagnostik jf. tilgrænsende psykiske lidelser og fænomener (f.eks. skizofreni, depression, autisme og kompleks PTSD) samt afgrænsning ift. det normale.
 • At kunne anvende nyere viden om udviklingspsykopatologi, tilknytningsteori og mentalisering i din forståelse og behandling af personlighed og personlighedsforstyrrelser.
 • På introducerende niveau at anvende elementer af dialektisk adfærdsterapi og radikalt åben dialektisk adfærdsterapi i tilgangen til mennesker med personlighedsforstyrrelse.

Målgruppe 
Kurset retter sig mod psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse indenfor voksenområdet. Kurset er særligt relevant for kliniske psykologer, der arbejder med udredning og terapi af personlighedsproblematikker inden for såvel primærsektor som hospitalspsykiatrien og for psykologer, der arbejder med klientgrupper, hvor der er en høj forekomst af personlighedsforstyrrelser.
Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, mindre øvelser og diskussioner i plenum. Der inddrages løbende videomateriale, som oplæg til diskussion af diagnosticering og illustration af temaer. 
Temaer i kurset

 • Generelt: epidemiologi, generelle kriterier og specifikke diagnostiske kendetegn
 • Differentialdiagnostisk vurdering – inkl. ICD-11 sværhedsgrad og træk
 • Udviklingspsykopatologi, tilknytning og mentalisering
 • Grænseområder til normalitet samt personlighed over tid og rum
 • Dialektisk adfærdsterapi til personlighedsforstyrrelser præget af underkontrol af følelser – fx borderline og dyssocial personlighedsstruktur.
 • Radikalt åben dialektisk adfærdsterapi til personlighedsforstyrrelser af præget af overkontrol af følelser – fx ængstelig og tvangspræget personlighedsstruktur.
 • MBT - især hos unge

Forberedelse
Kurset kræver ingen forberedelse,

Anbefalet litteratur:
At finde i MitDP ca 3 uger før kursusstart. Man kan som inspiration og med fordel læse en eller to af artiklerne nævnt under "anbefalet litteratur".

 1. Bach, B., & First, M. B. (2018). Application of the ICD-11 classification of personality disorders. BMC Psychiatry18(1), 351.
 2. Bach, B., Simonsen, S., Kongerslev, M. T., & Bo, S. (2021). Hvornår er man personlighedsforstyrret? Alt Om Psykologi.
 3. Bach, B., & Simonsen, S. (2023). ICD-11 Personlighedsforstyrrelser – En Klinisk Vejledning. Hogrefe Psykologisk Forlag.
 4. Bateman, A. W., Gunderson, J. G., & Mulder, R. T. (2015). Treatment of personality disorder. The Lancet385(9969), 735–743. 
 5. Bo, S., Sharp, C., Fonagy, P., & Kongerslev, M. (2017). Hypermentalizing, attachment, and epistemic trust in adolescent BPD: Clinical illustrations. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment8(2), 172–182. 
 6. Gabbard, G. O., & Crisp-Han, H. (2016). The many faces of narcissism. World Psychiatry15(2), 115–116.
 7. Gilbert, K., Hall. K. & Codd, R. T. (2020). Radically Open Dialectical Behavior Therapy: Social Signaling, Transdiagnostic Utility and Current Evidence. Psychol Res Behav Manag. 2020 Jan 8;13:19-28. (artiklen er frit tilgængelig via Dove Press på link: https://www.dovepress.com/radically-open-dialectical-behavior-therapy-social-signaling-transdiag-peer-reviewed-fulltext-article-PRBM)
 8. Kernberg, O. F. (2016). What is personality? Journal of Personality Disorders30(2), 145–156.
 9. May, J. M., Richardi, T. M. & Barth, K. S. (2016). Dialectical behavior therapy as treatment for borderline personality disorder. Ment Health Clin, Mar 8;6(2):62-67. (artiklen er frit tilgængelig via PubMed på link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6007584/)
 10. Simonsen, E., Meisner, M. W., Bach, B., & Kongerslev, M. T. (2018). Diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser. Ugeskrift for Laeger180.
 11. Tyrer, P. (2007). Personality diatheses: a superior explanation than disorder. Psychological Medicine37(11), 1521–1525.
 12. Tyrer, P., Mulder, R., Newton-Howes, G., & Duggan, C. (2022). Galenic syndromes: combinations of mental state and personality disorders too closely entwined to be separated. The British Journal of Psychiatry220(6), 309–310.

Supplerende litteratur:
Litteraturen nævnt under supplerende er kun til inspiration.

 1. Bach, B., & First, M. B. (2018). Application of the ICD-11 classification of personality disorders. BMC Psychiatry, 18(1), 351. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1908-3
 2. Bo, S. (2017). Udviklingspsykopatologisk forståelse af personlighedsforstyrrelse. In E. Simonsen & B. B. Mathiesen (Eds.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser (1st ed., pp. 121–140). Hans Reitzels Forlag.
 3. Bo, S., Kongerslev, M. T., Larsen, K. A., & Bateman, A. (2017). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse. In E. Simonsen & B. B. Mathiesen (Eds.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser (1st ed., pp. 435–472). Hans Reitzels Forlag.
 4. Fonagy, P., Luyten, P., & Strathearn, L. (2011). Borderline personality disorder, mentalization, and the neurobiology of attachment.  Infant Mental Health Journal, 32(1), 47-69.
 5. Hansen, J. S. (2017). Dialektisk adfærdsterapi ved borderline personlighedsforstyrrelse. In E. Simonsen & B. B. Mathiesen (Eds.), Personlighed og personlighedsforstyrrelser (1st ed., pp. 473–490). Hans Reitzels Forlag.Koerner, K. (2011). Doing dialectical behavior therapy – a practical guide. Guildford Press.
 6. Lind, M., Thomsen, D. K., Bøye, R., Heinskou, T., Simonsen, S., & Jørgensen, C. R. (2019). Personal and parents’ life stories in patients with borderline personality disorder. Scandinavian Journal of Psychology, 60(3), 231–242. https://doi.org/10.1111/sjop.12529
 7. Nørgaard, N. L., & Simonsen, S. (2019). Den ængstelige personlighed (1st ed.). Hans Reitzels Forlag.
 8. Simonsen, S., Bateman, A., Bohus, M., Dalewijk, H. J., Doering, S., Kaera, A., Moran, P., Renneberg, B., Ribaudi, J. S., Taubner, S., Wilberg, T., & Mehlum, L. (2019). European guidelines for personality disorders: past, present and future. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 6(1), 9. https://doi.org/10.1186/s40479-019-0106-3
 9. Storebø, O. J., Stoffers-Winterling, J. M., Völlm, B. A., Kongerslev, M. T., Mattivi, J. T., Jørgensen, M. S., Faltinsen, E., Todorovac, A., Sales, C. P., Callesen, H. E., Lieb, K., & Simonsen, E. (2020). Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012955.pub2

Godkendt til
Voksenmodulet – fælles for alle specialistuddannelserne på voksenmodulet:10.4., 18 timer. 
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.


Om underviserne

 • Bo Bach, cand.psych.aut, ph.d., dr.med., specialist og supervisor i psykopatologi, faglig leder v. Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrihospitalet i Slagelse. Professor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 • Sune Bo Hansen, cand.psych.aut, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk børnepsykologi. Specialpsykolog i Børne og Ungepsykiatri. ph.d.-vejledningslektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 • Jacob Sander Hansen, cand.psych.aut., Psykoterapeutisk ambulatorium, Psykiatrisk Center Glostrup.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed
7. oktober - 9. oktober 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00, og 2. og 3. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 18 timer.