NYT Længerevarende kropslige symptomer og funktionel lidelse

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400562
 • Region Hovedstaden 
 • 1.10.2024 - 2.10.2024
 • 20.8.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Længerevarende kropslige symptomer og funktionel lidelse

Underviserne:
Line Sørensen
, Cand.psych.aut., specialist i klinisk psykologi. Har arbejdet med funktionel lidelse i regi af regionalt specialiseret enhed (Funktionel Lidelse, AUH, Region Midt) de sidste fire år
Lisbeth Frostholm, professor, Cand.psych.aut, specialist i klinisk psykologi. Forsker og kliniker igennem mange år indenfor funktionel lidelse, kroniske smerter, længerevarende fysiske symptomer og helbredsangst.

Kursets formål
Mindst 10% af befolkningen lider af længerevarende kropslige symptomer, deriblandt funktionel lidelse. Forekomsten hos mennesker med langvarig belastning og psykiske problemer er endnu højere. Som klinisk psykolog vil du derfor ofte møde klienter, der plages af længerevarende fysiske symptomer, og som efterspørger rådgivning og behandling herfor.

Funktionel lidelse er en samlebetegnelse for en række lidelser, hvor personen oplever et eller flere fysiske symptomer og ofte kognitive vanskeligheder, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, men som ikke kan påvises ved medicinske tests. Eksempler på diagnoser, der i dag er samlet under fællesbetegnelsen funktionel lidelse, er kronisk smertesyndrom/fibromyalgi, irritabel tyktarm, kronisk træthedssyndrom og senfølger efter hjernerystelse. Læs mere om funktionelle lidelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/viden/Sygdomme/Funktionelle-lidelser

Formålet med kurset er, at du får en bedre forståelse af længerevarende fysiske symptomer og diagnosen funktionel lidelse, så du kan rådgive klienten og starte en psykologisk behandling heraf – gerne i et tværfagligt samarbejde med praktiserende læge.

Kursets læringsmål
Med afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om længerevarende fysiske symptomer og funktionel lidelse vil du efter kurset være i stand til (færdigheder):

 • At identificere mulig funktionel lidelse hos klienter
 • At rådgive og psykoedukere klienter med længerevarende fysiske symptomer, deriblandt funktionel lidelse i, hvordan livsstil og psykologisk behandling kan afhjælpe symptomerne
 • At vurdere graden af komorbiditet i form af angst, depression og somatisk sygdom
 • At udforme en behandlingsplan for de længerevarende fysiske symptomer på baggrund af evidens
 • At forestå psykologisk behandling af længerevarende fysiske symptomer og funktionel lidelse ud fra en række relevante temaer
 • At samarbejde om behandlingen med relevante aktører (egen læge, fysioterapeut, socialrådgiver m.fl.)

Undervisningsform
Kurset veksler mellem korte oplæg, gruppedrøftelser og rollespil på baggrund af cases og kræver dermed aktiv involvering og deltagelse af alle.

Målgruppe
Kurset er på postgraduat introducerende niveau og henvender sig til alle psykologer, der interesserer sig for målgruppen. Det er ikke et krav, at deltagerne har klinisk erfaring med funktionel lidelse.

Temaer:
Definition af funktionel lidelse inkl. differentialdiagnostik, ætiologisk forståelse, komorbiditet

Forklaringsmodel(ler): Konceptuel model med tre niveauer:

 • Bagvedliggende faktorer
 • Udløsende faktorer
 • Vedligeholdende/forstærkende faktorer

Psykologisk behandling af funktionel lidelse

 • Psykoedukation
 • Psykologisk forståelse af traumer
 • Psykologiske tilgange til funktionel lidelse, herunder kort redegørelse for evidensen bag: Kognitiv adfærdsterapi (KAT), 3.-bølge-KAT (mindfulness, CFT, ACT), ISTDP o.a. psykodynamiske tilgange, Emotionsfokuseret psykoterapi

Tværfaglig behandling af funktionel lidelse

Forberedelse
Du skal forvente at læse litteratur inden kurser, som svarer til ca. 2 timers forberedelse.

Litteratur
Litteraturen vil være tilgængelig i MitDP senest 3 uger før kursets start.

Godkendt til
Kurset er godkendt til det tværgående modul på alle specialistuddannelser (12 timer).
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

1.-2. oktober 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.